ชาญศิลป์ "นายก" คนใหม่สมาคมธรรมศาสตร์


เพิ่มเพื่อน    

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธรรมศาสตร์ เมื่อบ่ายวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  ในวาระการเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร CEO ปตท. เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ท่านต่อไป

 

สำหรับนายชาญศิลป์ เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560  และนับเป็นผู้บริหารสูงสุดคนแรกของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้