ชาญศิลป์ "นายก" คนใหม่สมาคมธรรมศาสตร์


   

การประชุมใหญ่สามัญ สมาคมธรรมศาสตร์ เมื่อบ่ายวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่สมาคมธรรมศาสตร์ ซอยงามดูพลี  ในวาระการเลือกนายกสมาคมฯคนใหม่ ปรากฏว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก นายชาญศิลป์  ตรีนุชกร CEO ปตท. เป็นนายกสมาคมธรรมศาสตร์ท่านต่อไป

 

สำหรับนายชาญศิลป์ เป็นศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2560  และนับเป็นผู้บริหารสูงสุดคนแรกของบริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ที่จบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน