เครือข่ายปชช.จี้'บิ๊กตู่'แจงเหตุผลสั่งเด้ง'โจ๊ก'มีความผิดอาญา-วินัยเรื่องใด


   

 
10เม.ย.62-เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch แถลงการณ์   เรื่อง  ขอให้พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลของการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๒/๒๕๖๒  โอนพลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล พ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน และเร่งแก้ปัญหาตำรวจทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งดำเนินการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยเร็ว โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่    ๒๓๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิม  และต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ให้โอนไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนระหว่างดำเนินการตรวจสอบการทุจริตตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๕๘ นั้น

 กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในหมู่ประชาชนอย่างมากว่า  พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ฯ ได้กระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาหรือวินัยร้ายแรงในเรื่องอะไรลักษณะใด  และการกระทำนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนมากน้อยเพียงใด หัวหน้า คสช.จึงได้ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่งให้พ้นจากความเป็นตำรวจไปดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเช่นนี้
             
ปัญหาดังกล่าว ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่เคยชี้แจงเหตุผลของการออกคำสั่งนี้แต่อย่างใด  ทำให้ประชาชนโจทย์ขานกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆ นาๆ เช่น มาจากปัญหาการเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งตำรวจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง  หรือปัญหาการเช่ารถมูลค่า ๗๐ ล้านบาทของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรณีต่างๆ    ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจในภาพรวมและกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นของชาติอย่างยิ่ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจจึงขอเรียกร้องต่อ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีดังนี้

๑. ให้สั่ง ผบ.ตร.ชี้แจงว่า การเสนอให้หัวหน้า คสช.ลงนามในคำสั่งดังกล่าว  เนื่องจาก พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ฯ มีพฤติการณ์กระทำความผิดอาญาหรือวินัยร้ายแรงในเรื่องใด  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนมากน้อยเพียงใด  ได้มีการดำเนินคดีอาญาหรือตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่  มอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในขั้นตอนใด จะแล้วเสร็จเมื่อใด?

๒.ให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาตำรวจดังนี้

๒.๑  เร่งสืบสวนดำเนินคดีอาญาตำรวจผู้ใหญ่ที่ทุจริตประพฤติมิชอบในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รับส่วยสินบนจากแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างจริงจัง  หากยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญา  ก็ให้ดำเนินการทางปกครองหัวหน้าสถานีและผู้บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบโดยถือว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดความเสียหายต่อราชการ  ให้สั่ง “พักราชการ” หรือ “สำรองราชการ” ทันที  หากมีหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือทหารเข้าจับกุมได้
 
 ๒.๒  เร่งดำเนินการปฏิรูปตำรวจและงานสอบสวนด้วยการสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับหลักสากล  โดยนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เสนอ  นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมายโดยเร็วพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนที่นายอัชพร  จารุจินดา เป็นประธานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว  ซึ่งการตรากฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าว ถือเป็นการปฏิรูประบบตำรวจและงานสอบสวนที่จะสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นลงได้ระดับหนึ่ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) (Police Watch)

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'