เครือข่ายปชช.จี้'บิ๊กตู่'แจงเหตุผลสั่งเด้ง'โจ๊ก'มีความผิดอาญา-วินัยเรื่องใด


เพิ่มเพื่อน    

 
10เม.ย.62-เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) Police Watch แถลงการณ์   เรื่อง  ขอให้พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสั่งผู้รับผิดชอบชี้แจงเหตุผลของการออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ ๒/๒๕๖๒  โอนพลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล พ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือน และเร่งแก้ปัญหาตำรวจทุจริตประพฤติมิชอบรวมทั้งดำเนินการปฏิรูปตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้โดยเร็ว โดยมีเนื้อหาดังนี้

ตามที่ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกคำสั่งที่    ๒๓๒/๒๕๖๒  เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ให้พลตำรวจโท สุรเชษฐ์  หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากตำแหน่งเดิม  และต่อมาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ ๒/๒๕๖๒ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ ให้โอนไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรีพ้นจากตำรวจเป็นข้าราชการพลเรือนระหว่างดำเนินการตรวจสอบการทุจริตตามคำสั่ง คสช.ที่ ๑๖/๒๕๕๘ นั้น

 กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ถูกกล่าวถึงในหมู่ประชาชนอย่างมากว่า  พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ฯ ได้กระทำหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางอาญาหรือวินัยร้ายแรงในเรื่องอะไรลักษณะใด  และการกระทำนั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนมากน้อยเพียงใด หัวหน้า คสช.จึงได้ใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา ๔๔ แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวออกคำสั่งให้พ้นจากความเป็นตำรวจไปดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนเช่นนี้
             
ปัญหาดังกล่าว ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ไม่เคยชี้แจงเหตุผลของการออกคำสั่งนี้แต่อย่างใด  ทำให้ประชาชนโจทย์ขานกันไปในทางเสื่อมเสียต่างๆ นาๆ เช่น มาจากปัญหาการเข้าไปแทรกแซงการแต่งตั้งตำรวจที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการอย่างร้ายแรง  หรือปัญหาการเช่ารถมูลค่า ๗๐ ล้านบาทของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรณีต่างๆ    ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรตำรวจในภาพรวมและกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นของชาติอย่างยิ่ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจจึงขอเรียกร้องต่อ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. และนายกรัฐมนตรีดังนี้

๑. ให้สั่ง ผบ.ตร.ชี้แจงว่า การเสนอให้หัวหน้า คสช.ลงนามในคำสั่งดังกล่าว  เนื่องจาก พลตำรวจโทสุรเชษฐ์ฯ มีพฤติการณ์กระทำความผิดอาญาหรือวินัยร้ายแรงในเรื่องใด  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐและประชาชนมากน้อยเพียงใด  ได้มีการดำเนินคดีอาญาหรือตั้งกรรมการสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายหรือไม่  มอบหมายให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบ อยู่ในขั้นตอนใด จะแล้วเสร็จเมื่อใด?

๒.ให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาตำรวจดังนี้

๒.๑  เร่งสืบสวนดำเนินคดีอาญาตำรวจผู้ใหญ่ที่ทุจริตประพฤติมิชอบในการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รับส่วยสินบนจากแหล่งอบายมุขต่างๆ ที่เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดอย่างจริงจัง  หากยังไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีอาญา  ก็ให้ดำเนินการทางปกครองหัวหน้าสถานีและผู้บังคับการตำรวจผู้รับผิดชอบโดยถือว่าบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่  หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพเกิดความเสียหายต่อราชการ  ให้สั่ง “พักราชการ” หรือ “สำรองราชการ” ทันที  หากมีหน่วยอื่นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือทหารเข้าจับกุมได้
 
 ๒.๒  เร่งดำเนินการปฏิรูปตำรวจและงานสอบสวนด้วยการสร้างระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับหลักสากล  โดยนำร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และ พ.ร.บ.การสอบสวนคดีอาญา ที่นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาร่างพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ เสนอ  นำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเพื่อเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรตราเป็นกฎหมายโดยเร็วพร้อมกับร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับการสอบสวนที่นายอัชพร  จารุจินดา เป็นประธานฯ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีไปแล้ว  ซึ่งการตรากฎหมายทั้งสามฉบับดังกล่าว ถือเป็นการปฏิรูประบบตำรวจและงานสอบสวนที่จะสามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนเบื้องต้นลงได้ระดับหนึ่ง

เครือข่ายประชาชนปฏิรูปตำรวจ (คป.ตร.) (Police Watch)

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.