ตะลึงโพลชี้เด็ก12เปิดซิง เยาวชนเข้าถึงเหล้าเบียร์ 


เพิ่มเพื่อน    

    บ้านสมเด็จโพลล์สำรวจการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน เด็กไทยสุดฟิน เสียตัวตั้งแต่อายุ 12 มีคู่นอนสูงสุด 2-3 คน น่าดีใจร้อยละ 13.6 เป็นพรหมจรรย์ ส่วนซูเปอร์โพลสำรวจการเข้าถึงโฆษณาเหล้าเบียร์ของเยาวชน เชื่อเป็นเหตุก่ออาชญากรรม แต่ส่วนใหญ่ยังเข้าผับ
    ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงห์ สิงห์ขจร ประธานคณะกรรมการศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,174 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 พบว่า
        ท่านคิดว่าปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นปัญหาสังคมหรือไม่ ร้อยละ 52.6 ใช่, ร้อยละ 27.0 ไม่ใช่, ร้อยละ 20.4 ไม่แน่ใจ
        ท่านคิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันสามารถรับได้กับเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือไม่ ร้อยละ 62.7 รับได้, ร้อยละ 19.6 รับไม่ได้, ร้อยละ 17.7 ไม่แน่ใจ
        ท่านคิดว่าการป้องกันโรคติดต่อของการมีเพศสัมพันธ์วิธีใดดีที่สุด ร้อยละ 78.3 ใช้ถุงยางอนามัย, 
 ร้อยละ 14.0 เลือกคู่นอนที่รู้สึกปลอดภัย, ร้อยละ 07.7 ไม่สนใจในการป้องกัน
         ท่านคิดว่าการป้องกันการตั้งครรภ์ วิธีใดดีที่สุด  ร้อยละ 65.0 ใช้ถุงยางอนามัย, ร้อยละ 19.2 ทานยาคุมกำเนิด, ร้อยละ 15.8 หลั่งภายนอก
         ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือไม่     ร้อยละ 67.9 เคย, ร้อยละ 11.2 ไม่เคย, 
ร้อยละ 20.9 ไม่แน่ใจ
        ท่านมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเท่าไร ร้อยละ 02.4 ต่ำกว่า 12 ปี, ร้อยละ 13.6 12-15 ปี, 
ร้อยละ 28.3 16-18 ปี, ร้อยละ 26.3 19-20 ปี, ร้อยละ 15.8 มากกว่า 20 ปี, ร้อยละ 13.6 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
        ท่านเคยมีเพศสัมพันธ์มาแล้วกี่คน ร้อยละ 17.0 จำนวน 1 คน, ร้อยละ 34.6 จำนวน 2-3 คน, ร้อยละ 19.8 จำนวน 45 คน, ร้อยละ 07.9 จำนวน 6-10 คน,  ร้อยละ 07.1 มากกว่า 10 คน, ร้อยละ 13.6 ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์
        ท่านคิดว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานเป็นเรื่องปกติหรือไม่ ร้อยละ 70.2 ใช่, ร้อยละ 14.1 ไม่ใช่, 
ร้อยละ 15.7 ไม่แน่ใจ
    ท่านอยากให้สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความคิดเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงานหรือไม่   ร้อยละ 74.4 อยากให้ยอมรับ, ร้อยละ 12.2 ไม่อยากให้ยอมรับ, ร้อยละ 13.4 ไม่แน่ใจ
    ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิสถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผล Alcohol Poll แอลกอฮอล์โพลเรื่อง เยาวชนเข้าถึงโฆษณาเหล้าเบียร์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 5,407 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 มกราคม-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา พบว่า
    จำนวนมากหรือร้อยละ 42.0 ระบุสถานการณ์ปัญหาการดื่มเหล้าเบียร์ของคนไทยยังคงเหมือนเดิม รองลงมาคือร้อยละ 34.9 ระบุแย่ลงไปอีก ร้อยละ 12.1 ระบุลดลงบ้าง เพียงร้อยละ 2.0 ระบุลดลงมาก ที่เหลือร้อยละ 8.8 ระบุไม่ทราบ และร้อยละ 0.2 ไม่ตอบ 
    ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.0 ระบุจำเป็นต้องมีมาตรการใหม่ๆ ควบคุมปัญหา เช่น ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ บทลงโทษรุนแรง บังคับใช้กฎหมายเข้มงวด และความชัดเจนควบคุมการดื่มรอบสถาบันการศึกษาพื้นที่ของเด็กเยาวชนปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ เป็นต้น ในขณะที่เพียงร้อยละ 5.4 ระบุไม่ต้องมีมาตรการใหม่อะไร ร้อยละ 11.0 ไม่แน่ใจ และร้อยละ 0.6 ไม่ตอบ
    นอกจากนี้ เมื่อถามถึงความเชื่อต่อข้อความคำเตือนสติ ดื่มเหล้าเบียร์ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.2 เชื่อว่าสุรา เบียร์ เป็นเหตุทะเลาะวิวาทและอาชญากรรมได้ รองลงมาคือ ร้อยละ 95.6 เชื่อว่าสุรา เบียร์ เป็นเหตุให้พิการและตายได้, ร้อยละ 92.7 เชื่อว่า สุราเป็นเหตุให้พิการได้, ร้อยละ 91.3 เชื่อว่าสุราเป็นเหตุให้สมองเสื่อมได้ และร้อยละ 89.1 เชื่อว่าสุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้ ตามลำดับ
    แต่ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.3 ระบุ เคยพบเห็นเด็ก เยาวชน เข้าถึงโฆษณาเหล้าเบียร์ที่ผับ บาร์ สถานบันเทิง รองลงมาคือร้อยละ 79.6 ระบุพบเห็นที่ร้านสะดวกซื้อ, ร้อยละ 72.8 พบเห็นในโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์, ร้อยละ 69.9 พบเห็นในสังคมโซเชียล ออนไลน์ เฟซบุ๊ก, ร้อยละ 69.8 พบเห็นตามป้ายริมทาง บนอาคารสูง และร้อยละ 69.7 พบเห็นในห้างสรรพสินค้า ตามลำดับ.


เมื่อวานคุยเล่น  เรื่องลูกพรรคเพื่อไทย ร้องขอให้ "นายใหญ่" ส่งเมีย "คุณหญิงพจมาน" มาเป็น "ขอนไม้ดุ้นใหม่" ของพรรค ให้ลูกกบ-ลูกเขียดในพรรคได้เกาะ  วันนี้ ขอคุยซีเครียดซักนิด

อนาคต 'คนนินทาเมีย'
'โควิดคลาย-โรคอิจฉาคุ'
ไทย"เหนือคาดหมาย"เสมอ
วิสัยทัศน์"อินทรี-อีแร้ง"
"การ์ดเชิญ"๒๑ ตุลา.
เปิดประเทศ"เปิดตรงไหน?"