อดีตกรธ.แจงปมวันเลือกตั้งขัดรธน. ยันเป็นไปตามบทเฉพาะกาล


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย.62 - กรณีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องวันเลือกตั้งอาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอิงมาตรา 102 ที่กำหนดการเลือกตั้งหลังอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง, มาตรา 103 ที่กำหนดการเลือกตั้งหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร และบทเฉพาะกาล มาตรา 268 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว นายธีระชัยเห็นว่าตามบทเฉพาะกาลเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม มิใช่เงื่อนไขที่ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติทั้งหลายในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.จึงย่อมมีฐานะเป็น พ.ร.ฎ.ตามมาตรา 103 และการกำหนดวันเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา 103 คือต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ดังกล่าวใช้บังคับ โดย พ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับวันที่ 23 ม.ค. 2562 วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 จึงเกิน 60 วันนั้น

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 24 มี.ค. 2562 เป็นไปตามบทเฉพาะกาล ส่วนมาตรา 102, 103 เป็นบทถาวรใช้ในกรณีปกติ เมื่อสิ้นสุดอายุสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภา หมายถึงจากนี้ไปแล้วมีรัฐบาลใหม่ อยู่ครบวาระหรือเกิดการยุบสภาต้องปฏิบัติตามมาตรา 102, 103 กรณีเลือกตั้ง 24 มี.ค. เป็นไปตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นเหตุการณ์เงื่อนไขเฉพาะที่มาตรา 267, 268 เขียนเรียงไว้หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วให้ทำอะไรบ้าง ก็ให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับแล้วเสร็จใช้บังคับ จึงเห็นว่าวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ไม่ผิดอะไร

นายชาติชาย ยังยกตัวอย่างย้ำบทเฉพาะกาลคือใช้เฉพาะกาลไปก่อน เหมือนกับการสรรหา ส.ว. ที่แรกเริ่มใช้ตามบทเฉพาะกาลมี 250 คน แต่บทถาวรมี ส.ว. 200 คน เมื่อพ้นไป 5 ปีแล้วถึงใช้ ส.ว. 200 คน ไม่ได้แปลว่าบทเฉพาะกาลจะไปแย้งบทถาวรไม่ได้ เป็นการใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเท่านั้น การเลือกตั้งคราวนี้จึงเป็นไปตามมาตรา 268 ที่ให้เลือกตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ไม่ใช่ไปแย้งกับมาตรา 102, 103.


ปิยบุตร...... บ่อยครั้งนะ ที่เจ้าเลอะเลือน และเหลี่ยมเล่ห์ ศุกร์ ๒๑ กุมภา ศาลฯ จะวินิจฉัยคดีพรรคกู้เงิน พวกเจ้าก็พล่านจนหัวก่าย ถ้ามีหางก็คงพันกัน

พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์
"ออมสิน" ในปริศนา "เสี่ยสั่ง"
เรือสำราญ 'อย่าเป็นม้าอารี'
อย่าหลง 'รบอยู่กับคลื่น'