อดีตกรธ.แจงปมวันเลือกตั้งขัดรธน. ยันเป็นไปตามบทเฉพาะกาล


เพิ่มเพื่อน    

15 เม.ย.62 - กรณีนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง โพสต์เฟซบุ๊กถึงคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เรื่องวันเลือกตั้งอาจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ โดยอ้างอิงมาตรา 102 ที่กำหนดการเลือกตั้งหลังอายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง, มาตรา 103 ที่กำหนดการเลือกตั้งหลังยุบสภาผู้แทนราษฎร และบทเฉพาะกาล มาตรา 268 ที่กำหนดให้การเลือกตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับแต่วันที่ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 267 (1) (2) (3) และ (4) มีผลใช้บังคับแล้ว นายธีระชัยเห็นว่าตามบทเฉพาะกาลเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม มิใช่เงื่อนไขที่ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัติทั้งหลายในรัฐธรรมนูญ ดังนั้น พ.ร.ฎ.เลือกตั้ง ส.ส.จึงย่อมมีฐานะเป็น พ.ร.ฎ.ตามมาตรา 103 และการกำหนดวันเลือกตั้งก็ต้องปฏิบัติตามมาตรา 103 คือต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่ พ.ร.ฎ.ดังกล่าวใช้บังคับ โดย พ.ร.ฎ.เลือกตั้งใช้บังคับวันที่ 23 ม.ค. 2562 วันเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 จึงเกิน 60 วันนั้น

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่า ในการเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 24 มี.ค. 2562 เป็นไปตามบทเฉพาะกาล ส่วนมาตรา 102, 103 เป็นบทถาวรใช้ในกรณีปกติ เมื่อสิ้นสุดอายุสภาผู้แทนราษฎรหรือมีการยุบสภา หมายถึงจากนี้ไปแล้วมีรัฐบาลใหม่ อยู่ครบวาระหรือเกิดการยุบสภาต้องปฏิบัติตามมาตรา 102, 103 กรณีเลือกตั้ง 24 มี.ค. เป็นไปตามบทเฉพาะกาล ซึ่งเป็นเหตุการณ์เงื่อนไขเฉพาะที่มาตรา 267, 268 เขียนเรียงไว้หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วให้ทำอะไรบ้าง ก็ให้มีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับแล้วเสร็จใช้บังคับ จึงเห็นว่าวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. ไม่ผิดอะไร

นายชาติชาย ยังยกตัวอย่างย้ำบทเฉพาะกาลคือใช้เฉพาะกาลไปก่อน เหมือนกับการสรรหา ส.ว. ที่แรกเริ่มใช้ตามบทเฉพาะกาลมี 250 คน แต่บทถาวรมี ส.ว. 200 คน เมื่อพ้นไป 5 ปีแล้วถึงใช้ ส.ว. 200 คน ไม่ได้แปลว่าบทเฉพาะกาลจะไปแย้งบทถาวรไม่ได้ เป็นการใช้ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเท่านั้น การเลือกตั้งคราวนี้จึงเป็นไปตามมาตรา 268 ที่ให้เลือกตั้งแล้วเสร็จภายใน 150 วัน ไม่ใช่ไปแย้งกับมาตรา 102, 103.


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน