สอศ.นำศูนย์ประสานงานพัฒนากำลังคนอาชีวะ ใส่ในโครงสร้างองค์กร                             


   

                            

 

17เม.ย.62-สอศ. เตรียมนำ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา บรรจุใส่ใน โครงสร้างส่วนกลาง หวังเกิดแผนการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระยะยาว “บิ๊กน้อย” ชี้ การดำเนินการตลอด 2 ปี เป็นที่น่าพอใจ

 

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ดำเนินโครงการศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็วๆนี้ ศธ.ได้ทำสรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องความก้าวหน้าของศูนย์ประสานงานฯให้นายกรัฐมนตรีรับทราบ ซึ่งนายกฯ ได้มอบหมายให้ ศธ. นำผลงานของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปรวบรวมจัดทำเป็นข้อมูลสรุปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบด้วยว่าสิ่งที่เราดำเนินการมานั้นประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานที่เข้มแข็งอย่างไรบ้าง

 

โดยขณะนี้ศูนย์ดังกล่าวของอาชีวะได้ขับเคลื่อนครอบคลุมทั้ง 6 ภูมิภาคแล้ว โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินการเรื่องนี้ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ รวมถึงขณะนี้เรายังเปิดระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลกำลังคนอาชีวศึกษา (Big Data System) ซึ่งระบบข้อมูลบิ๊กดาต้าของอาชีวะจะทำให้ทราบถึงความต้องการกำลังคน รวมไปถึงแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศต้องจัดหากำลังคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับภาคเศรษฐกิจ  ยังได้รวมผู้มีความเชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ สู่การเป็นครูพิเศษสอนให้ผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งก็จะนำไปสู่การผลิตและพัฒนาการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของประเทศ และมีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาอาชีวศึกษารวมถึงการเรียนการสอน แต่ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของการดำเนินการเรื่องการผลิตกำลังคนของอาชีวะจึงได้กำหนดให้ศูนย์ประสานงานฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งในโครงสร้างของสอศ.ด้วย

 

ด้าน นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาฯ กอศ.) กล่าวว่า สำหรับศูนย์ประสานงานฯดังกล่าวจะถูกจัดอยู่ให้เป็นกลุ่มงานอยู่ภายใต้สำนักนโยบายและแผนของสอศ. ส่วนระดับพื้นที่ศูนย์ประสานงานฯจะถูกจัดอยู่ในโครงสร้างของวิทยาลัยอาชีวศึกษาทุกแห่งด้วย เพื่อให้เกิดแผนการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระยะยาวต่อไป เพราะศูนย์ประสานงานฯถือเป็นหัวใจสำคัญของอาชีวศึกษา ซึ่งจะรวมภาระงานของอาชีวะคอบคลุมทุกอย่าง


"พรรคประชาธิปัตย์" ปีนี้ อายุ ๗๓ ปีเต็ม ย่างเข้า ๗๔ ถ้าเป็นคน ก็ต้องบอกว่าเป็น "รุ่นแรก" ในถนน "ประชาชนเป็นใหญ่ ประชาธิปไตยสุจริต"

ปัญหาพรรคหรือปัญหาประเทศ?
'พระอุปคุต' ผู้ขจัดมารประเทศ
ระบอบทักษิณแพ้อีกยก
เหตุที่ไม่มีรัฐบาลเพื่อไทย
ประชาธิปัตย์ในวันพรุ่งนี้
ต้นแบบ 'วุฒิสภา' มาจากไหน?