ว่าด้วยพิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม'


เพิ่มเพื่อน    

    วันนี้ "งดคุย"
    จะนำสารัตถประโยชน์ในแต่ละขั้นตอนไปสู่งานพระราชพิธี "บรมราชาภิเษก" มาบอกให้ทราบกัน
    วันพระราชพิธีจริง คือ "๔-๖ พฤษภา ๖๒"
    ก่อนถึงวันนั้น การพระราชพิธี จะแบ่งเป็น ๓ ช่วง คือ ช่วงก่อนการพระราชพิธี ช่วงพระราชพิธี  และช่วงหลังพระราชพิธี
    และวันนี้ (๑๘ เม.ย.๖๒) อันเป็นช่วงก่อนการพระราชพิธี จะมีพิธีสำคัญควรทราบกัน
    เพื่อจะได้ไปร่วมพิธีมหามงคลอันหาได้ยากยิ่ง ร้อยปีจะมีสักครั้งนี้ 
    ถ้าใครจะไป ต้องแต่งกายเรียบร้อย ด้วยชุดสีเหลือง ขอย้ำ
    คือวันนี้ ๑๘ พ.ค.ช่วงเวลา ๑๗.๑๙ - ๒๑.๓๐ น. 
    จะมีพิธี "เสกน้ำอภิเษกรวม" ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม      
    "สมเด็จพระสังฆราช" ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
    พลเอกประยุทธ์ "นายกรัฐมนตรี" เป็นประธานฝ่ายฆราวาส     
    การจัดทำน้ำสรงอภิเษกนี้ ประกอบด้วย
    "น้ำพระพุทธมนต์" และ
    "น้ำเทพมนต์"
    จะทำพิธีเสก "น้ำเทพมนต์" ก่อน โดยพิธีเสกสวดคาถาเทพมนต์ อัญเชิญเทพยดาเจ้าทั้งหลาย 
    ประกาศชุมนุมเทวดา เพื่อประสิทธิ์ประสาทชัยมงคล บังเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามธรรมเนียมศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จากนั้น.......
    เชิญมาประกอบพิธี "เสกน้ำพระพุทธมนต์" โดยพระสงฆ์ร่วมเจริญพระพุทธมนต์
    ดังนั้น ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ น.วันนี้ 
    จะมีขบวนเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยัง "วัดสุทัศนเทพวราราม"
    เพื่อทำพิธี "เสกน้ำอภิเษกรวม" จาก ๗๖ จังหวัด และ กทม.
    "พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา" รมว.มหาดไทย ประธานขบวนพิธี รมช.ปลัด มท. และผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด ร่วมเดินริ้วขบวน
     จึงมาบอกกล่าวกัน......
    เพื่อไปจับจองที่นั่งตามพระระเบียงวิหารคต รอบๆ พระอุโบสถวัดสุทัศนฯ กัน ตามเวลาที่บอก
    รุ่งขึ้นวันที่ ๑๙ เมษา ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น.
    ก็จะมีริ้วขบวนแห่เชิญ "คนโทน้ำอภิเษก" นั้น จากวัดสุทัศนเทพวราราม 
    ไปยังพระอุโบสถ "วัดพระศรีรัตนศาสดาราม" หรือวัดพระแก้ว เป็นอันเสร็จพิธี
    เพราะดังนี้ จึงต้อง "ปิดการจราจร" ในถนนหลายสาย ตามนี้
    พฤหัสบดี ๑๘ เม.ย. .........
    ปิดจราจร ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. ในถนน ๗ สาย
    -ถนนอัษฎางค์ (ผ่านพิภพลีลา ถึงสะพานช้างโรงสี) -ถนนบำรุงเมือง (สะพานช้างโรงสี ถึงสำราญราษฎร์) 
    -ถนนตะนาว (คอกวัว ถึงสี่กั๊กเสาชิงช้า) 
    -ถนนดินสอ (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงเสาชิงช้า) 
    -ถนนเฟื่องนคร (สี่กั๊กพระยาศรี ถึงสี่กั๊กเสาชิงช้า) 
    -ถนนตีทอง (เฉลิมกรุง ถึงเสาชิงช้า) 
    -ถนนอุณากรรณ (แยกอุณากรรณ แยกศิริพงษ์)
    ศุกร์ ๑๙ เม.ย. ....
    ปิดจราจร ตั้งแต่ ๐๖.๐๐-๑๑.๐๐ น. ถนน ๑๖ สาย 
    -ถนนบำรุงเมือง (ช้างโรงสี ถึงสำราญราษฎร์) 
    -ถนนตะนาว (คอกวัว ถึงสี่กั๊กเสาชิงช้า) 
    -ถนนเฟื่องนคร (สี่กั๊กพระยาศรี ถึงสี่กั๊กเสาชิงช้า) 
     -ถนนตีทอง (เฉลิมกรุง ถึงเสาชิงช้า) 
    -ถนนอุณากรรณ (อุณากรรณ ถึงแยกศิริพงษ์) 
    -ถนนดินสอ (อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงเสาชิงช้า) 
    -ถนนราชดำเนินกลาง ฝั่งขาออก
    (จากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถึงแยกผ่านพิภพ)
     -ถนนราชดำเนินใน ตลอดสาย 
    -ถนนราชินี (แยกผ่านพิภพ ถึงสะพานช้างโรงสี) 
    -ถนนอัษฎางค์ (ผ่านพิภพ ถึงสะพานช้างโรงสี) 
    -ถนนหน้าพระลาน ตลอดสาย 
    -ถนนสนามไชย (ป้อมเผด็จ ถึงวงเวียน รด.) 
    -ถนนหับเผย       
    -ถนนหลักเมือง     
    -ถนนกัลยาณไมตรี      
    -ซอยสราญรมย์    
    นี่....ก็บอกให้ทราบ สำหรับท่านที่ต้องใช้เส้นทางประจำ หรือใครมีตารางนัดหมายจะไปทางนั้นๆ จะได้รู้แต่เนิ่นๆ แล้วหลีกเลี่ยงเส้นทาง
    อาจมองว่า ไม่เห็นจำเป็นต้องมาบอก ก็ไม่เป็นไร อาจจำเป็นสำหรับบางท่านก็ได้
    คือเรื่องขับรถไปแล้ว ไม่ทราบว่า "ปิดการจราจร" นี่ ในบางกรณี สำหรับบางคน อาจถึงขั้น "รถติด-ชีวิตเปลี่ยน"
    ฉะนั้น บอกๆ กันไว้ ไม่เสียหลายหรอก!
    สำหรับวันนี้ ก็พอทราบกันว่า พิธีเสกน้ำอภิเษกรวมคืออะไร?
    แต่พรุ่งนี้ ๑๙ เมษา นอกจากทราบว่า จะเชิญคนโทน้ำอภิเษกรวมไปไว้ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้ว ก็ไม่ทราบกันว่า จะยังมีพิธีอื่นใดด้วยหรือไม่?
    "ดร.วิษณุ เครืองาม" รองนายกฯ ท่านเคยให้รายละเอียดไว้ตอนต้นปี ว่า
    จะมีพระราชพิธี "จารึกพระสุพรรณบัฏ" หมายถึงชื่อพระเจ้าอยู่หัว เขียนลงใน "แผ่นทองคำ" 
    ถ้ามีการสถาปนาพระราชวงศ์พระองค์อื่น ก็ต้อง "จารึกในพระสุพรรณบัฏ" ด้วย 
    นี้เป็นพระราชพิธี ต้องปฏิบัติที่พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ใช้เวลา ๓ วัน  
    จากนั้น......
    จะมีพิธีอัญเชิญ "พระสุพรรณบัฏ" เข้าไปสู่พระที่นั่งฯ และมีพระราชพิธี "ถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ" พระบรมราชบุพการี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๙  
    และอีก ๑ วัน เป็นพระราชพิธี "ประกาศการพระบรมราชาภิเษก" เป็นพระราชพิธีที่จะ "เสด็จพระราชดำเนิน" 
    ทั้งหมดนี้ เกิดก่อนวันที่ ๔ พ.ค.๖๒
    สำหรับวันที่ ๔ พ.ค.เป็นวัน "บรมราชาภิเษก" คือวัน "สวมมงกุฎ" 
    วันที่ ๕ พ.ค.เป็นวันพระราชพิธีในการสถาปนาพระราชวงศ์และ "เสด็จออกเลียบพระนครทางสถลมารค" 
    การ "เลียบพระนคร" คือ การขึ้นประทับบนพระราชยานมีริ้วขบวนเสด็จ แห่ไปยังพระอุโบสถเพื่อทรงสักการะ 
    ตามประกาศรัฐบาลที่ขอเชิญชวนชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
    ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันที่ ๕ พ.ค.
    พระอุโบสถที่จะเสด็จฯ ไปก็มี
    -วัดบวรนิเวศวิหาร 
    -วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และ
    -วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์
    วันที่ ๖ พ.ค. ........
    จะมีพิธี "เสด็จออกสีหบัญชร" ให้ประชาชนเฝ้าฯ คล้ายกับที่เคยเห็น "รัชกาลที่ ๙" เสด็จออกพระที่นั่งอนันตสมาคม หลังจากนั้น........
    เสด็จฯ เข้าไปสู่ "พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท" ให้คณะทูตเฝ้าฯ 
    นี่ เฉพาะปฏิทินงานสำคัญๆ ที่เราทั้งหลายควรทราบ ถือโอกาสเกริ่นนำไว้แต่ตอนนี้เลย เพราะก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้ว จะได้เตรียมตัวกันถูก
    สำหรับพิธี "เสกน้ำอภิเษกรวม" วันนี้ อาจอยากทราบกันว่า ทำไมต้องที่วัดสุทัศนฯ วัดอื่นไม่ได้หรือ?
    "ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์" ประธานคณะอนุกรรมการด้านสารัตถะและสร้างสรรค์ผลิตสื่อ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้คำตอบไว้ ดังนี้
    "เหตุที่ใช้วัดสุทัศนฯ ประกอบพิธี เพราะ 'สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช' รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นกลางพระนคร เป็นวัดกลางเมือง
    และโปรดฯ ให้อัญเชิญ 'พระศรีศากยมุนี' จากวิหารหลวงวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย มาประดิษฐาน 
    บริเวณที่ตั้งวัดสุทัศนฯ ถือเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพฯ เปรียบเหมือนเขาพระสุเมรุ เป็นศูนย์กลางจักรวาล 
    เดิมพระราชทานนามว่าชื่อ 'วัดมหาสุทธาวาส' 
    ต่อมา สมัยรัชกาลที่ ๓ พระราชทานนามว่า 'วัดสุทัศนเทพวราราม' 
    ชื่อนี้ หมายถึงเมือง 'สุทัสสนนคร' บนเขาพระสุเมรุ ศูนย์กลางของสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ที่ประทับของพระอินทร์ ทรงสื่อเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 
    ส่วนรัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามพระนครแห่งใหม่ว่า 'กรุงรัตนโกสินทร์อินอโยธยา' 
    คำว่า 'รัตน' แปลว่าแก้ว 'โกสินทร์' คือพระอินทร์ หมายความถึงแก้วของพระอินทร์ 
    แก้วสีเขียวนั้นแทน 'พระแก้วมรกต' ราชธานีใหม่ จึงเป็น 'เมืองของแก้วมรกต'  
    พิธี 'เสกน้ำอภิเษกรวม' จึงประกอบขึ้นที่วัดแห่งนี้ เป็นแบบแผนอันศักดิ์สิทธิ์" 
    สำหรับวันนี้ ผมก็...
    เอวัง ก็มี ด้วยประการฉะนี้ แล.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"