ชักยุ่ง!'เรืองไกร'ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.วินิจฉัย 'กกต.'แบ่งเขตเลือกตั้งมีคนต่างด้าว8.7แสนคนรวมอยู่ด้วย


เพิ่มเพื่อน    

18 เม.ย.62 - ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4)b ประกอบมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (5) ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ขัดมาตรา 83วรรค1 (2) หรือไม่ และหากกกต.จัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อให้ครบ 150 คน จะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) หรือไม่ และเป็นการกระทำที่ใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 หรือไม่  ขณะเดียวกันการประกาศของกกต.เรื่องจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 95 หรือไม่ เนื่องจากตามประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขต ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี กกต.ใช้ตัวเลขประกาศจากสำนักทะเบียนกลางของวันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 66,188,543 คน ได้รวมราษฎรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน 875,814 คน ไว้ด้วย ซึ่งราษฎรที่มีสัญชาติไทยมีจำนวน 65,312,698 คน ซึ่งการกระทำดังกล่าวของกกต.อาจไม่สอดคล้องกับพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 77ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด ทั้งนี้เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นการช่วยเหลือทางราชการ หรือการประกอบอาชีพตามปกติ โดยสุจริตของผู้นั้น”

นายเรืองไกร กล่าวว่า ดังนั้นการที่กกต.นำบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน875,814 มารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยว จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำของกกต.เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 85 หรือไม่


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.