ชักยุ่ง!'เรืองไกร'ร้องผู้ตรวจฯส่งศาลรธน.วินิจฉัย 'กกต.'แบ่งเขตเลือกตั้งมีคนต่างด้าว8.7แสนคนรวมอยู่ด้วย


   

18 เม.ย.62 - ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) เดินทางมายื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญตีความมาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4)b ประกอบมาตรา 128 วรรคหนึ่ง (5) ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ขัดมาตรา 83วรรค1 (2) หรือไม่ และหากกกต.จัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อให้ครบ 150 คน จะถือว่าเป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 วรรคหนึ่ง (4) หรือไม่ และเป็นการกระทำที่ใช้บังคับมิได้ตามมาตรา 5 หรือไม่  ขณะเดียวกันการประกาศของกกต.เรื่องจำนวน ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดพึงมี เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 95 หรือไม่ เนื่องจากตามประกาศกกต.เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขต ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี กกต.ใช้ตัวเลขประกาศจากสำนักทะเบียนกลางของวันที่ 31 ธ.ค. 60 จำนวน 66,188,543 คน ได้รวมราษฎรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน 875,814 คน ไว้ด้วย ซึ่งราษฎรที่มีสัญชาติไทยมีจำนวน 65,312,698 คน ซึ่งการกระทำดังกล่าวของกกต.อาจไม่สอดคล้องกับพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 77ซึ่งบัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใด ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเข้ามีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรือกระทำการใดๆเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยประการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หรือพรรคการเมืองใด ทั้งนี้เว้นแต่การกระทำนั้นเป็นการช่วยเหลือทางราชการ หรือการประกอบอาชีพตามปกติ โดยสุจริตของผู้นั้น”

นายเรืองไกร กล่าวว่า ดังนั้นการที่กกต.นำบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยจำนวน875,814 มารวมคำนวณเพื่อหาจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี อาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยว จึงมีประเด็นที่ต้องพิจารณาว่าการกระทำของกกต.เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 86 ประกอบมาตรา 85 หรือไม่


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'