เติมจินตนาการรับปิดเทอม จูงลูกเที่ยว"ไดโนเสาร์สะออน"


เพิ่มเพื่อน    

(พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์)

    จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม 3 จังหวัดใจกลางอีสาน ซึ่งมีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งวิถีท้องถิ่น วัฒนธรรม และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว รวมทั้งยังมีเส้นทางไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นเส้นทางที่ผู้ปกครองจะพาครอบครัวและบุตรหลานไปเติมเต็มจินตนาการในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้

(น้องโย่ง)

    นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น  (รับผิดชอบพื้นที่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) กล่าวว่า ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ปกครองจะพาบุตรหลานไปท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้แบบลึกซึ้ง และทำความรู้จักไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลกจำนวน 4 ตัว ที่พบเป็นครั้งแรกในผืนดินใจกลางอีสานของประเทศไทย บริเวณจังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมโยงไปถึงจังหวัดมหาสารคาม ภายใต้ชื่อเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน : ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม” 

(น้องเปรียว)

    ทั้งนี้ ไดโนเสาร์สกุลใหม่ของโลก 4 ตัวที่ค้นพบ  ประกอบด้วยตัวแรกคือ เจ้ายักษ์คอยาวกินพืช “น้องโย่ง : ภูเวียงโกซอรัส สิรินธรเน่”, ตัวที่สองคือ ไดโนเสาร์ปากจระเข้ “น้องแข่ : สยามโมซอรัส สุธีธรนี”, ตัวที่สามคือ ไดโนเสาร์หุ่นนกกระจอกเทศที่ปราดเปรียว “น้องเปรียว : กินรีมิมัส ขอนแก่นเอนซิส” และ ตัวที่สี่ คือยักษ์ใหญ่ล่าเนื้อพันธุ์ดุ บรรพบุรุษของ “ทีเร็กซ์” จอมโหดแห่งทวีปอเมริกา “น้องดุ : สยามโมไทรันนัส อีสานเอนซิส”

(พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)

    นอกจากนี้ เส้นทางไดโนเสาร์สะออน ยังมีเรื่องราวของโลกล้านปีให้ได้เรียนรู้ บริเวณสถานที่จริง 5  แห่ง ได้แก่ แห่งแรกคือ “อุทยานแห่งชาติภูเวียง” จังหวัดขอนแก่น แหล่งเดินป่าเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์ในหลุมขุดค้นจริง 9 แห่ง ซึ่งเป็นจุดค้นพบไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย, แห่งที่สองคือ “ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์” หรือพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งจัดแสดงที่มาการค้นพบไดโนเสาร์และความรู้ทางธรณีวิทยาที่น่าสนใจ รวมทั้งยังมีการจัดแสดงหุ่นจำลองเท่าตัวจริงของไดโนเสาร์ทุกชนิดที่พบในประเทศไทย 

(แหล่งค้นพบรอยเท้าไดโนเสาร์ วนอุทยานภูแฝก จังหวัดกาฬสินธุ์)

    แห่งที่สาม “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” จังหวัดกาฬสินธุ์  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน ด้วยเทคนิคการจัดแสดงที่ทันสมัยพร้อมหลุมขุดค้นจริงขนาดใหญ่ที่มีซากไดโนเสาร์ที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยให้ชม, แห่งที่สี่ “วนอุทยานภูแฝก” จังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งค้นพบรอยเท้า ไดโนเสาร์พันธุ์กินเนื้อขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์ระดับประเทศ และแห่งที่ห้า “ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” จังหวัดมหาสารคาม  แหล่งศึกษา เรียนรู้ วิจัย และอนุรักษ์ฟอสซิลของนักบรรพชีวินวิทยาที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สามารถสัมผัสเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการจริงร่วมกับนักบรรพชีวินวิทยาตัวจริง  
    ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวต่อว่า เมื่อได้สนุกสนานกับการเรียนรู้เรื่องราวไดโนเสาร์    บริเวณสถานที่จริงกันแล้ว บนเส้นทางไดโนเสาร์สะออน ยังมีบรรยากาศและกิจกรรมไดโนเสาร์อีสาน หลากหลายอารมณ์ให้ได้สัมผัส ทั้งฝูงไดโนเสาร์ร้องและเคลื่อนไหวได้ ที่อุทยานไดโนเสาร์ศรีเวียง จังหวัดขอนแก่น ชมรูปปั้นไดโนเสาร์หลากสายพันธุ์ ที่สวนไดโนเสาร์สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งรูปปั้นไดโนเสาร์ตามรายทางตลอดเส้นทาง 

(ผ้ามัดย้อมลายไดโนเสาร์)

    จากนั้นเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งของที่ระลึกไดโนเสาร์ที่หลากหลาย และสนุกสนานกับกิจกรรม DIY ไดโนเสาร์สะออน ทั้งการทำผ้ามัดย้อมลายไดโนเสาร์ โดยกลุ่มหัตถกรรมผ้าและของฝากอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น การทำปาท่องโก๋ ข้าวจี่ไดโนเสาร์ และโรตีไดโนเสาร์ ตลาดโรงสี จังหวัดกาฬสินธุ์ การทำพวงกุญแจตุ๊กตาไดโนเสาร์ ที่ชุมชนสหัสขันธ์ไดโนโรด จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น

(ข้าวจี่ไดโนเสาร์)

    ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนาม “พิพิธภัณฑ์สิรินธร” เมื่อวันที่  9 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา จึงมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมพิเศษขึ้น ระหว่างวันที่ 25  พฤษภาคม - 23 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จทั้งทางด้านความร่วมมือทางวิชาการและการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างจังหวัดกาฬสินธุ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย  
    ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ โซนที่ 1 กว่าจะเป็น... “พิพิธภัณฑ์สิรินธร”, โซนที่ 2 ไดโนเสาร์ไทย 9 สายพันธุ์ เป็นการจัดแสดงตัวอย่าง ต้นแบบ (ชิ้นจริง) ครบเป็นครั้งแรก, โซนที่ 3 ไดโนเสาร์เอเชีย (ญี่ปุ่น จีน มองโกเลีย ลาว), โซนที่ 4 ขุมทรัพย์แห่งเอเชีย รวมฟอสซิลหายาก อาทิ ไข่ไดโนเสาร์จากจีน ซากไดโนเสาร์ในหินอำพันจากเมียนมา ไดโนเสาร์มีขนจากจีน และโซนที่ 5 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กับการก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 พร้อมด้วยกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับน้องๆ หนูๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09-1061-2420  

(หลุมขุดค้นกระดูกไดโนเสาร์ อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)

    “การย้อนไปสู่บรรยากาศโลกดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์ในภาคอีสาน ในเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน : ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มหาสารคาม” ถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับกลุ่มครอบครัว ที่ไม่ควรพลาด และยังช่วยทำให้ช่วงปิดเทอมฤดูร้อนของลูกๆ หลานๆ มีความหมายอย่างสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น” ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานขอนแก่น กล่าวปิดท้าย 
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น (รับผิดชอบพื้นที่ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม) โทรศัพท์ 0-4322-7714-5 โทรสาร 0-4322-7717, 0-4322-7719  , w ww.facebook.com/TAT.KhonkaenOffice และ Twitter/Instagram : @tatkhonkaen
สรณะ รายงาน

“แปดริ้วฟู้ดเฟส” ครั้งที่ 2 
อาหารถิ่น ฉะเชิงเทราปี 62

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา ร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานแปดริ้วฟู้ดเฟส ครั้งที่ 2 “เทศกาลอาหารถิ่น จังหวัดฉะเชิงเทรา” ประจำปี 2562 ในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 เวลา 15.00-21.00 น. บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง ตรงข้ามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนมรุพงษ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการยกระดับความสำคัญของอาหารถิ่น อันมีรากฐานจากอัตลักษณ์ในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการดำรงชีวิตลุ่มน้ำบางปะกงของชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเส้นทางความอร่อย Gastronomy : farm to table ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
    ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร เมนูอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่นของฉะเชิงเทราจำนวน 40 ร้านค้า พร้อมด้วย Food Truck รถบริการความอร่อยแบบหลากหลายจำนวน 10 คัน และ Chef’s Table เมนูสุดพิเศษโดยเชฟชาวฉะเชิงเทราที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นครั้งแรกในฉะเชิงเทรา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบันเทิง มินิคอนเสิร์ต สุเมธ แอนด์เดอะปั๋ง, พลพล พลกองเส็ง และวงมินิออร์เคสตร้า บรรเลงบทเพลงแนวเพลงสบายๆ บรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร. 0-3851-4009


สภาปลุกเสก "๓ พ.ร.ก. ๑.๙ ล้านล้าน" มา ๕ วัน บ่ายวาน (๓๑ พ.ค.๖๓) ก็ประสิทธิเมฉบับที่ ๑ ........"พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา, เยียวยา, ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๑ ล้านล้าน

เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้