วิกฤตอุดมศึกษาTCASรอบ3ส่อที่นั่งเหลืออื้อ ว่าง9.4หมื่น แต่คาดสมัครไม่เต็มแน่  


เพิ่มเพื่อน    


22เม.ย.62- “สุชัชวีร์” เผยที่นั่งTCASรอบ 3เหลือ สมัครแล้วกว่า 6.2 หมื่นคน แต่มีที่นั่ง มีกว่า 9.4 หมื่นที่ ชี้แม้จะยังไม่ปิดรับมัคร แต่ถือเป็นวิกฤตของอุดมศึกษา เพราะที่นั่งมีมากแต่ยอดผู้สมัครยังน้อย  ทปอ. ยังเห็นชอบ แนวทางการปรับปรุงข้อสอบระบบ TCAS หวังลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาและลดค่าใช้จ่ายเด็ก แนวข้อสอบเน้นประเมินทักษะในอนาคต คาดเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง - นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ว่า ที่ประชุมมีการรายงานผลการรับสมัครระบบการคัดเลือกกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ขณะที่มีผู้ลงทะเบียนในระบบ TCAS 62 จำนวน 296,799 คน โดยในรอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ซึ่งเริ่มรับสมัครวันที่ 17 -29 เมษายนนี้ โดยที่นั่ง 94,504 ที่นั่ง สาขาวิชาให้เลือก 4,013 สาขา ซึ่งข้อมูลการสมัครเวลา 05.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน จำนวน 62,974 คน ยืนยันการสมัครแล้ว 39,524 คน และชำระเงิน 21,116 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ส่งคะแนน GPAX 5 ภาคเรียน ของนักเรียน จำนวน 696,387 คน และส่งคะแนน GPAX 6 ภาคเรียนของนักเรียน 529,273 คน แม้จะยังไม่ปิดรับสมัคร แต่ตอนนี้ถือเป็นวิกฤตของอุดมศึกษา เพราะที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากแต่ยอดผู้สมัครยังน้อย ซึ่งอยากขอเชิญชวนให้นักเรียนให้เข้ามาสมัครกันมากๆ ทั้งนี้สำหรับปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ เด็กลืมรหัส และอีเมล์ที่ใช้งานเข้าระบบ วิธีการแก้ไขปัญหากรณีลืมรหัสสามารถกดที่ตัวเลือก ลืมรหัส ส่วนกรณีลืมอีเมล์เด็กจะต้องติดต่อ ทปอ.ส่วนกรณีค้นหาสาขาวิชาไม่พบตามประกาศของมหาวิทยาลัย ขอให้ติดต่อมหาวิทยาลัยก่อน เนื่องจากประกาศต่างๆออกก่อนที่จะมีการปรับข้อมูลในระบบ TCAS

นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการปรับปรุงข้อสอบที่จะนำไปใช้ในระบบ TCAS เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชาและค่าใช้จ่ายของการสอบวิชาต่างๆ สร้างช่องทางการรับเข้าศึกษาต่อใหม่ที่เน้นทักษะอนาคต เพิ่มเติมจากการคัดคนที่เน้นความรู้วิชาการ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม เป็นต้น และรองรับการเข้าที่หลากหลายกลุ่มผู้เรียน ทั้งนักเรียนไทยจากโรงเรียนนานาชาติและนักเรียนไทยจากต่างประเทศ ดังนั้น ต่อไปข้อสอบจะต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะกับนักเรียนที่มีความถนัดแตกต่างกัน สามารถสอบได้ในพื้นที่ตนเองลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง มีหลายช่วงเวลาแต่ซึ่งจะกำหนดจำนวนการสอบของเด็ก ทั้งนี้ ทปอ.จะมีการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นภายใน 6 เดือน และจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565

ด้านชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานระบบ TCAS 2562 กล่าวว่า ในส่วนข้อสอบที่เน้นทักษะในอนาคต จะเป็นลักษณะของการวัดทักษะการคิดสร้างสรรค์ ปัจจุบัน มธ.ได้เริ่มนำร่องทดสอบทักษะในอนาคตเป็นปีแรก การวัดทักษะเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม จิตวิญญาณเพื่อประชาชน เป็นต้น ตรงนี้บทเรียนที่ได้จะนำมาเครื่องมือในการทำงานและมั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาเป็นข้อสอบระดับชาติที่ใช้ในปีการศึกษา 2565 ตามที่ ทปอ.กำหนด


 


เมื่อคืนเป็นไงครับ? ได้ดูกันเปล่า......... ประชุมรัฐสภาในนัด "แก้รัฐธรรมนูญ" เพื่อตั้ง ส.ส.ร.ไปร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แทนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั่นน่ะ

'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!