จบข่าวeasy pass !'ธนาธร'สารภาพ โอนหุ้นก่อน 8 ม.ค.


   

23 เม.ย.62-  หลังนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ แถลงกรณีการโอนหุ้นในบริษัท วีลัค-มิเดีย ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค และนางรวิพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ ภรรยา ให้นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ มารดาของนายธนาธรเสร็จสิ้นเสร็จตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.2562 ซึ่งมีเอกสาร เช็คขีดคร่อมการชำระค่าหุ้น ใบหุ้น และตราสารโอนหุ้น ที่แสดงว่ามีการโอนหุ้นจริง ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1129 วรรค 2 ระบุว่าการโอนหุ้นจะมีผลสมบูรณ์ด้วยการลงรายมือชื่อ ของผู้โอน ผู้รับโอน และพยาน ซึ่งแสดงว่ามีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว และในมาตรา 1129 วรรค 3 ระบุว่า หากจะให้การโอนหุ้นจะมีต่อบุคคลภายนอก จะต้องมีการจดแจ้งในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการโอนหุ้นของนายธนาธร และภรรยา ไปยังนางสมพร ได้มีผลสมบูรณ์ทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วนับตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 นายธนาธรจึงไม่ได้ถือหุ้นนี้อีกต่อไป"

นายปิยบุตรยัง ว่าข้อเท็จจริงคือ ในช่วงเช้านายธนาธรยังคงลงพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ และเดินทางกลับมากรุงเทพด้วยรถตู้ในช่วงบ่าย และมีหลักฐานในเสร็จ easy  pass ในการเดินทางในช่วงเวลา 15.00 น. และนายธนาธรมีภารกิจเดินทางสนามบินดอนเมืองต่อไปยังนครศรีธรรมราช ในวันที่ 9 มกราคม ดังนั้นหลักฐานทั้งหมดนี้แสดงว่า ช่วงเช้าปราศรัยและช่วงบ่ายเดินทางกลับมาร่วมประชุม ข้อเท็จจริงนี้หวังว่าสื่อคงมีใจที่เป็นธรรมและกระจ่างชัด ไม่ควรที่จะตั้งข้อสงสัยอีก

แต่จากการตรวจสอบคำให้สัมภาษณ์นายธนาธร กับมติชน ซึ่งเกาะติดการหาเสียงของนายธนาธรอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ พบว่า เมื่อวันที่ 1 เมษายน นายธนาธรให้สัมภาษณ์ที่จังหวัดตราดว่า

"หุ้นดังกล่าวได้โอนมาก่อนวันที่ 8 มกราคม 2562 ก่อนที่จะลงสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรอย่างที่มีการร้องเรียนแต่อย่างใด ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ฝ่ายตรงข้ามพยายามที่จะทำลายตัวผมและพรรคอนาคตใหม่ ผมมองไม่เห็นว่าจะผิดกฎหมาย มันโปร่งใส และผมยืนยันได้ในเรื่องกฎหมาย มันไม่ผิดอย่างแน่นอน ทั้งหมดผมชี้แจงได้ และไม่รู้สึกกังวลใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเอกสารที่ชี้แจงก็แถลงต่อสาธารณชนมาตั้งแน่นอน"