สายตา"ตัวแปร"กระดูกหัก


   

    กระดูกหักเป็นปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้ง่าย สมาชิกในครอบครัวควรดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุหกล้มหรือพลัดตกลงมากระแทกจนกระดูกหัก นอกจากนั้นตัวผู้สูงอายุเองก็ควรจะต้องดูแลตัวเองด้วยการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ และต้องไม่ลืมสุขภาพสายตา เพราะการมองเห็นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความสมดุลของร่างกายค่ะ.