พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ประดิษฐานที่วัดพระแก้ว


เพิ่มเพื่อน    

    จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล  ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลาวัดพระแก้ว รอทูลเกล้าฯ   ถวาย 3 พ.ค. รัฐบาลจัดสร้างเครื่องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเสร็จสมบูรณ์ สมพระเกียรติทุกด้าน  กอร.พร้อมรับ ปชช. 2 แสนคนชื่นชมพระบารมี 
    เมื่อวันที่ 23 เมษายน เวลา 09.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง (เวลาฤกษ์ 08.19-11.35 น.) 
    เมื่อผู้แทนพระองค์เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วประทับพระเก้าอี้ จากนั้น นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวงผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ, นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้ง คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพโต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ
    เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร ถวายศีลจบ ใกล้เวลาพระฤกษ์ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทองเทียนเงินบนโต๊ะจารึกดวงพระราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับแล้ว เจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอหันหน้าสู่มงคลทิศ ครั้นได้พระฤกษ์ โหรหลวงลั่นฆ้องชัยให้สัญญาณ เวลา 09.49 น. ลงมือจารึกพระสุพรรณบัฏ ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ
    การนี้ พระสงฆ์ 10 รูป ได้แก่ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร, สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร, สมเด็จพระพุฒาจารย์ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา, พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร, พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระธรรมไตรโลกาจารย์ วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม, พระเทพวิมลโมลี วัดรัชฎาธิษฐานราชวรวิหาร, พระเทพสิทธิโกศล วัดพลับพลาไชย, พระเทพกิตติเวที วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย  พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลา แกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์แตรดุริยางค์ขณะจารึกและแกะพระราชลัญจกร
จารึกพระสุพรรณบัฏ
    เมื่อเวลา 09.57 น. โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เรียบร้อยแล้วนำสายสิญจน์คล้องคอออก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำเทพมนตร์เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้ว
    โหรหลวงพับแผ่นดวงพระราชสมภพพันด้วยไหมเบญจพรรณ เสร็จแล้วแยกบรรจุลงในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาราชาวดี และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เชิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดงบรรจุในพระกรัณฑ์ทองคำลงยาราชาวดีอีกองค์หนึ่ง แล้วเชิญบรรจุลงในหีบทองคำลงยารองรับด้วยพานทองคำลงยาสองชั้น ปิดคลุมพื้นตาดปักดิ้นเลื่อม ช่างศิลป์ประจำพระองค์ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาลบรรจุพระราชลัญจกรประจำรัชกาลลงในถุงแพรแดงใส่ไว้ในพานทอง ปิดคลุมพื้นตาดปักดิ้นเลื่อม แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏ ไปวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลาภายในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อรอขบวนเชิญไปประดิษฐาน ณ พระแท่นมณฑลในพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในวันที่ 3 พ.ค.2562 เวลา 10.00 น. เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก่อนทูลเกล้าฯ  ถวายเครื่องมงคลสิริเบญจราชกกุธภัณฑ์ เครื่องบรมขัตติยราชวราภรณ์ เครื่องพระราชูปโภค และพระแสงราชศัสตราวุธ ตามลำดับ
    จากนั้นโหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ,  ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และเจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายบังคมพระราชอาสน์ 3 ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้
    พระสงฆ์ 10 รูปถวายพรพระจบ พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาน สวัสดิวัตน์ ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ทั้ง 10 รูป ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ทรงกลับมาประทับพระเก้าอี้ แล้วทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ 
    จากนั้นเจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้วทองเงินพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนสมโภช พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา,​ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด, นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุบรรณบัฏ ครบ 3 รอบแล้ว
    การนี้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุบรรณบัฏ ที่ประดิษฐานบนธรรมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ แล้วเสด็จกลับเวลา 11.35 น. 
    ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ในลำดับขั้นตอนการเตรียมการพระราชพิธีเสร็จเรียบร้อยทุกด้านแล้ว โดยเฉพาะการจัดสร้างเครื่องใช้ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกดำเนินการเสร็จสมบูรณ์อย่างสมพระเกียรติ โดยในวันที่ 28 เม.ย.นี้ เวลา 16.30 น. มีกำหนดการซักซ้อมริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสมือนจริง พร้อมกันนี้ เชิญชวนประชาชนทุกศาสนาเข้าร่วมในพิธีมหามงคล 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 1, รัชกาลที่ 9 และเจริญพระพุทธมนต์ และสวดถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ เวลา 17.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต
พร้อมรับ ปชช. 2 แสนคน
    ที่กระทรวงกลาโหม พล.ต.ท.ไกรบุญ ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ พร้อมนายไพโรจน์ สันตนิรันดร์ ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร แถลงภายหลังการประชุมกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัยและการจราจรงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกจุดจอดรถของประชาชนที่เข้าร่วมงานพระราชพิธีฯ
    นายไพโรจน์กล่าวว่า การให้บริการประชาชนในส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) นั้น จะดูแลการให้บริการอาหาร สำหรับประชาชนรอบๆ เส้นทางเสด็จฯ    แต่ในส่วนของจุดใจกลางนั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้ดูแล ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดจุดพักคอยไว้ 6 จุด พร้อมตั้งโรงครัวพระราชทาน โดยภาคเอกชนร่วมให้การสนับสนุน ซึ่งมีปริมาณที่มากพอสำรับประชาชนที่คาดว่าจะเข้าร่วมพิธีประมาณ 160,000-200,000 คน อีกทั้งยังมีจุดบริการน้ำดื่มไว้ประมาณ 90 จุด นอกจากนี้ได้จัดเตรียมรถสุขาเคลื่อนที่ไว้จำนวน 48 คัน กระจายตามจุดต่างๆ อีกทั้งเตรียมสำรองไว้อีก 29 คัน สำหรับที่พักจัดรองรับที่อาคารกีฬาเวศน์ 1 และอาคารกีฬาเวศน์ 2 ประมาณ 1,000 คน 
     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมชื่นชมพระบารมีและเฝ้าฯ รับเสด็จร่วมกัน เพื่อเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของประเทศ สำหรับการดูแลประชาชนตลอดพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ในระยะทาง 7,150 เมตร ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมพิธีประมาณ 200,000 คน จึงมีพระราชานุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง รวมถึงในพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อที่รองรับประชาชนไม่ให้แออัดจนเกินไป โดยคำนวณจากพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถนั่งได้สองคน นอกจากนี้ กทม.จะทำการติดตั้งจอภาพขนาดใหญ่ถ่ายทอดสดให้ประชาชนที่อยู่ไกลได้มองเห็นพระราชพิธีฯ ได้ชัดเจนมากขึ้น 
    ขณะที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงการดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า  ทุกอย่างมีความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ได้ดูแลความสงบเรียบร้อย และให้ความปลอดภัยกับประชาชนที่จะเข้ามาร่วมชมในงานพระราชพิธีฯ รับรองทุกอย่างต้องปลอดภัย 
    วันเดียวกัน นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า จะเริ่มเปิดจำหน่ายเหรียญเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562  (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) ชนิดบุรุษและสตรี ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.นี้ ราคาเหรียญละ 1,600 บาท โดยผลิตจำกัดแค่ 5 แสนเหรียญ ณ หน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์ นอกจากนี้ จะมีการเผยแพร่ภาพเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค. 2562 พร้อมกันทุกประเภทในวันที่ 24 เม.ย.นี้ หลังจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ กฎกระทรวงการออกใช้เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562 และพระราชกฤษฎีกาการออกเหรียญเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 4 พ.ค.2562 มีผลบังคับใช้แล้ว.


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.