'ดาบมี..แต่กกต.ชักไม่เป็น'


เพิ่มเพื่อน    

    สูตรคำนวณ "ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์"
    "จบซะที"
    โดยคณะ "ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ" ด้วยมติ ๗:๒ บอกว่า 
    เป็นอำนาจหน้าที่ กกต.โดยตรง
    จะเอา "สูตรไหน" ก็เลือกเอา
    รัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๑ มีไว้ให้เลือก "ครบทุกสูตร" เพื่อนำไปใช้อยู่แล้ว
    เมื่อ กกต.นำไปใช้แล้ว "เกิดปัญหา" ตรงไหน?
    นั่นแหละ.....
    ถึงตอนนั้น ค่อยส่งประเด็นปัญหาตรงนั้น มาให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
    ไม่ใช่ เอะอะก็โยนมาให้ศาลรัฐธรรมนูญทั้งดุ้น โดยที่ กกต. "ผู้มีหน้าที่" ยังไม่ทันได้ลงมือทำอะไรเลยซักอย่าง
    อีกประเด็น ในเรื่อง "ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ"
    ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเป็นเอกฉันท์ว่า "กกต.ไม่มีหน้าที่ส่งเรื่องมาตีความเองโดยตรง"
    เพื่อความสมบูรณ์ อ่าน "คำแถลง" ศาลรัฐธรรมนูญละกัน
    พุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒
    วันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคำร้อง กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แล้ว 
    มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นว่า........
    กรณีที่ผู้ร้อง ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 
    ซึ่งเป็นการขอให้พิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้น
    รัฐธรรมนูญได้บัญญัติกระบวนการและขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไว้เป็นการเฉพาะแล้ว โดยการใช้สิทธิทางศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 และการใช้สิทธิทางผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 231 (1) ผู้ร้องจึงไม่อาจยื่นคำร้องโดยตรงในประเด็นนี้ โดยอาศัยช่องทางตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง  (1) ได้
    ส่วนคำร้องที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่า ผู้ร้อง จะคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 ได้หรือไม่ 
    และการดำเนินการดังกล่าว ชอบด้วยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 หรือไม่ นั้น
    ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 2 ว่า
    กรณีดังกล่าว เป็นหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 128 
    ซึ่งต้องกระทำ หลังจากมีการประกาศผลการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้ว 
    และข้อเท็จจริงตามคำร้อง ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้ใช้หน้าที่และอำนาจตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายบัญญัติ 
    กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่า มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ร้องเกิดขึ้นแล้ว
    คำร้องนี้ จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 วรรค 1 วงเล็บ 2 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 มาตรา 44 ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัยได้
    ก็เป็นดังนี้........
    มองด้านทฤษฎี กกต. "หน้าชา" พอสัณฐานประมาณ
    แต่ถ้ามองด้านปฏิบัติ กกต. "ฉลาด" อาศัยวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกดปุ่ม "ปิดไมค์" ดับเสียงเกจิออนไลน์
    ต่อจากนี้ ๗ กกต.ก็ "มั่นใจหน่อย"
    มั่นใจสูตรไหนใช้เกลี่ย ๑๕๐ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ลงตัว ก็เปรี้ยงไปเลย 
    ศาลรัฐธรรมนูญบอกลายแทงให้แล้วนี่ ว่าดาบอาญาสิทธิ์อยู่ไหน?    
    ก็อยู่ในมือ กกต.ทั้ง ๗ โดยตรงนั่นแหละ ไม่ต้องเที่ยวไปถามใครให้วุ่นวายหรอก!
    ความจริง ขอโทษ.....
    อย่าหาว่าผมเสือกหรือรู้ดีเกิน กกต.ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ชำนาญการกฎหมายเลย 
    รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๔, ๒๒๕, ๒๒๖ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็บอกไว้ชัด
    "ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่และอำนาจ"
    ฉะนั้น เรื่องไหน-ประเด็นไหน "เห็นชอบ" ตามรัฐธรรมนูญแล้ว 
    ชัวะเลยครับ....เจ้านาย!
    นี่ก็ "ทดเวลา (กกต.) บาดเจ็บ" มาร่วมเดือนแล้ว คิดว่าที่มะงุมมะงาหราอยู่หลายๆ เรื่อง 
    กกต.คงใช้ช่วงเวลานั้น ถอดเคล็ดลับ ทำการบ้านได้เกือบครบแล้ว
    ๙ พฤษภาปุ๊บ........
    การรับรองผลเลือกตั้ง ๙๕% ต้องประกาศได้ปั๊บนะครับ
    รวมถึงกรณี "ธนาธร" ด้วย 
    จะส้ม จะเหลือง ต้องชัด!
    ผมในฐานะคนดูที่คลุกอยู่วงนอก อยากบอก ๗ กกต.ให้ทราบว่า
    คนเขาบ่น (ด่า) พวกท่านกันตรึม!
    บ่นไม่บ่นเปล่า........
    ลามไปถึง "กระโถนท้องพระโรง" คือรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ว่าที่ กกต.ไม่เป็นโล้-เป็นพายในผลเลือกตั้ง
    เพราะข้างหลังท่าน คือรัฐบาลไขลาน!?
    ขนาด "พี่ศรี" นักร้องประจำชาติ ร้องเรื่องหุ้นสื่อของธนาธร "ระบอบทักษิณ" ในคราบ "ประชาคมฟ้า" ไม่รู้จะอ้างเหตุใคร
    ก็โครม......
    "ลุงตู่ สั่งพี่ศรี ไล่บี้ ตี๋ธนาธร"!
    เนี่ย แรงเหวี่ยงจากฉุน ๗ กกต.ผู้คนไม่รู้จะระบายออกที่ไหน เพราะล่าชื่อไล่ ก็ล่าแล้ว ใช้กองทัพไซเบอร์ปูพรมถล่ม ก็ถล่มแล้ว
    แต่ ๗ กกต.ก็...อมิตาพุทธ ใช้สงบสยบเคลื่อนไหว!
    เห็นโหรฟองสนานบอกว่า ตอนนี้ ดาวพฤหัสบดีล้างหน้า-แปรงฟันแล้ว
    ก็หวังว่า ๗ อรหันต์แห่งการเลือกตั้ง จะมีฤทธิ์ (ซะที)!
    ไหนๆ ผมก็เสียกิริยาไปแล้ว ก็เสียให้ครบอาการ ๓๒ ไปเลย
    "พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา" เลขาฯ กกต.
    ท่าน "ไม่แข็ง" เลย!
    ในตำแหน่งเลขาฯ กกต.ท่านคือปราการด่านหน้า มันต้องทั้งแข็ง-ทั้งแรง
    แต่ท่านปวกเปียก ขอโทษ..แทบไม่เป็นประสา ด่านหน้าจึงแหกตั้งแต่ยกแรก 
    หอคอย ๗ กกต.พลอยแหลกตามไปด้วย!
    เป็นเลขาฯ กกต.ไปแถลงข่าว.......
    "ยังไม่รู้ ยังไม่ชัดเจนในสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์"
    พูดแบบนั้น.......
    ฉิบ....ซิครับทั่น!
    เหมือนข้าศึกยกทัพมาประชิดติดหน้าด่าน รี้พลสกลไกรถามจะใช้แผนไหนรับมือ?
    แม่ทัพบอก...(กู) ก็ยังไม่รู้!?
    เจ๊งสถานเดียว...ลูกพี่!
    กกต.ชุดนี้ รวมทั้งเลขาฯ ต้องยอมรับว่า "มือใหม่-หัดขับ" และไม่แน่ใจ ถูก "ฝ่ายปฏิบัติการ" วางยาด้วยหรือเปล่า?
    เพราะดู "หลวม-เละ" เหมือนไม่เคยทั้งกระบวนการ
    เทียบกับ กกต. "ชุดแรก-ครั้งแรก" เมื่อปี ๒๕๔๐ มือใหม่หัดขับทั้งหมดแท้ๆ ตั้งแต่หัวยันหาง
    แต่คุณ "ยุวรัตน์ กมลเวชช" สร้างปฏิบัติการ กกต.ชุดนั้น "ประทับใจจอร์จ" เป็นเส้นสายลายกนกของ กกต.มาจนถึงทุกวันนี้!
    จากนี้ไปถึง ๙ พฤษภา ก็ประมาณ "ครึ่งเดือน"
    เป็นครึ่งเดือนการสอบแพะ-แกะของ กกต.ตัดเกรดเฉลี่ยแล้ว จะได้ผ่านเข้ามหา’ลัยหรือไม่?
    และนี่...ไม่ใช่ระบบตำหนวด วิ่งเต้น-เส้นสาย-ส่วย และซื้อ-ขายตำแหน่ง ไม่มี
    ฉะนั้น "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ"
    ต้องทั้งแข็ง ทั้งเป๊ะ ด้วยตัวของตัวเอง ไม่งั้น นับจาก ๙ พฤษภา ถูกเครือข่ายประชาคม 
    ถล่มถึงตายแน่!
    ต้อง สู้..สู้ หายใจลึกๆ การ์ดอย่าตก ในสงครามชิงเก้าอี้ไปชิงเมือง 
    ยึดสูตรธนาธรไว้ 
    ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ ไม่มีพี่ ไม่มีน้อง ไม่มีป้า ไม่มีน้า ไม่มีอา ไม่มีลุง มีแค่ "มึงกับกู"
    หน้าไหนแหย็มเลยเส้น ด้วยดาบอาญาสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญในมือ.......
    สับกลางกระบาลมันก่อน ก่อนที่มันจะรุมสับกระบาล กกต.!
    กกต.ต้องเรียกความเชื่อมั่น ที่เรียกว่า "ศรัทธา" กลับมาจากประชาชนให้ได้
    ถ้าปล่อยให้ศรัทธาแข็งกล้าไหลเทไปทางอสูร
    สูญแน่...
    คือ กกต.ชุดนี้ จะสูญ!
    เห็นว่าวันนี้ ด้วยยาน "แคนตาลูป" ธนาธรจะกลิ้งขลุกๆมารายงานตัว
    ๘ มกรา Where are you?
    เก็งข้อสอบ กกต.ให้แล้วนะ...ธนาธร!


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"