อวดผลงาน “พิชิต นะงอลา” ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2562 ในงาน Crafts Bangkok 2019   


เพิ่มเพื่อน    

 

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT  เห็นถึงคุณค่าในตัวผู้อนุรักษ์และสืบสานงานศิลปหัตถกรรมไทย ด้วยเล็งเห็นว่า งานหัตถกรรมบางประเภทมีแนวโน้มที่จะสูญหายไปจากวิถีชีวิตและสังคมไทย บางประเภทเหลือผู้ที่สืบสานงานฝีมือเชิงช่างน้อยลง ดังนั้น SACICT จึงให้ความสำคัญกับการที่จะอนุรักษ์ รักษาคุณค่าภูมิปัญญา ทักษะฝีมือและองค์ความรู้เชิงช่างที่อยู่ในตัวบุคคล ผ่านการคัดสรร เชิดชู “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมไทย” โดยนางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการ SACICT กล่าวว่า การเชิดชูทายาทศิลปหัตถกรรมไทย เป็นโครงการสำคัญในด้านการสืบสาน อนุรักษ์ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีนี้ SACICT ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ นายพิชิต นะงอลา ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2562 ประเภทงานเครื่องโลหะ (งานดุนโลหะ) ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งประเภทงานหัตถกรรมที่คนรุ่นใหม่อาจไม่ค่อยรู้จัก ควรค่าแก่การสืบสานให้คงอยู่ โดยนอกจากการอนุรักษ์ เชิดชูเกียรติทายาท ฯ แล้ว ยังได้เปิดโอกาสให้ทายาท ฯ นำผลิตภัณฑ์ ผลงาน มาจัดแสดงภายในงาน Crafts Bangkok 2019 ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของ SACICT ที่เป็นโอกาสสำคัญให้ทายาทศิลปหัตถกรรมได้แสดงผลงาน พร้อมเชื่อมโยงช่องทางการตลาด ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

“นอกจากการมีโอกาสได้ชมความยิ่งใหญ่ และการรวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้นำมาจัดแสดงและจัดจำหน่ายไว้ในงาน Crafts Bangkok 2019 แล้ว อีกความประทับใจหนึ่งของการได้มาร่วมจัดแสดงผลงาน คือ การได้มีโอกาสใกล้ชิดกับผลิตภัณฑ์งานศิลปหัตถกรรมในระดับฝีมือช่างชั้นครู ตลอดจน ได้สืบทอด ต่อยอดให้งานหัตถศิลป์ทรงคุณค่า เป็นที่รู้จัก ไม่เลือนหายไป ในฐานะของการเป็น “ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม” มองว่า การออกงานครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่สำคัญ และเป็นอีกก้าวหนึ่งของคนทำงานหัตถศิลป์ ให้ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆด้านงานหัตถศิลป์ เพราะ SACICT ได้เนรมิตรให้พื้นที่การจัดงาน เต็มไปด้วยความน่าสนใจ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจ รวบรวมผู้คนที่มีใจรักงานคราฟต์เช่นเดียวกัน มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน”... (พิชิต นะงอลา ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ปี 2562)

นายพิชิต นะงอลา ทายาทช่างศิลปหัตถกรรมประจำปี 2562 ประเภทงานเครื่องโลหะ (งานดุนโลหะ) กล่าวว่า ส่วนตัวชื่นชอบงานดุนโลหะมาก เพราะมองว่าเป็นงานศิลปหัตถกรรมที่สามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท เช่น กรอบรูป เครื่องประดับ ตลอดจนเป็นงานประติมากรรมตกแต่ง ฯลฯ การได้เป็น ทายาทศิลปหัตถกรรมประจำปี 2562 จาก SACICT นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง เพราะเหมือนมีคนมองเห็นคุณค่าของผลงานหัตถศิลป์ที่มาจากความตั้งใจของครูช่าง และช่างศิลปหัตถกรรม นอกจากนี้ การมีโอกาสได้ไปร่วมงาน Crafts Bangkok 2019 ที่ผ่านมา นับเป็นการออกงานใหญ่ครั้งแรก จากที่วิถีชีวิตเดิมคือ การทำงานหัตถศิลป์อยู่ในจังหวัด แต่การได้มาร่วมงานใหญ่ระดับประเทศแบบนี้ ทำให้เปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจของตนเองได้มากขึ้น ได้เรียนรู้ว่า ตลาด หรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบงานคราฟต์ มีทิศทางอย่างไร ชอบงานแบบไหน เพื่อที่จะได้นำมาปรับ ประยุกต์ให้เข้ากับวิถีชีวิตของผู้คนได้มากยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ การที่ SACICT รวบรวมผลงานหัตถศิลป์ที่มีความหลากหลายภายในงาน Crafts Bangkok 2019  ก็เป็นผลดีในการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนมุมมองของงานศิลปหัตถกรรมร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการสมัยใหม่ ครูช่าง และทายาทศิลปหัตถกรรมไทย ดังนั้น การได้มีโอกาสเข้าร่วมงานของ SACICT ในครั้งนี้ จึงเป็นก้าวสำคัญ ที่จะช่วยให้มองเห็นการพัฒนารูปแบบ ผลงาน เพื่อให้งานดุนโลหะได้มีการสืบทอดต่อไป


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"