ซ้อมขบวนพระสุพรรณบัฏ กำลังพล‘เข้มแข็ง-สง่างาม’


เพิ่มเพื่อน    

  เข้มแข็ง-สง่างาม! ซ้อมใหญ่เสมือนจริงขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ นายกฯ นำ คกก.งานพระราชพิธีฯ ซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนครในพื้นที่จริง เตรียมยกฉัตรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

    ที่พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 เมษายน เวลา 10.19 น. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร ซึ่งเป็นริ้วขบวนที่ 1 และเป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริง โดยพิธีจริงจะมีขึ้นวันที่ 3 พ.ค. เวลา 10.30 น.
         สำหรับกำลังพลที่ร่วมฝึกซ้อมริ้วขบวนที่ 1 มาจากหน่วยราชการในพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 ตลอดจนหน่วยงานในกองทัพบกและเหล่าทัพ นอกจากนี้ยังมีกองทหารเกียรติยศจากหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904  ร่วมฝึกซ้อมด้วย
          การฝึกซ้อมริ้วขบวนแห่พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกร โดยพระราชยานกง ขบวนเริ่มต้นจากพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังที่พระแท่นมณฑลพระที่นั่งไพศาลทักษิณ  ประกาศการบรมราชาภิเษก รวมระยะทางเดิน 220 เมตร โดยใช้กำลังพล 133 นาย รูปแบบการเดินใช้กลองใหญ่ให้จังหวะในการเดิน โดยพระที่นั่งไพศาลทักษิณใช้เป็นพระราชพิธีมณฑลในการประกอบพิธีบรมราชาภิเษกในทุกรัชกาล สำหรับริ้วขบวนเชิญพระสุพรรณบัฏ มีการจัดขบวนประกอบด้วย ส่วนนำริ้ว ส่วนพระราชยาน ส่วนฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้า และฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง
    ต่อมาเวลา 16.34 น. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ได้จัดการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหยาตราสถลมารคเสด็จเลียบพระนคร ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 เป็นการฝึกซ้อมใหญ่ในพื้นที่จริง รวมทั้งมีการฝึกซ้อมยิงปืนใหญ่สลุตบริเวณท้องสนามหลวง 21 นัดด้วย
    ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่ 3 ขบวนพยุหยาตราสถลมารคเลียบพระนคร อันเป็นริ้วขบวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จออกจากพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ในพระบรมมหาราชวัง ไปทรงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร - วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ด้วยพระราชยานพุดตานทอง รวมระยะทาง 6.77 กิโลเมตร รวมเวลาประมาณ 6 ชั่วโมง โดยริ้วขบวนมีความยาวเกือบ 500 เมตร 
    ทั้งนี้ มีบุคคลสำคัญร่วมฝึกซ้อมตอนผู้อำนวยการริ้ว ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ยุติธรรม, พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี, นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม, พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด,  พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก อยู่ในส่วนแถวแซงเสด็จพระราชยานพุดตานทอง
    เส้นทางที่ใช้ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร เริ่มจากเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาทเลี้ยวซ้ายประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวขวาประตูวิเศษไชยศรี มุ่งหน้าสู่ถนนหน้าพระลาน เลี้ยวซ้ายแยกศาลหลักเมืองถนนราชดำเนินใน แล้วเลี้ยวขวาแยกผ่านพิภพลีลา ถนนราชดำเนินกลาง จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนตะนาว ตรงไปยังเกยวัดบวรนิเวศวิหาร ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร
    ต่อมาริ้วขบวนออกจากวัดบวรนิเวศฯ เลี้ยวขวาถนนพระสุเมรุ และเลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินกลาง ตรงไปยังแยกโรงแรมรัตนโกสินทร์แล้ว เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเลียบคลองหลอด ตรงไปจนถึงแยกถนนอัษฎางค์แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนเฟื่องนครไปตามเส้นทางหลังกระทรวงมหาดไทย จนถึงเกยประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ระยะทาง 3.18 กิโลเมตร
    จากนั้นขบวนออกจากเกยประตูวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตรงไปเลี้ยวขวาถนนเจริญกรุง มุ่งหน้าสู่แยกท้ายวังเข้าสู่ถนนท้ายวัง ตรงไปยังเกยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ระยะทาง 500 เมตร 
    ต่อมาริ้วขบวนออกจากเกยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามทางถนนท้ายวัง เลี้ยวขวาถนนมหาราช มุ่งหน้าสู่แยกท่าช้าง แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน ตรงไปจนถึงหน้าประตูวิเศษไชยศรี และเลี้ยวขวาเข้าประตูตรงไปจนถึงประตูพิมานไชยศรี เลี้ยวซ้ายกลับไปยังพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะทาง 6.77 กิโลเมตร
    สำหรับรูปแบบริ้วขบวนนั้น เป็นการเดินตามเสียงกลองนับก้าว 75 ก้าวต่อนาที ก้าวละ 40 เซนติเมตร ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสิ้น 6 เพลง ได้แก่ มาร์ชธงชัยเฉลิมพล, มาร์ชราชวัลลภ, เพลงใกล้รุ่ง, เพลงยามเย็น, เพลงสรรเสริญเสือป่า และเพลงสรรเสริญพระนารายณ์ ใช้พลแบกหาม 32 นาย และจะมีการสับเปลี่ยนกำลังพลแบกหามทุก 500 เมตร 
    รูปแบบริ้วขบวนมีความสง่างาม เริ่มจากม้านำ 2 ม้า จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติดุริยางค์ทหารบกนำขบวน 109 นาย หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 เป็นผู้บัญชาการกองผสม 1 นาย ทส.ผบก.กองผสม 1 นาย นายทหารประจำกองผสม 8 นายกองพันทหารเกียรติยศนำจาก ร.1.รอ. 166 นาย หน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 นำริ้ว 1 นาย ต่อมาเป็นกลองมโหระทึก 16 นาย สารวัตรกลอง 4 นาย กลองชนะลายเงิน 40 นาย กลองเงิน 40 นาย กลองชนะแถวลายทอง 40 นาย กลองชนะลายทอง 40 นาย สารวัตร 2 นาย แตรฝรั่ง 20 นาย แตรงอน 32 นาย สังข์ 8 นาย 
    ถัดมาเป็นตอนผู้อำนวยการริ้ว ซึ่งประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ประกอบด้วย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รวม 13 นาย ตามด้วยเครื่องสูงหน้าประกอบด้วย ธงสามชาย 4 นาย ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้า 40 นาย 
    จากนั้นเป็นพระราชยานพุดตานทอง ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับนั่งอยู่ ซึ่งจะมีคู่เคียงพระราชยานอันเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ฝ่ายพลเรือนและฝ่ายทหารอยู่คู่เคียงพระราชยานทั้ง 2 ฝั่ง ถัดมาเป็นฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลัง 40 นาย ดุริยางค์กองทัพบก 74 นาย สำหรับเครื่องสูงเป็นหนึ่งในสิ่งประกอบพระราชอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี หลังจากพระมหากษัตริย์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ และปิดท้ายด้วยกองพันตามจากทหารกองพันเกียรติยศ ร.11.รอ. จำนวน 166 นาย 
          สำหรับการฝึกซ้อมเสมือนจริงริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศครั้งนี้ เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ถูกต้อง พร้อมเพรียง สง่างาม และสมพระเกียรติ 
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณถนนบวรนิเวศน์ และถนนสิบสามห้าง วัดบวรนิเวศฯ มีประชาชนสวมใส่เสื้อเหลืองมาเฝ้ารอชมการซ้อมริ้วขบวนที่ 3 ต่างนำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเก็บบันทึกภาพนิ่งตลอดจนภาพเคลื่อนไหวการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงด้วยความประทับใจ 
          ในส่วนของเรือราชพิธีในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 29 เมษายน สำนักพระราชวังจะเข้ามาดำเนินการติดตั้งฉัตรเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ณ อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ และเจ้าหน้าที่แผนกเรือราชพิธีจะดำเนินการติดตั้งอุบะและมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และวันที่ 30 เมษายน จะมีการซ้อมใหญ่เสมือนจริง โดยเริ่มจากอู่จอดเรือที่ 1 อู่ทหารเรือธนบุรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปยังท่าราชวรดิฐ เพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี ซึ่งพิธีจริงจะมีขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคมนี้ การนี้ รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมความงดงามในการซ้อมเรือสุพรรณหงส์ ตั้งแต่เวลา 10.00-13.00 น. ณ ท่าราชนาวีสโมสร และบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา.


วันนี้หลายเรื่อง "ควรสนใจ" ค่อยๆ ไล่เลียงไปทีละเรื่องนะ เรื่องแรก "๖๔ ส.ส.ถือหุ้นสื่อ" เมื่อวาน (๒๘ ต.ค.๖๓) ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้ว สรุปว่า "ผ่าน"!

เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก
เสื้อเหลืองมาเพราะ ๓ นิ้วปลุก