รับสั่งดูแลปชช.เสมือนแขกพระองค์


เพิ่มเพื่อน    

    จัดซ้อมเสมือนจริงขบวนราบใหญ่เสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก  กำลังพล 343 นายเดินริ้วงดงาม "ปลัดสำนักนายกฯ" เผยในหลวง ร.10 ทรงห่วงใย ปชช.ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีพระราโชบายให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ "จนท.แผนกเรือราชพิธี" ประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว "วธ." พร้อมบันทึกจดหมายเหตุงานพระราชพิธีฯ ส่ง 83 ช่างภาพเก็บเหตุการณ์สำคัญ 
    เมื่อวันที่ 29 เม.ย. เวลา 16.23 น. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราสถลมารค ภายใต้คณะกรรมการฝ่ายพิธีการงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้จัดการฝึกซ้อมใหญ่เสมือนจริงริ้วขบวนราบใหญ่ อันเป็นริ้วขบวนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จฯ ไปทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพกษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรและถวายบังคมพระบรมอัฐิ-พระอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในวันที่ 4  พ.ค. เวลา 16.00 น. โดยพระราชยานพุดตานทอง ใช้เส้นทางเสด็จฯ จากเกยหน้าพระทวารเทเวศรักษาพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ไปยังเกยประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจากเกยประตูเกยวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังเกยพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ระยะทางประมาณ 245 เมตร ซึ่งเป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพยุหยาตราสถลมารคและให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลอง โดยมีกำลังพลทั้งสิ้น 343 นาย จาก 9 ส่วนราชการ  
    รูปแบบริ้วขบวนประกอบด้วย ส่วนนำริ้วขบวน ซึ่งหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เป็นผู้นำริ้ว, ตำแหน่งประตูหน้าซ้ายขวาเป็นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง, ธงสามชาย 1 คู่, สารวัตรกลองมโหระทึกเป็นทหารจากกรมพลาธิการทหารบก, สารวัตรกลองและกลองชนะเงินกลองชนะทองขนาบซ้ายขวาด้านละ 20 นาย จ่าปี่แตรฝรั่งแตรงอนสังข์ฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหน้าข้างซ้ายและขวาประกอบด้วยฉัตรหักทองขวา 5 ชั้น บังแทรกฉัตรหักทองขวาง 7 ชั้น ตอนกลางเป็นกำกับพระแสงหว่างเครื่องหน้า เชิญพระแสงหว่างเครื่องหน้า 6 นาย ปิดท้ายส่วนนำด้วยพระเกาวพ่าห์ ด้านขวาเป็นพระเสมาธิปัต ด้านซ้ายเป็นพระฉัตรชัย  
    ส่วนพระราชยานประกอบด้วย ผู้บอกสัญญาณ พราหมณ์เป่าสังข์ 1 คู่และกรับสัญญาณ, ตำรวจหลวงนำเสด็จ 8 นาย นายเชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธและนายเชิญธงชัยพระครุฑพ่าห์ กำกับพระที่นั่งทรงผู้ควบคุมคนแบกหามพระที่นั่งทรงพระแสงรายตีนตอง พระที่นั่งพุดตานทองที่ประทับพระมหากษัตริย์มี  16 คนแบกหาม พระกลดบังพระสูรย์พัดโบกพระทวยพระแสงรายตีนตอง อินทร์เชิญพุ่มเงินพรหมเชิญพุ่มทอง แถวแซงเสด็จขนาบซ้ายขวารวม 24 นายหลังที่ประทับถือม้ารองพระที่นั่งฉัตรเครื่องสูงหักทองขวางหลังมหาดเล็กเชิญเครื่องตามประตูหลัง อันเป็นรูปขบวนที่ย่อจากขบวนพยุหยาตราสถลมารค ให้สัญญาณการเดินด้วยจังหวะกลอง โดยการซ้อมริ้วขบวนเป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและงดงามสมพระเกียรติ
    ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงถึงการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค. เวลา 16.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท ให้ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศและทั่วโลก 
    นางพัชราภรณ์กล่าวว่า ในเวลา 15.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลมาพร้อมกันบริเวณถนนสนามไชย ซักซ้อมขั้นตอนและพิธีการต่างๆ เพื่อให้การถวายพระพรชัยมงคลครั้งนี้เป็นไปด้วยความงดงาม ประทับใจ และร่วมสร้างประวัติศาสตร์ของชาติไทยในครั้งนี้ หลังจากจบการถวายพระพรชัยมงคลแล้ว ในเวลาประมาณ 17.00 น. ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมส่งเสด็จให้เนืองแน่นตลอดสองข้างทางที่เสด็จฯ ผ่าน เริ่มตั้งแต่ถนนหน้าพระลาน ถนนราชดำเนินใน ทั้งฝั่งพระบรมมหาราชวัง ฝั่งสนามหลวง และฝั่งศาลฎีกา
ปชช.เสมือนแขกพระองค์
    "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชน มีพระราโชบายให้ดูแลประชาชนอย่างดีเสมือนเป็นแขกของพระองค์ท่าน ทรงให้หน่วยราชการในพระองค์ 904 จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเริ่มตั้งแต่วันที่ 4 พ.ค.จนถึงวันที่ 6 พ.ค.62 ณ ท้องสนามหลวงและจุดต่างๆ โดยรอบ และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้จัดอาหารพระราชทาน จำนวน 80,000 ชุด แจกจ่ายประชาชนในบริเวณสวนสราญรมย์ในวันที่ 6 พ.ค.62" นางพัชราภรณ์กล่าว
    ปลัดสำนักนายกฯ กล่าวว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกฯ ยังได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิมพ์ข้อความ "เสด็จออกสีหบัญชร 6 พฤษภาคม 2562" จำนวน 100,000  เข็ม การประปานครหลวงจัดทำกระบอกน้ำพลาสติกชนิดพกพาประดับตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก จำนวน 300,000 ใบ เพื่อมอบแก่ประชาชนที่มาร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ณ จุดคัดกรองที่ตั้งไว้ 6 จุดในบริเวณต่างๆ คือ ใต้สะพานพระปิ่นเกล้า แม่พระธรณีบีบมวยผม ท่าช้าง สะพานช้างโรงสี สะพานมอญ และสะพานเจริญรัช ส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเตรียมกล้าไม้มงคลและไม้มีค่าของแผ่นดินนานาพันธุ์ รวมทั้งต้นรวงผึ้งมาแจกจ่ายให้แก่ประชาชน เพื่อร่วมกันทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ประเทศไทยตามแนวพระราชดำริ
    "ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญและร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ของแผ่นดินไทยโดยพร้อมเพรียงกัน" ปลัดสำนักนายกฯ กล่าว
    ขณะที่บริเวณกรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธี ดำเนินการประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งจะนำไปเทียบท่าราชวรดิฐในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.62 เพื่อเป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราชประเพณี
    สำหรับเครื่องสูงที่นำมาประกอบที่เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ได้แก่ ฉัตร 7 ชั้น จำนวน 2 คัน ติดตั้งบริเวณด้านหน้าและด้านหลังบุษบกฉัตร 5 ชั้น ติดตั้งลดหลั่นกันมาที่บริเวณด้านหน้าจำนวน 3 คัน  และด้านหลังจำนวน 2 คัน และธงสามชาย 1 ผืนติดตั้งที่บริเวณท้ายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้ประกอบพระวิสูตรภายในบุษบกทั้ง 4 มุม 
    ส่วนเจ้าหน้าที่แผนกเรือพระราชพิธีดำเนินการติดตั้งอุบะและมาลัยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นพวงมาลัยสีขาวเหลืองทองคล้องลำคอเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ให้มีความสง่างาม โดยกองทัพเรือมอบหมายให้ครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆังเป็นผู้ดำเนินการจัดทำ ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ใช้ตาข่ายคลุมแกนพวงมาลัยดอกรักเทียมทำลายสี่ก้านสี่ดอก ส่วนแกนในใช้ผ้าตาดสีเหลืองทอง ส่วนที่ 2 พวงกลางเป็นเครื่องแขวนไทยรูปโครงดาวที่มุมทั้งหกมุม มีพวงดอกไม้รูปทรงกลมพวงเล็กหกพวงและทัดหูเป็นดอกสีแดงและสีเหลืองความสูง 28 นิ้ว รวมถึงติดตั้งพู่ห้อยที่หัวเรือสุพรรณหงส์ทำด้วยขนจามรีสีขาวปลายพู่เป็นแก้วผลึก
    นาวาโทณัฐวัฏ อร่ามเกลื้อ รองผู้อำนวยการกองเรือเล็ก ในฐานะครูฝึกขบวนพยุหยาตราชลมารค  กล่าวว่า วันนี้เป็นการเตรียมอุปกรณ์สำหรับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ในการซ้อมใหญ่วันที่ 30 เม.ย. โดยมีการประกอบเครื่องสูงเข้ากับเรือพระที่นั่งได้แก่พวงมาลัยอุบะตลอดจนติดตั้งพู่ห้อยที่หัวเรือ ซึ่งเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์มีแม่ย่านางเรือ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนเครื่องประดับให้สวยงามคล้ายเครื่องประดับของสตรี สำหรับพู่ทำด้วยขนจามรีจากประเทศเนปาล ถือว่าเครื่องประกอบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เสร็จสมบูรณ์แล้ว
ทำ จ.ม.เหตุงานพระราชพิธี
    ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 3/2562 ได้รับรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุฯ จำนวน 13 รายการ แบ่งเป็นจดหมายเหตุฉบับหลักจำนวน 1 รายการ ได้แก่  จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 (ฉบับหลัก) จดหมายเหตุฉบับรอง 3 รายการ ได้แก่  1.สมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562, 2.จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562  ฉบับสื่อมวลชน 3.จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ฉบับวีดิทัศน์ ล่าสุด การจัดทำหนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก ได้ทำการบันทึกเหตุการณ์ตามลำดับพระราชพิธี อาทิ จัดทำน้ำอภิเษก  การจารึกพระสุพรรณบัฎ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกร  
    นายวีระกล่าวว่า ในส่วนหนังสือที่ระลึกเดิมมี 7 รายการ ได้แก่ 1.พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2.ชุมชนต่างชาติ ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ฉบับภาษาไทย 3.ชุมชนดั้งเดิม  ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์ 4.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รอเฉลิมพระปรมาภิไธย) 5.ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 6.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ 7.ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มอีก 2 รายการ  ได้แก่ หนังสือที่ระลึกขบวนพยุหยาตราสถลมารค และหนังสือที่ระลึกขบวนพยุหยาตราชลมารค รวมมีหนังสือที่ระลึกทั้งสิ้น 9 รายการ อีกทั้งมีมติแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆ จำนวน 11 คณะ เพื่อให้การจัดทำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอขอจัดสรรงบประมาณไปยังคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ เพื่อจัดทำหนังสือที่ระลึกที่เพิ่มทั้ง 2 รายการด้วย เนื่องจากเป็นเหตุการณ์สำคัญสืบทอดโบราณราชประเพณีที่มีมาแต่โบราณ โดยทุกรายการจะจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) เพื่อเผยแพร่แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง
    "การเตรียมความพร้อมการบันทึกภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค. ขณะนี้กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้จัดเจ้าหน้าที่และได้รับความร่วมมือจากศิลปินแห่งชาติ ช่างภาพจิตอาสา ช่างภาพสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จำนวน  83 คน เตรียมเข้าบันทึกภาพเหตุการณ์สำคัญทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว 3 โซน ได้แก่ 1.สำนักพระราชวัง 2.พื้นที่ควบคุมพิเศษ เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์ วัดต่างๆ และอัฒจันทร์ตามจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยขณะนี้จัดวางจุดที่ช่างภาพทั้งหมดจะปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว" นายวีระกล่าว  
    รมว.วธ.กล่าวว่า เนื่องจากพระราชพิธีนี้มีความสำคัญ มีผู้สนใจจะเข้าร่วมชมงานและบันทึกภาพจำนวนมาก ดังนั้น วธ.จึงจัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมส่งภาพถ่ายเนื่องในโอกาสมหามงคลงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ส.ค.62 ภาพที่ได้รับการคัดเลือกจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำหนังสือสมุดภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
    วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทุกจังหวัดทั่วประเทศต่างจัดพิธีปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ตามโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" หนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชทานพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 อย่างพร้อมเพรียงกัน
    นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชน จิตอาสา และทุกภาคส่วนพร้อมใจกันปลูก "ต้นรวงผึ้ง" ต้นไม้มงคลพระราชทาน ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกันนี้ทุกจังหวัดได้จัดทำป้ายชื่อต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดบริเวณสถานที่ปลูก เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต้นไม้มงคล อันเป็นต้นไม้ประจำรัชกาล ด้วยความเรียบร้อย สง่างาม และสมพระเกียรติ.


อืมมม...ธนาธร! ไลฟ์สด "วัคซีนพระราชทาน:ใครได้ใครเสีย?" ของคุณ ถือว่า "ทะลุเป้า" นะ เรตติงกระฉูด โซเชียลมีเดียแทบแตก ผมไปนั่งรอหมอแคะหูที่โรงพยาบาล กว่าจะถึงคิว หูยังแฉะด้วยเรื่องไลฟ์สดของคุณทางโทรทัศน์

พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"
ชาติหน้า 'ไทยก็ไม่ถังแตก'