โหนวันแรงงานฉะบิ๊กตู่ พท.ดิ้นตั้งรัฐบาลดันค่าจ้าง400


เพิ่มเพื่อน    

1 พ.ค. 62 - ที่พรรคเพื่อไทย นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย แถลงข่าวเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมว่า พรรคขอให้กำลังใจผู้ใช้แรงงานทั้งภาคเอกชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ แรงงานต่างชาติ ขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ดี รู้สึกเป็นห่วงผู้ใช้แรงงานที่ยังไม่ได้สิ่งที่เคยเรียกร้องไปถึงภาครัฐ อาทิ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งสหภาพแรงงาน และสิทธิในการเจรจาต่อรอง ไม่เข้าใจ 5 ปีที่ผ่านมา ทำไมรัฐบาลประยุทธ์ไม่ดำเนินการให้ผู้ใช้แรงงาน 

ส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เมื่อปี2554 ได้ขึ้นค่าแรง 300 บาทต่อวัน ในทุกจังหวัด ผู้ใช้แรงงานพึงพอใจ จากนั้นพยายามพัฒนาเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น เพราะเมื่อเศรษฐกิจดี ย่อมจะส่งผลมาถึงพี่น้องผู้ใช้แรงงาน สามารถเพิ่มค่าแรงได้ไม่ยาก แต่น่าเสียดายที่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ใช้แรงงานพลาดโอกาส หากพรรคเพื่อไทยได้บริหารงานครบ 4 ปี ค่าแรงวันนี้อาจสูงถึง 400 บาทต่อวัน น่าเสียดายที่รัฐบาลทหาร ไม่ได้ทำอย่างจริงจัง เชื่อว่าถ้าพรรคเพื่อไทยบริหารครบ 4 ปี ไม่มีการยึดอำนาจ ผู้ใช้แรงงานน่าจะมีความสุขมากกว่านี้หลายเท่า 

นอกจากนี้พรรคเพื่อไทยยังสู้เต็มที่เพื่อจัดตั้งรัฐบาล เพื่อจะสนองความต้องการของประชาชน ที่จะได้รับประโยชน์สุขจากพรรคเพื่อไทยที่นโยบายล้วนตอบสนองผู้ใช้แรงงานหลายด้าน ขอเชิญผู้ใช้แรงงานก้าวเดินร่วมกับพรรคเพื่อไทย เพราะระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่เคารพหลักสิทธิมนุษยชน.


เสาร์นี้...เป็นเสาร์สุดท้าย "เดือนพฤษภา."นักสถิติศาสตร์การบ้าน-การเมืองบอกว่า "พฤษภา.กับตุลา." เป็นเดือน "ชง" ของประเทศ

"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"
ทุกด้าน "สถานการณ์" เป็นต่อ
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"
อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"