เพื่อชาติกระทุ้งคสช.ยุติอำนาจ! ของขวัญวันแรงงาน


เพิ่มเพื่อน    

1 พ.ค. 62 - นายธีระพงษ์ เผ่ากา รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ ตั้งคำถามว่า เลือกตั้งผ่านไป 1 เดือน ผลการเลือกตั้งไม่ทราบ เศรษฐกิจฐานรากมีแต่ทรุด ไม่ใช่เพียงเสียงประชาชนยืนยัน แต่เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานเศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกทรุด โตต่ำกว่าเป้าที่คาดไว้ ผลพวงส่งออกหดตัวคาดติดลบถึง -3.6 คาดว่าจะติดลบถึงไตรมาส 2 แบงก์ชาติเล็งรื้อประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ หนี้สินต่อครัวเรือนของแรงงานในระบบที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อนจากผลการสำรวจของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แต่ผู้นำประเทศกำลังดีใจกับผลการจัดอันดับที่บอกว่าประเทศไทยความทุกข์น้อย เพราะวัดจากอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานในระบบ ไม่ได้นับรวมแรงงานในภาคเกษตรอีก 10 ล้านคนที่ไม่เข้าระบบ 

นายธีระพงษ์ กล่าวว่า ตอนนี้เศรษฐกิจฐานรากไปไม่ได้จริงๆ ข้อมูลผลสำรวจล่าสุดเนื่องในวันแรงงานของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หัวข้อ สถานภาพแรงงานไทย : กรณีศึกษาผู้มีรายได้ ต่ำกว่า 15,000 บาท พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 10,000-15,000 บาท ในจำนวนนี้ร้อยละ 86.2 ไม่มีเงินออม ทำให้แรงงานร้อยละ 95 มีภาระหนี้สินจากการกู้ยืมมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัย และยานพาหนะ โดยเฉลี่ยจำนวนหนี้สินต่อครัวเรือนประมาณ 158,000 บาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน และในกลุ่มแรงงานภาคเกษตร 10 ล้านคน ก็ไม่แตกต่างจากแรงงานในระบบที่ไม่มีเงินออม อยู่ในภาวะหนักกว่าอีกเพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำมา 5 ปี พูดง่ายๆ คือไม่มีรายได้มา 5 ปี เก็บของเก่ากินจนไม่มีจะให้กินแล้ว หนี้สินครัวเรือนเพิ่มในระดับไปต่อกันไม่ได้แล้ว คือไม่สามารถไปกู้ยืมใครได้แล้ว เพราะทุกคนไม่มีเสมอหน้ากัน 

“ใครที่สัญญาว่าจะมาคืนความสุข ขอเวลาอีกไม่นาน นี่ผ่านมา 5 ปี ประชาชนมีแต่ความทุกข์เข้าขั้นขาดแคลนไม่มีจะกิน ผมขอมาทวงสัญญาแทนประชาชนที่เป็นแรงงานภาคเกษตรที่ลงไปพบปะมา ว่า รัฐบาลทหารพอเสียทีเวลา 5 ปี ที่นั่งทับอำนาจมันนานเกินไป นานจนประชาชนหาความสุขไม่ได้แล้ว ทุกครัวเรือนจะอดตาย และความอดทนจะสิ้นสุดแล้ว ถ้า คสช. จริงใจอยากคืนความสุขให้ประชาชนจริงดังที่เคยสัญญาเมื่อ 5 ปีที่แล้ว ประกาศยุติความอยากมีอำนาจต่อเป็นของขวัญวันแรงงานให้พี่น้องร่วมชาติในวันแรงงานปีนี้เถอะ พี่น้องแรงงานทั้งในระบบและแรงงานภาคเกษตรกรรมจะได้มีความหวังกับอนาคตข้างหน้า มิใช่รอวันอดตายให้รัฐบาลทหารนั่งทับอำนาจไว้สนองความต้องการตนเอง” รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ ระบุ.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"