แก้วสรร : ปัญหากรอบอำนาจ กกต. ในคดีคุณสมบัติผู้สมัคร สส. 


   

2 พ.ค.62 - นายแก้วสรร อติโพธิ เผยแพร่บทความเรื่อง  "ปัญหากรอบอำนาจ กกต.ในคดีคุณสมบัติผู้สมัคร สส." ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่ 2 พ.ค.2562 โดยมีเนื้อหาดังนี้

ท่ามกลางข้อโต้แย้งในคดีตรวจสอบคุณสมบัติคุณธนาธรเรื่องถือหุ้นสื่อมวลชนนั้น   ได้มีปัญหาข้อกฎหมายสำคัญประการหนึ่งปรากฏขึ้นมาว่า ถ้าการเลือกตั้งผ่านไปแล้วเช่นทุกวันนี้  กกต.ยังจะมีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีของ สส.บัญชีรายชื่ออีกหรือ?

ปัญหานี้ กกต.ยืนยันว่าตนมีอำนาจตรวจสอบได้ ทั้งก่อนและหลังเลือกตั้ง แต่ฝ่ายคุณธนาธรและนักกฎหมายเช่นคุณไพศาล พืชมงคล ต่างก็ไม่เห็นด้วย เพราะอ่านกฎหมายเลือกตั้งแล้วไม่พบว่ามีมาตราใดรับรองอำนาจนี้ไว้เลย 

ประเด็นกรอบอำนาจ กกต.ในข้อนี้สำคัญมาก  ถ้ายุติว่า กกต.ไม่มีอำนาจจริงๆ แล้ว  ประเด็นโต้แย้งอื่นๆก็จะยุติไปในทันที ทั้งในคดีปัจจุบันและคดีอื่นๆในอนาคต  ผมได้ตรวจสอบ พ.ร.บ.เลือกตั้ง สส. พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว พบว่า อำนาจตรวจสอบคุณสมบัติว่าที่ สส.ของ กกต.นั้น   บัญญัติช่วงเวลาการใช้อำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ สส.เขต และ สส.บัญชีรายชื่อไว้ไม่เหมือนกัน ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบแสดงบทบัญญัติระบุอำนาจ กกต.ในการตรวจสอบคุณสมบัติ สส.สองประเภทในช่วงหลังเลือกตั้งไม่เหมือนกัน ทั้งๆที่มีบทบัญญัติบังคับคุณสมบัติไว้เหมือนกัน  แต่ทำไมกลับเขียนกฎหมายให้ กกต.มีอำนาจตรวจสอบได้ไม่เหมือนกัน?

“ช่องว่าง”นี้จึงเปิดช่องให้โต้แย้งได้เสมอว่า เมื่อเลือกตั้งไปแล้ว

กกต.จะตรวจสอบคุณสมบัติคุณธนาธรไม่ได้ ทั้งในว้นนี้และวันหน้า

ถาม    สภาพที่กฎหมายเลือกตั้งไม่มีบทบัญญัติรองรับ ให้กกต.มีอำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้อยู่ในบัญชี สส.ปาร์ตี้ลิสต์ หลังเลือกตั้งแล้วอย่างนี้  คุณธนาธรจะหลุดคดีใช่ไหม?

ตอบ   ทุกวันนี้เป็นการตรวจสอบโดย กกต.อ้างอำนาจทั่วไปเป็นเบื้องต้นเท่านั้น   แต่ครั้นหากเห็นว่าขาดคุณสมบัติจริง   กกต.ถึงจะเผชิญปัญหาแท้จริงอย่างที่ถามว่า   จะหาบทบัญญัติใดมารองรับคำสั่งของตน เมื่อกฎหมายมันไม่มีบทบัญญัติกล่าวถึงไว้เลย?

ถาม    ถ้าเป็น สส.เขต ก็สั่งเลือกตั้งใหม่ได้เลย ตาม มาตรา ๕๓   แต่เมื่อเป็นผู้อยู่ในบัญชี  สส.ปาร์ตี้ลิสต์อย่างนี้  กลับไม่มีกฎหมายรองรับ  หากจะสั่งเพิกถอนการรับสมัครคุณธนาธร แล้วถอนชื่อคุณธนาธรออกไปจากบัญชี  อย่างนี้ก็จะไม่มีชื่อคุณธนาธร เป็น สส.อนาคตใหม่   คุณธนาธรก็ต้องไปร้องต่อศาลฎีกาว่า  กกต.วินิจฉัยโดยมิชอบ ไม่มีกฎหมายรองรับอย่างแน่นอน    ถึงตรงนั้น กกต.จะอธิบายต่อศาลอย่างไร

ตอบ   มีทางเดียวคือต้องระบุว่า เป็น “ช่องว่าง”ทางกฎหมาย   ที่ กกต.ขอใช้อำนาจตรวจสอบคุณสมบัติ สส.เขตมาเทียบเคียงว่า   ขนาด สส.เขต กฎหมายยังไม่ยอมให้เข้าสภา  แล้วเหตุใด เมื่อเป็น สส.บัญชีรายชื่อ  จึงมาตัดอำนาจ กกต.ไม่ให้ตรวจสอบได้  สส.ทั้งสองประเภทนี้มีคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา ๔๒ เหมือนกัน ยื่นสมัครเหมือนกัน เป็น สส.พร้อมกัน แล้วทำไมจึงตรวจได้ไม่เหมือนกัน   

เพราะฉะนั้น นี่คือ “ช่องว่าง”ทางกฎหมาย ที่กกต.จึงขอใช้นิติวิธีเทียบเคียงบทบัญญัติที่ใกล้เคียงกันมายืนยันในอำนาจของตน

ถาม    จะไหวหรือครับ

ตอบ   การใช้บทกฎหมายเทียบเคียงนี้ เป็นนิติวิธี ที่กฎหมายไทยบัญญัติรับรองไว้แล้วนะคุณ

ถาม    ใช้กฎหมายอย่างนี้..ไม่ใช่การขยายความที่เป็นผลร้ายต่อจำเลยหรือ

ตอบ   นี่ไม่ใช่การตีความคุณสมบัติ แต่เป็นการอุดช่องว่างในระบบ กกต. เท่านั้น

ถาม    ถ้ารอประกาศชื่อ สส.ธนาธรไปก่อน แล้วร้องศาลรัฐธรรมนูญให้สอยทีหลัง จะได้ไหม

ตอบ   ก็ติดปัญหาเดียวกันว่าไม่มีบทบัญญัติรองรับ ต้องอาศัยการอุดช่องว่าง อ้างมาตรา ๕๔มาเทียบเคียงอยู่ดี  กกต.อาจจะปลอดภัยหน่อยตรงที่ไม่ต้องสั่งเอง ใช้วิธีร้องศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้น

ถาม    ยังมีช่องทางอื่นอีกหรือไม่ ที่จะตรวจสอบคุณสมบัติคุณธนาธรได้ โดยไม่ต้องอาศัย กกต.

ตอบ   ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๒ ก็ทำได้   อาศัย สส. หนึ่งในสิบขึ้นไปเข้าชื่อเสนอศาลรัฐธรรมนูญ ผ่านประธานสภา  ให้วินิจฉัยว่า สส. ธนาธร ขาดคุณสมบัติก็ทำได้ครับ 

ถาม    ถึงตรงนั้น สส.อนาคตใหม่ก็เข้าชื่อ ว่า สส.พรรคอื่นๆ ขาดคุณสมบัติข้อนี้ได้เหมือนกัน

ตอบ   ครับ..ก็ทำได้ คงแลกหมัด แลกคดีกันวุ่นทั้งสภาเลย 

สภาจากการ “เลือกตั้ง”ที่เพี้ยนเป็น “เลือกข้าง”ไปแล้วอย่างนี้  ถึงอย่างไรอายุก็ไม่ยืนอยู่แล้ว ถ้าตายตั้งแต่แรกเกิดเลยก็ดีเหมือนกันนะครับ..จะได้ไม่ต้องทรมานกันมากนัก!         

ข้อสรุปมันชัดเจนมาก

ถาม    สรุปอะไรครับ

ตอบ   ชัดเจนว่า ๕ ปีผ่านไป คสช. ยังคงมอบแผ่นดินที่รกเรื้อแตกแยก มอบกฎหมายที่ไร้หลักการตกหล่น และผู้รับผิดชอบที่ไม่เข้มแข็งให้แก่หีบเลือกตั้งไทย จนนำเราทุกคนมาถึงจุดที่มืดมิดงุนงงเช่นทุกวันนี้

นี่คือความจริง...ที่จะทนแต่งเพลง ฟังเพลงอะไรกันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'