ชาวตราดนับหมื่นลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในหลวง ร.10


   

 

วันที่ 5 พ.ค. 62 บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด สถานที่รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดตราด นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ พร้อมทั้งนำเหล่าข้าราชการ ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ เนื่องในโอกาสมาหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายศุภมิตร ชิณศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ นักเรียน นักศึกษา และพสกนิกรจังหวัดตราด จากทั้ง 7 อำเภอในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวนนับหมื่นคน เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้

สำหรับบรรยากาศพื้นที่รอบสถานที่รับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จังหวัดตราด ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จัดกำลังเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา ให้บริการด้านต่างๆ อาทิ ศูนย์ประสานศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดตราด การจัดโรงทานเลี้ยงอาหาร และของว่างเลี้ยงประชาชน รวมถึงมีการตั้งจุดปฐมพยาบาล ในการรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ารับชมการถ่ายทอดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ /


ทฤษฎี "ตาบอดไม่กลัวเสือ" ของทักษิณ ทำให้พรรคการเมืองหนึ่ง ได้ครองอีสานมาร่วม ๒ ทศวรรษ

'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส
เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ