'อนุพงษ์'ชวนเที่ยวงานมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.


   

7 พ.ค.62-   พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในขณะที่ต่างจังหวัดก็จัดงานคู่ขนานตามจุดต่างๆ มีการติดตั้งจอที่เชื่อมกับการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน เช่น การบวชของกระทรวงวัฒนธรรม และการถวายพระพรของทุกจังหวัดอย่างพร้อมเพียงกัน และในวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา  ช่วงเสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงานมาเป็นจำนวนมาก  ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนให้เกิดความปลอดภัยความสะดวก เสมือนว่าประชาชนที่มาร่วมงานเป็นแขกของพระองค์ท่าน ดังนั้น เราจึงได้จัดอำนวยความสะดวก ไม่อย่างนั้นจะเกิดความคับคั่งในการเดินทาง ความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ หรือไปแออัดที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้พบว่าประชาชนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากทั้งที่มาเองและที่เราได้จัดรถไว้ให้ รวมถึงการกินอยู่ อย่างไรก็ตามตอนนี้ประชนชนต่างจังหวัดได้เดินทางกลับถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ช่วงต่อไปมีกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัฐบาลได้ดำเนินการตามพระราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องสาธารณะ เช่น คูคลอง ตกแต่งสวนย่อมในทุกจังหวัด จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และในส่วนของมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มตั้งวันที่ 22-28 พ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น โขน และการแสดงต่างๆ โดย จะมีการบูรณาการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม อยากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานมหรสพ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ รวมถึงในแต่จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลาในการจัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจของประชาชน. 
 


ไม่มีเซอร์ไพรส์.... ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้ (๑๗ ตุลาคม) พิจารณากฎหมายสำคัญ ๒ ฉบับ

งบฯ ผ่าน ไม่ยุบ ไม่ออก
'ความเมือง' ในไทยยุคที่ ๓
อย่าให้ฝ่ายแค้นแหกตา
ธนาธร:ไก่อ่อนเผยอเป็นอินทรี
ความพิเศษของ "บิ๊กแดง"
อย่าลืม...เรามีนัดกัน "๒๑ ตุลา."