'อนุพงษ์'ชวนเที่ยวงานมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22-28 พ.ค.


   

7 พ.ค.62-   พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการดูแลความเรียบร้อยงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เข้าร่วมงาน ในขณะที่ต่างจังหวัดก็จัดงานคู่ขนานตามจุดต่างๆ มีการติดตั้งจอที่เชื่อมกับการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมคู่ขนาน เช่น การบวชของกระทรวงวัฒนธรรม และการถวายพระพรของทุกจังหวัดอย่างพร้อมเพียงกัน และในวันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา  ช่วงเสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมงานมาเป็นจำนวนมาก  ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยอำนวยความสะดวกประชาชนให้เกิดความปลอดภัยความสะดวก เสมือนว่าประชาชนที่มาร่วมงานเป็นแขกของพระองค์ท่าน ดังนั้น เราจึงได้จัดอำนวยความสะดวก ไม่อย่างนั้นจะเกิดความคับคั่งในการเดินทาง ความยากลำบากในการเข้าพื้นที่ หรือไปแออัดที่ใดที่หนึ่ง ทั้งนี้พบว่าประชาชนเดินทางมาร่วมงานจำนวนมากทั้งที่มาเองและที่เราได้จัดรถไว้ให้ รวมถึงการกินอยู่ อย่างไรก็ตามตอนนี้ประชนชนต่างจังหวัดได้เดินทางกลับถึงพื้นที่เรียบร้อยแล้ว 

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ช่วงต่อไปมีกิจกรรมที่สำคัญคือ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัฐบาลได้ดำเนินการตามพระราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องสาธารณะ เช่น คูคลอง ตกแต่งสวนย่อมในทุกจังหวัด จะเร่งดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ และในส่วนของมหรสพสมโภชงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรม เริ่มตั้งวันที่ 22-28 พ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง มีการแสดงทางวัฒนธรรม เช่น โขน และการแสดงต่างๆ โดย จะมีการบูรณาการ่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  อย่างไรก็ตาม อยากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานมหรสพ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ รวมถึงในแต่จังหวัดได้มีการประชาสัมพันธ์ วัน เวลาในการจัดงานเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อแสดงความร่วมมือร่วมใจของประชาชน. 
 


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?