ผูัสมัครส.ส.ประชาธรรมไทยร้องถอดหัวหน้าพรรคฐานหลอกเงินลูกพรรครวม150ล้านบางคนต้องไปเป็นยาม


เพิ่มเพื่อน    

7 พ.ค.62-ว่าที่ร.อ.กงกฤช เชื้อศรีสกุล ผู้สมัครส.ส.เขต 6 นนทบุรี พรรคประชาธรรมไทย ยื่นหนังสือถึงกกต.ขอให้เพิกถอนนายพิเชษฐ สถิรชวาล หัวหน้าพรรคประชาธรรมไทย และส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่ 1  ขาดคุณสมบัติในการเป็นกรรมการบริหารพรรค หรือหัวหน้าพรรคการเมืองและมีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้สมัครส.ส.เนื่องจากนายพิเชษฐ เคยถูกสั่งให้พ้นราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อหน้าที่ และปรากฏหลักฐานว่านายพิเชษฐ ยังเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัท 7 แห่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ จึงขอให้กกต.ตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิสมัคร 

นอกจากนี้นายพิเชษฐ ยังหลอกผู้สมัครของพรรคให้นำเงินมาใช้จ่ายในการเลือกตั้งไปก่อน โดยจ่ายให้เพียงค่าสมัคร 10,000 บาท จนทำให้ผู้สมัครประมาณ 200 คน ได้รับความเสียหายเป็นวงเงิน 150 ล้านบาท โดยผู้เสียหายจำนวนดังกล่าวมีอดีตข้าราชการครู ที่ลาออกจากข้าราชการมาลงสมัครและไปกู้ยืมเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งจนเป็นหนี้สิน ปัจจุบันต้องไปทำงานรับจ้างเป็นยาม จนถึงขณะนี้ทางพรรคก็ยังไม่ยอมจ่ายเงินให้กับผู้สมัคร ที่ผ่านมาได้ทวงถามหลายครั้ง แต่ไม่สามารถติดต่อนายพิเชษฐได้ 

จึงต้องมายื่นคำร้องขอให้กกต.เพิกถอนสิทธิสมัคร เนื่องจากนายพิเชษฐ รู้ตัวอยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังสมัคร ซึ่งยังมีความผิดตามกฎหมาย ต้องระวางโทษจำคุก   1-10 ปี ปรับ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี


มีข่าวสารจากเยอรมัน สำนักข่าวต่างประเทศยักษ์ใหญ่หลายเจ้ารายงานตรงกัน  รัฐบาลเยอรมันชี้แจงต่อกรรมาธิการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎรเยอรมันเมื่อวันพุธที่ผ่านมา .......ยืนยันไม่พบการกระทำใดๆ ในลักษณะที่เป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ 

'สรรพรส-สรรพเรื่อง' (เละๆ)
เมื่อคืนของ 'ประธานชวน'
นายกฯ ชัดแล้ว...ฝ่ายค้านล่ะ?
หน้า 'สัปปายรัฐสภาสถาน'
ในแผ่นดิน 'รัชกาลที่ ๑๐'
ถึงตา "ทอน-ปิยบุตร" แก้สนุ้ก