"หมอธี"เร่งเสนอชื่อบอร์ดสมศ.เข้าครม.ก่อนหมดวาระ


เพิ่มเพื่อน    

 

7พ.ค.62-“รมว.ศธ.” เร่งเคาะ รายชื่อ บอร์ด สมศ. คาดเสนอ ครม.พิจาณา ได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์ ด้าน “รักษาการผอ.สมศ.” เผย ขั้นต่อไปต้องสรรหา ผอ.ตัวจริง  

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ชุดใหม่ ว่า  ขณะนี้คณะอนุกรรมการสรรหาบอร์ดสมศ.ได้เสนอรายชื่อ คณะกรรมการสมศ.รวมถึงประธานมาให้ตนพิจารณาแล้ว  สำหรับรายชื่อกรรมการ สมศ. และ ประธาน สมศ. ชุดใหม่ อยู่ระหว่างที่การตรวจสอบรายชื่อ ก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นอีกประเด็นที่ตนต้องเร่งสะสางให้เสร็จสิ้น   เพื่อที่เราจะได้คณะกรรมการ สมศ.ชุดใหม่อย่างเป็นทางการ และเดินหน้าขับเคลื่อนงานการประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ตนคาดว่าจะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาได้ไม่เกิน 1-2 สัปดาห์นี้ เพราะต้องให้เวลาในการเช็คประวัติ และตรวจสอบคุณสมบัติความเหมะสมด้วย

 

ด้านน.ส.ขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า หากได้คณะกรรมการ สมศ. แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การตั้งคณะกรรมการสรรหา ผอ.สมศ. ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน ทั้งนี้เมื่อมีคณะกรรมการ สมศ. ชุดใหม่และผอ.สมศ.ตัวจริง ก็จะทำให้การทำงานของ สมศ.มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถขับเคลื่อนงานต่าง ๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

ส่วนความคืบหน้าในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 นั้น ที่ผ่านมา สมศ.ได้ประเมินสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา จำนวน 30 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการประเมินเน้น 3 มาตรฐาน 9 ประเด็นดังนี้มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะและการประยุกต์ใช้และ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกอบด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้านการบริหารจัดการ และ ด้านการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมาตราฐานที่ 3 การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย คาดว่าเดือนพฤษภาคมนี้ จะส่งผลการประเมินให้คณะกรรมการ สมศ. รับรองผลได้

 


แท้จริงแล้ว....โลกพระศรีอาริย์อยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองแต่คนโง่มักมองไม่เห็น!เพราะมักมองให้พ้นปลายจมูกตัวเองพรรคพลังประชารัฐ กำลังกลิ้งอยู่บนปากเหว  

"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.
"ความต่างระหว่างคนกับสัตว์"