เปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์สอบคั๋วครูอีกรอบ12พ.ค. หลังส.ค.ศ.ท.เสนอทบทวนกฎต้องมีคะแนนวิชาเอก 2.5


เพิ่มเพื่อน    

7พ.ค.62-ส.ค.ศ.ท. เสนอ ทบทวน คุณสมบัติ ผู้ขอรับใบตั๋วครู  โดยเฉพาะประเด็นต้องได้คะแนนเฉลี่ยวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.5  ด้าน “เอกชัย” ยันต้องมีกติกานี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับโรงเรียนผู้ใช้ครู   อีกทั้งการเปิดสอบวิชาเอก ถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย ย้ำเปิดรับฟังความเห็นทางเว็บไซต์ ถึง 12 พ.ค.นี้

 

นายเอกชัย กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่าตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้เปิดรับความคิดเห็นแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีครู ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน-12 พฤษภาคมนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของคุรุสภา www.ksp.or.th พบว่ามีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย อีกทั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา ทางคณะอนุกรรมการพัฒนาแนวทางการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้มีการรับฟังความเห็นแบบกลุ่มร่วมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) โดยที่ประชุมได้มีความเห็นเรื่องการกำหนดคุณสมบัติ  ของผู้ที่จะสามารถทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ได้นั้น จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยในกลุ่มรายวิชาเอกไม่น้อยกว่า 2.50 ว่าอาจจะทำให้นักศึกษาครูบางคนเกิดปัญหาไม่สามารถเข้ารับการทดสอบได้จึงเสนอให้มีการทบทวน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอว่าจะให้ผู้ที่คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเอกมากกว่า 2.50 ไม่ต้องสอบในส่วนของวิชาเอก แต่ใครคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 2.50 ต้องสอบในวิชาเอก

 

นายเอกชัย กล่าวต่อว่า ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้ชี้แจงว่า การกำหนดคุณสมบัติดังกล่าว ทำเพื่อให้ผู้ที่รับครูไปใช้สามารถมั่นใจในความรู้ของครู ว่ามีความรู้จริง อีกทั้งนักศึกษาครูทุกคนจะทราบก่อนที่จะเข้ารับการศึกษา ดังนั้นหากเกรดเฉลี่ยของใครไม่ถึงก็จะต้องลงทะเบียบเรียนใหม่  ให้ได้ตามที่กำหนด ส่วนกรณีผู้ที่คะแนนเฉลี่ยกลุ่มวิชาเอกต่ำกว่า 2.50 ต้องสอบในวิชาเอกนั้น ปัญหา คือ กลุ่มวิชาเอก มีจำนวนมากกว่า 50 วิชา และวิชาเอกบางสาขาเรียนมากกว่า 60 หน่วยกิต ดังนั้น  การออกข้อสอบให้ครอบคุมกลุ่มวิชาเอก และให้ระยะเวลาในการทำข้อสอบเพียง 3 ชั่วโมง   ถือเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย อย่างไรก็ตาม การเปิดรับความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา จะปิดรับฟังความเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ จะนำความเห็นที่ได้รับฟังมาทั้งหมดมาพิจารณาอีกครั้ง

 


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"