'วิษณุ'เผยกระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าภาพทำจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


เพิ่มเพื่อน    

7 พ.ค.62- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการทำจดหมายเหตุเรื่องงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า เรื่องดังกล่าวกระทรวงวัฒนธรรม จะเป็นเจ้าภาพดำเนินการจดบันทึก รวบรวม ข้อมูลของงานพระราชพิธี นำมาเรียบเรียงจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อจำหน่ายหรือจ่ายแจกให้กับประชาชนต่อไป โดยภายหลังงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จะมีการจัดงานต่อเนื่อง ทั้งงานสโมสรสันนิบาตในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสา

ผู้สื่อข่าวถามถึงการประกาศวันสำคัญเช่น วันฉัตรมงคล และวันแม่แห่งชาติ นายวิษณุ กล่าวว่า หลังจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเตรียมการและประกาศให้วันที่ 4 พ.ค. เป็นวันฉัตรมงคลและเป็นวันหยุดราชการ ภายในปีนี้ เพื่อจัดทำเป็นปฏิทินวันหยุดของปี 2563 ต่อไปสำหรับวันสำคัญอื่นๆ เช่น วันแม่แห่งชาติ นั้นต้องรอการประสานงานและให้มีมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนประกาศให้ทราบต่อไป เช่นเดียวกับที่มีคำถามว่าวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี จะต้องมีการจัดกิจกรรมใดบ้าง รวมทั้งการออกพระนามอย่างย่อในภาษาพูด ยกตัวอย่าง เคยออกพระนามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จะเรียกใหม่ว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า หรือกรมสมเด็จ ก็ขอให้รอฟังต่อไปเพราะกำลังประสานกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมความเข้าใจอยู่

พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเรื่องการทำจดหมายเหตุต้องทำอยู่แล้วตามประเพณี เพียงแต่ต้องรอให้พระราชพิธีทั้งหมดจบครบเสียก่อน เพราะตอนนี้ยังมีพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราชลมารค การจัดเตรียมเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ จากนั้นเมื่อจบครบหมดแล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อหารืออีกครั้งว่าต้องเตรียมการดำเนินการอย่างไร.


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"