"amazing ไทยเท่" เที่ยวบุญบั้งไฟยโสธร


เพิ่มเพื่อน    

(บรรยากาศงานบุญบั้งไฟ)

    ประเพณีบุญบั้งไฟ มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ภายใต้ความเชื่อดั้งเดิมของคนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่า การจุดบั้งไฟเป็นการบูชาพญาแถน เทพที่ดูแลให้ฝนฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล และกลายเป็นประเพณีที่สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมกันมากมาย สอดคล้องกับแนวคิด “amazing ไทยเท่” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

(การแสดงในงานบุญบั้งไฟ)

    นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมทั้ง ททท. กำหนดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-12 พฤษภาคม 2562 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน สวนสาธารณะพญาแถน และถนนภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธร โดยมีไฮไลต์สำคัญคือ การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562, แข่งขันการจุดบั้งไฟแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 และในปีนี้ยังถือเป็นวาระครบรอบ 25 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองชิชิบุ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่นจึงนำบั้งไฟมาร่วมแสดงด้วย
"เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่า ทาง ททท.ได้ให้ความสำคัญกับ งานบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธรว่าเป็นงานเฟสติวัล 1 ใน 5 ของงานระดับโลก และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาชมความวิจิตรอลังการของงานบุญบั้งไฟ พร้อมกับซึมซับวิถีที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวยโสธร และร่วมสนุกสนานรื่นเริงในเทศกาลสำคัญนี้" ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรกล่าว

(แข่งขันการจุดบั้งไฟ)

    ด้าน นางธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร) กล่าวเสริมว่า นอกจากไฮไลต์สำคัญข้างต้นแล้ว ตลอดช่วงเวลาจัดงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอท็อปขึ้นชื่อของเมืองยโสธร เช่น หมอนขวานผ้าขิด, ปลาส้มยโสธร และสินค้าอื่นอีกมากมาย เลือกชิมอิ่มอร่อยกับมหกรรมอาหารอีสาน รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การประกวดกองเชียร์ ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ
สำหรับ งานประเพณีบุญบั้งไฟ ถือเป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวอีสานมาช้านาน กล่าวคือ เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนเพื่อขอดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพราะชาวอีสานส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ทำนา และทำการเกษตรอื่นๆ น้ำฝนจึงมีความสำคัญต่อการทำมาหากิน พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์คือ งานประเพณีแห่และจุดบั้งไฟ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังและกำลังใจของชาวอีสานมาโดยตลอด

(วิมานพญาแถน)

    ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวต่อว่า นอกจากมาร่วมกิจกรรมงานบุญบั้งไฟแล้ว เมืองยโสธรยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด อาทิ วิมานพญาแถน ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและจารีตประเพณีของชาวอีสาน โดยเฉพาะเรื่องราวของการกำเนิดบั้งไฟ เป็นประเพณีที่โด่งดังไปทั่วโลกจนชาวต่างชาติจากหลายประเทศเดินทางมาชมด้วยตัวเองอย่างคับคั่งทุกปี

(ชุมชนบ้านสิงห์ท่า)

    ต่อด้วยเส้นทางเยือนชุมชนบ้านสิงห์ท่า ค้นหาอดีตเมืองยโสธร ย่านเก่าซึ่งมีถนนวนรอบลัดเลาะเชื่อมถึงกัน ระหว่างชุมชน ตลาด โรงเรียน และวัด 3 แห่ง ได้แก่ วัดมหาธาตุ วัดศรีธรรมาราม และวัดสิงห์ท่า สักการะศาลหลักเมือง และชมสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน บานประตูและหน้าต่างเป็นทรงโค้ง ซึ่งยังเหลือให้เห็นอยู่ริมถนนศรีสุนทร ถนนนครปทุม ถนนอุทัยรามฤทธิ์ และถนนวิทยะธำรงค์
จากนั้นเดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทยโสธร โบราณสถานสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่บนเนินทรายริมฝั่งแม่น้ำชี ทัศนียภาพสวยงาม สงบร่มเย็น มีการแบ่งสัดส่วนเป็นเขตโบราณสถานและโบราณวัตถุชัดเจน ภายในประดิษฐานรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูปปางนาคปรก และศิลาจารึก เป็นสถานที่ที่ประชาชนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาอย่างต่อเนื่อง

(โบสถ์คริสต์บ้านซ่งแย้)

    ยังมีพิพิธภัณฑ์มาลัยข้าวตอก ที่วัดหอก่อง อำเภอมหาชนะชัย หรืออาจจะแวะไปเยือนวัดอัครเทวดามิคาอิล ที่บ้านซ่งแย้ ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยไม้หลังใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยว Unseen In Thailand แต่ถ้าชอบท่องเที่ยวหมู่บ้าน ลงพื้นที่ชุมชน ดูงานหัตถกรรม แนะนำให้เดินทางไปเยือนบ้านศรีฐาน บ้านนาสะไมย์ บ้านทุ่งนางโอก ซึ่งเป็นแหล่งหัตถกรรมสำคัญของยโสธร เช่น หมอนขวานผ้าขิด และงานจักสานของยโสธรที่ได้รับคำชื่นชมจากนักท่องเที่ยวอย่างกว้างขวาง เป็นต้น
    “นี่คืออีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ ททท.อยากเชิญชวนทุกท่านไปสัมผัสวัฒนธรรมและความเชื่อของลูกหลานชาวอีสาน ควบคู่ความสนุกสนานผ่านกิจกรรมงานบุญบั้งไฟยโสธร” ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี กล่าวปิดท้าย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร โทร. 0-4571-1093, กองการศึกษาเทศบาลเมืองยโสธร โทร. 0-4572-0952 ต่อ 306 หรือที่ ททท. สำนักงานอุบลราชธานี (อุบลราชธานี-ศรีสะเกษ-ยโสธร-อำนาจเจริญ) E-mail: tatubon@tat.or.th และ Facebook: tatubonfanpage.com.

มหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา ขอเชิญเที่ยวงาน Amazing Pattaya Seafood Festival 2019 : มหัศจรรย์อาหารทะเล พัทยา 2019) บริเวณชายหาดพัทยา ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤษภาคม 2562 ภายในงานพบกับ Seafood สุดอร่อย ร้านค้าชายหาดกว่า 150 ร้าน Foodtruck สุดเก๋ Gala Seafood Dinner 3 คืน 3 สไตล์ ที่ต้องจองเท่านั้นถึงได้ลิ้มลอง อาหารทะเลระดับ Fine Dining 5 Course พร้อมเสิร์ฟไวน์ตลอดมื้ออาหารแบบสุด Exclusive
พบกับศิลปินที่ยกขบวนมาเป็นโขยง ทั้งไอซ์ สิงโต แสตมป์ ลุลา มาแน่นอน ตามด้วย น้องอิ๊งค์ น้องไข่มุก หมูมูซู วงเยสเตอร์เดย์ พี่โอ้ มาร่วมสนุกพร้อมฟังเพลงชิลล์ๆ บนหาดทรายพัทยา งานนี้มีปีละครั้ง พลาดแล้วต้องรออีกปี!
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา โทร. 0-3842-7667.


"การดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง ต้องอาศัยรายได้ของพรรคการเมือง ซึ่งกฎหมายกําหนดแหล่งที่มาไว้ตามมาตรา ๖๒

ภาวะโลก "Covid-19" เซตซีโร
'บทบาท กมธ.ที่น่าทบทวน'
เรื่องกฎหมาย 'สไตล์ปิยบุตร'
พงศกร 'สะท้อนภาพ' ธนาธร
จะเอาให้ 'เผาศาล' กันใช่มั้ย?
จำเลย 'สารภาพ' แต่ดิ้นโชว์