11พรรคเล็กได้เฮ'กกต.'งัดสูตร'กรธ.'คำนวณจำนวนส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์


   

8 พ.ค.62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย กรณีคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 231 (1)ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา 91  โดยมีคำวินิจฉัยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนั้น

ล่าสุดมีรายงานว่ากกต.จะยึดแนวทางการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามสูตรของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่จะมีพรรคการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคะแนน ส.ส. 1 คน ได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวนไม่น้อยกว่า 11 พรรคการเมือง และเมื่อรวมกับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนเกินกว่าค่าเฉลี่ยส.ส. 1 คน ก็จะมีพรรคการเมืองที่ได้รับการจัดสรรส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวน 27 พรรค.


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'