พระโคเสี่ยงทายปี 62 กินข้าว-น้ำ-หญ้า ธัญญาหาร พลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอควร


   

9 พ.ค.62 - เมื่อเวลา 08.38  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพุทธศักราช 2562

รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีประทับพระเก้าอี้ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา ยาตราขบวนพร้อมด้วยเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาเข้าเฝ้าฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ริ้วขบวนประกอบด้วยพราหมณ์ เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน จากนั้นพระยาแรกนาเจิมพระโคและคันไถ พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่มและพระโคพูล ส่วนพระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง โดยเป็นโคลักษณะดี รูปร่างสมบูรณ์ สีเดียวกัน ผิวสวย เขามีลักษณะโง้งคุ้ม  มีขวัญหน้า ขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาถูกต้อง   

ปีนี้ กรมการข้าวซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าว ณ แปลงทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฤดูนาปี 2561 ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 4 พันธุ์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2562  ประกอบด้วยพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 537 กิโลกรัม,ปทุมธานี 1 จำนวน 290 กิโลกรัม และ กข 6 จำนวน 46 กิโลกรัม รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น  1,206 กิโลกรัม  และจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน และบรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป  เมื่อไถหว่านครบ 9 รอบ เสร็จแล้วกลับโรงพิธีพราหมณ์

พราหมณ์นำสิ่งของ 7 สิ่ง มีข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า  ไปเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่ง เจ้าหน้าที่นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทาย เมื่อพระโคกินเสร็จแล้ว โหรหลวงได้ถวายคำพยากรณ์ โดยนายมีศักดิ์ ภักดีคง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูลความว่า

“ผลการเสี่ยงทายของพระยาแรกนาเนื่องในงานพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พุทธศักราช 2562 โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่า พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ดังนี้ เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้ พยากรณ์ว่า น้ำสำหรับปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดี

การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยง ปีนี้พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร พลาหารจะบริบูรณ์ดี น้ำ หญ้าพยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์ พอควร พร้อมด้วยธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร อุดมสมบูรณ์ดี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ“

จากนั้น รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะการประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่นเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลประจำปีพุทธศักราช  2562 ประกอบด้วยปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน รวม  3 ประเภท  เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม 16 ประเภท ผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ รวม12 ประเภท ผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม  7 สหกรณ์  รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้ 38 ราย

จากนั้น ยาตราขบวนพระยาแรกนาขณะผ่านหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้าฯถวายบังคมแล้วขึ้นรถยนต์หลวงไปรอเฝ้าฯที่แปลงนาสาธิตสวนจิตรลดาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ประชาชนจำนวนมากสวมเสื้อเหลือง รวมทั้งเกษตรกรชาวนา ชาวสวนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาโดยรอบท้องสนามหลวงเนื่องในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันสำคัญ เฝ้ารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อเสร็จสิ้นพระราชพิธี ประชาชนต่างเข้ามาเก็บพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระยาแรกนาหว่านในพระราชพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล บางคนตั้งใจเก็บเพื่อนำผสมกับพันธุ์ข้าวที่ตนเองเพาะปลูก เพราะถือเป็นพันธุ์ข้าวที่ดี เป็นพระราชพิธีที่ประชาชนและเกษตรกรเฝ้ารอทุกปี

  


ทอนเอ้ย.... ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช.และเขาแปะข้างฝาให้คนดูเมื่อวาน (๒๐ ก.ย.๖๒) นั่นน่ะ บัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของทอน

เฟกนิวส์ "อาวุธพิทักษ์ฐานคะแนน"
วาทกรรม 'ไพร่' เพื่อพ่ายสภา
นวัตกรรม 'กล่องข้าวน้อยให้แม่'
ร้อยล้าน ‘ศรัทธาบริการ’ บิณฑ์
'สารอันตรายกับสายน้ำท่วม'
'เส้นทาง ๒ มิติ' รอ.ธรรมนัส