ยันปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ 5 แห่งโคราชยังเพียงพอใช้ในพื้นที่ 9 อำเภอประสบภัยแล้ง


   

ชลประทานยืนยันปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ที่โคราชยังเพียงพอสำหรับอุปโภคบริโภค หลังพื้นที่ 9 อำเภอกำลังประสบปัญหาภัยแล้ง ผู้ว่าสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย

9 พ.ค.62 - นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ปริมาณน้ำภายในเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำพระเพลิง เขื่อนลำแชะ เขื่อนมูลบน และเขื่อนลำปลายมาศ

ล่าสุด ทั้ง 5 เขื่อนมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อน อย่างเช่น เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 176 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อน 314 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 56 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อน และเขื่อนลำแชะ อำเภอครบุรี มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 110 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุเขื่อน 275 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของความจุเขื่อน ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยปริมาณน้ำภายในเขื่อนเพียงพอไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค และรักษาระบบนิเวศน์อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามขณะนี้พื้นที่บางอำเภอของจังหวัดนครราชสีมาอาจต้องขาดแคลนน้ำดิบในการผลิตน้ำประปา โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน

ทั้งนี้ สำหรับฝนที่ตกลงมาจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนในช่วงนี้นั้น ยังไม่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณน้ำภายในเขื่อนกักเก็บน้ำในพื้นที่มากนัก เนื่องจากปริมาณฝนส่วนใหญ่ตกลงไปในพื้นที่ท้ายเขื่อน ทำให้ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ทำได้แค่เพียงลดความแห้งแล้งของพื้นที่ต่างๆ เท่านั้น แต่ไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนได้มากขึ้นแต่อย่างใด

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาว่า จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำรวม 9 อำเภอ 21 ตำบล 52 หมู่บ้าน ประกอบด้วย อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปากช่อง อำเภอพิมาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอประทาย อำเภอขามสะแกแสง อำเภอหนองบุญมาก อำเภอสีดา และอำเภอโนนแดง ซึ่งทางจังหวัดนครราชสีมาได้สั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับชาวบ้านที่ประสบภัย พร้อมกันนี้ยังได้ประสานงานไปยัง ปภ.ให้เร่งดำเนินการขุดบ่อบาดาลให้กับหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วย


ผมผิดอะไร?...........ฟัง "ทอน" แถลงข่าวก็ได้ข้อสรุปไม่ใช่เรื่อง "อยู่เป็น" หรือ "อยู่ไม่เป็น" แล้วล่ะ        อยู่ไปก็ไลฟ์บอยซะมากกว่า 

"ทอน-บุตร" ประเทศกูมี
"๓.๖ ล้าน" สู่วีรชนลำพะยา
คนของ 'แม้ว-ปู' จะปราบโกง
ไม่แก้ รธน.จะมีใครตาย?
ระวังจะ 'อยู่ ไม่ ได้'!
เราไม่ทิ้งกัน 'วันนี้ ๑ ล้าน' แล้ว