เชียงดาวแผ่นดินไหวระดับ2.3


   

12 พ.ค.2562 -  กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงระบุว่า ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.3 โดยมีจุดศูนย์กลางที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:24 น. ที่ละติจูด 19.43 และลองจิจูด 98.7 โดยแผ่นดินไหวลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร