เชียงดาวแผ่นดินไหวระดับ2.3


   

12 พ.ค.2562 -  กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานแผ่นดินไหวบริเวณประเทศไทยและใกล้เคียงระบุว่า ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.3 โดยมีจุดศูนย์กลางที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 05:24 น. ที่ละติจูด 19.43 และลองจิจูด 98.7 โดยแผ่นดินไหวลึกจากผิวดิน 1 กิโลเมตร
 


เอ่อ.......... ไม่รู้จะคุยอะไร เห็นบางพรรค บาง ส.ส.ทั้งแย่ง ทั้งทวง ทั้งขู่ จะเอาเก้าอี้รัฐมนตรีกัน

เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน