โวยแหล่งวัฒนธรรมไทย


เพิ่มเพื่อน    


    ชาวเชียงใหม่วิพากษ์หนัก หลังกระทรวงวัฒนธรรมประกาศ 10 พื้นที่แหล่งวัฒนธรรมสุดยอดมรดกไทย ยกฮิโนกิแลนด์เป็นหนึ่งในนั้น ทั้งที่จำลองเมืองท่องเที่ยวของญี่ปุ่น
    ภายหลังจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ออกประกาศของกรม ลงวันที่ 2 เมษายน 2562 เรื่อง 10 แหล่งวัฒนธรรมไทยที่ต้องไป ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้คัดเลือก 10 สุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รณรงค์ให้รักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือกทั้ง 10 แหล่งวัฒนธรรมทั่วประเทศ ดังนี้
    ดอยตุง จังหวัดเชียงราย, ฮิโนกิแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่, จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา, ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี, สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี, หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี, วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม, เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ, สยามนิรมิต กรุงเทพฯ และภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต
    โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมคัดเลือกฮิโนกิแลนด์ ที่อำเภอไชยปราการ สถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นและเปิดให้บริการเมื่อปีที่ผ่านมา โดยจำลองมาจากเมืองท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ชาวเชียงใหม่และชาวเน็ตต่างหยิบยกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในมุมของความเป็นไทย ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยในด้านไหน ส่วนมากจะไม่เห็นด้วยกับประกาศดังกล่าว เพราะไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงมรดกทางวัฒนธรรมไทย และชี้ว่ามีสถานที่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมที่เป็นมรดกไทยอยู่จำนวนมากที่ควรจะได้รับการประกาศ จึงไม่เห็นด้วยกับประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมฉบับนี้ว่าใช้หลักเกณฑ์อะไรถึงออกมาเช่นนี้.


วันนี้ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันเข้าพรรษาเมื่อพูดถึงคำว่า "เข้าพรรษา"สิ่งแรกที่คนไทยแทบทุกคนนึกถึง คือ คำว่า "ทำบุญ"เรื่องบุญนั้น..........

'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"