ซานฟรานซิสโกห้ามหน่วยงานรัฐใช้ระบบจดจำใบหน้า หวั่นละเมิดสิทธิ


   

คณะผู้บริหารของนครซานฟรานซิสโกออกข้อบัญญัติห้ามตำรวจและหน่วยงานของรัฐบาลท้องถิ่นจัดซื้อและใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า หวั่นเป็นอันตรายต่อสิทธิและเสรีภาพพลเมือง ถือเป็นเมืองแรกของสหรัฐที่ออกข้อบังคับห้ามการใช้ระบบนี้

กล้องวงจรปิดติดตั้งหน้าอาคารหลังหนึ่งในนครซานฟรานซิสโก / AFP

    การตัดสินใจของคณะผู้บริหารนครซานฟรานซิสโกซึ่งถือเป็นเมืองหลวงด้านเทคโนโลยีของสหรัฐ และเป็นที่ตั้งของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่มากมาย มีออกมาในช่วงที่สังคมอเมริกันมีความวิตกและไม่พอใจมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้ระบบจดจำใบหน้า ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางใช้มานานหลายปี และปัจจุบันก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากขึ้นตามการเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประมวลผลแบบคลาวด์ นอกจากที่ซานฟรานซิสโกซึ่งนำร่องแล้ว เมืองโอ๊กแลนด์ก็กำลังพิจารณาจะออกกฎลักษณะเดียวกัน

    รายงานเอเอฟพีเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารของนครซานฟรานซิสโกลงมติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เห็นชอบข้อบัญญัตินี้ด้วยคะแนน 8 ต่อ 1 เสียง และในสัปดาห์หน้าคณะกรรมการชุดเดียวกันนี้จะลงมติเพื่อยืนยันอีกครั้ง ซึ่งน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงผลของมติ

    ข้อบัญญัตินี้กล่าวว่า แนวโน้มที่เทคโนโลยีการจดจำใบหน้าจะเป็นอันตรายต่อสิทธิพลเมืองและเสรีภาพพลเมืองนั้นมีน้ำหนักเหนือกว่าผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้อย่างมีนัยสำคัญ การจดจำใบหน้าอาจทำให้ความอยุติธรรมทางเชื้อชาติแย่หนักกว่าเดิม และคุกคามความสามารถของเราที่จะมีชีวิตโดยปราศจากการสอดส่องอย่างไม่หยุดหย่อนของรัฐบาล

    คำสั่งห้ามนี้เป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายที่กำหนดนโยบายการใช้และการติดตามตรวจสอบระบบการสอดแนมของหน่วยงานท้องถิ่นใดๆ ในเมืองนี้ ในการได้มา ครอบครอง เข้าถึง หรือใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้า หรือข้อมูลใดก็ตามที่ได้มาจากเทคโนโลยีจดจำใบหน้า แต่กฎหมายท้องถิ่นฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงสนามบินหรือหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง

    ฝ่ายที่คัดค้านการใช้เทคโนโลยีนี้เกรงว่าจะเกิดความผิดพลาดที่คนบริสุทธิ์ถูกชี้ตัวว่าเป็นผู้กระทำความผิด และระบบนี้อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนทั่วไป แต่ฝ่ายที่สนับสนุนโต้แย้งว่า เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยตำรวจปราบปรามอาชญากรรมและช่วยให้สังคมปลอดภัยขึ้น.

 


นายสุวิทย์ เมษินทรีย์.... รัฐมนตรีว่าการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.)

เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"
ข้อคิดคำนึงจาก 'คำพิพากษา'
'เสรีภาพกับข่าวเฟก-ข่าวมั่ว'
โลกาภิวัตน์ของ พล.ท.พงศกร
อีก ๓๖๔ วัน 'แม่กินอะไร?'
บ้านเมือง 'คนละเรื่องเดียวกัน'