'หมอพรทิพย์'เฉ่งทุกพรรคแย่งตำแหน่ง โฆษณาเกินจริง ห่วงคุณภาพรัฐบาลไม่ตอบโจทย์วิกฤตประเทศ


   

21 พ.ค.62- แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Porntip Rojanasunan ว่า สถานการณ์ทางการเมืองกำลังขมวดปม ทุกพรรคกำลังผลักดัน กดดันอุดมการณ์ของพรรคหรือของบุคคล ดูราวกับอุดมการณ์เป็นสิ่งสูงสุด ดีที่สุดทั้งที่ความหมายเป็นเพียงเป้าหมายที่มีองค์ประกอบมากมาย แก่นหรือหลักการของประชาธิปไตยคือการปกครองการบริหารบ้านเมืองให้สังคมมีความยุติธรรม(Justice) สิทธิมนุษย์(Human right) ความเป็นมนุษย์(Human dignity ความเท่าเทียม(Human equity) และคุณภาพ อุดมการณ์ทางการเมืองจึงต้องเน้นห้าองค์ประกอบนี้ 

แต่ตอนนี้ทุกพรรคกำลังมุ่งสู่อุดมการณ์คือตำแหน่งนายก ตำแหน่งประธานสภา ตำแหน่งรัฐมนตรี ด้วยวิธีที่เหมือนการขายของที่มีการโฆษณาทั้งเกินจริง ทั้งไม่เป็นจริง ซึ่งล้วนเป็นเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์แห่งตนและพวกตนหาใช่ผลประโยชน์ของแผ่นดินรัฐธรรมนูญอาจวางทิศการเลือกนายกครั้งนี้ไว้แล้ว 

แต่ความน่าห่วงคือคุณภาพของรัฐบาลที่จะมาบริหารประเทศหลังจากนี้ คนเดิมในพรรคใหม่ คนเดิมในพรรคเดิม คนใหม่ในพรรคใหม่ ทั้งหมดไม่ตอบโจทย์วิกฤติประเทศขณะนี้ เพราะการเมืองเป็นเรื่องการลงทุน เป็นเรื่องการแสวงอำนาจและแสวงประโยชน์ แต่ละพรรคต่างมีนายทุนที่ลงทุนโดยหวังหาทุนคืนและหาประโยชน์เพิ่มขึ้นแน่นอน ไม่ว่าจะได้ใครเป็นายกก็น่าห่วงการเอาทุนคืนทั้งนั้น 

ติดตามการเมืองตอนนี้ต้องใช้ธรรมให้ใจนิ่ง กรรมกำลังทำงานใครทำอะไรก็ได้ตามที่ทำ เพียงแต่อยากกระตุกความคิดว่าอย่าติดกับดักอุดมการณ์ ไม่มีใครหรือพรรคใดแสดงอุดมการณ์ที่เป็นแก่นของรัฐธรรมนูญสักพรรคเดียว รวมทั้งว่าที่นายกทุกคนด้วยเช่นกัน ข่าวช่วงนี้จึงสนุกกับการเสี้ยม การเต้าข่าว การสร้างความสะใจ ไม่มีแก่นแห่งความดีให้ควรยินดีใดๆ.