"เอกชัย "ชี้รับนักเรียน รร.แข่งขันสูงต้องสอบ100% ไม่สร้างความเหลื่อมล้ำ


   

21พ.ค.62-ตามที่นักวิชาการออกมาติงเรื่องข้อเสนอของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เรื่อง แนวทางการรับนักเรียน ที่จะให้มีการแบ่งกลุ่มโรงเรียนรับนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นโรงเรียนแข่งขันสูงที่รับเด็กจากทั่วประเทศด้วยการสอบทั้งหมด และ กลุ่มที่สอง คือ โรงเรียนที่รับเด็กในเขตพื้นที่บริการและเด็กนอกเขตพื้นที่เหมือนในปัจจุบัน อาจส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้เด็กสนใจไปเรียนพิเศษเพิ่มมากขึ้น

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประธาน กพฐ.) กล่าวว่า ว่า  ตนมองว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำแต่อย่างใด เพราะเด็กเก่งได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเอง อีกทั้งทุกวันนี้โรงเรียนทั่วประเทศมีคุณภาพไม่เท่ากัน แต่ในความไม่เท่าเทียมกันในเรื่องคุณภาพโรงเรียนที่ไม่ใช่โรงเรียนแข่งขันสูงก็ต้องดึงศักยภาพของตัวเองสร้างจุดเด่นพัฒนาให้เป็นโรงเรียนดังให้ได้ หรือแม้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล ก็ไม่จำเป็นว่าโรงเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนดัง แต่โรงเรียนสามารถทำให้เด็กได้เรียนกับครูที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเด็กที่เรียนในโรงเรียนดัง เช่น โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย เป็นต้น โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้บันทึกการสอนของครูเก่งๆ ให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลได้เรียน  อีกทั้งเกณฑ์รับนักเรียนแนวทางนี้ยังเป็นช่องทางสกัดปัญหาทุจริตและการเรียกรับเงินแลกที่นั่งเรียนหรือแป๊ะเจี๊ยให้หมดไปอย่างแน่นอน

"ส่วนข้อกังวลว่าเด็กจะแห่ไปกวดวิชามากขึ้นนั้น เรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนวิธีการออกข้อสอบให้เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ พร้อมกับทักษะที่เด็กควรจะมีและพร้อมเรียน เพราะเด็กก็รู้เนื้อหาการเรียนอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อเราปรับวิธีสอบเป็นคิดวิเคราะห์เชื่อได้เลยว่าโรงเรียนกวดวิชาไม่มีทางสอนได้ และการเด็กแห่ไปเรียนกวดวิชาก็จะหมดไปเอง"นายเอกชัยกล่าว


 


อย่าว่าโง้น-งี้เลยนะ วันนี้..... ขอฉลองศรัทธา "คุณไพศาล พืชมงคล" เจ้าสำนักบางโพที่ไม่ต้องขยายความสักสอง-สามคำเถอะ

วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'