กำหนด4พ.ค. วันฉัตรมงคล


   


    คณะรัฐมนตรีรับทราบ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เผยวันสำคัญของชาติใน 1 ปี มี 17 วัน รวมวันหยุดราชการ 19 วัน 
    ที่ทำเนียบรัฐบาล บ่ายวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์
    พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับการจัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ให้สอดคล้องกับพระบรมราชโองการ มีรายละเอียดดังนี้
    1.วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
    2.วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 1 วัน 
    3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
    4.วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน รวม 3 วัน
    5.วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
    6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ 1 วัน
    7.วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 1 วัน
    8.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
    9.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
    10.วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
    11.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
    12.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
    13.วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
    14.วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
    15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
    16.วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
    17.วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน
    สำหรับวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน หรือเอกชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.


เห็นแล้วตาร้อน! วานนี้ (๒๒ สิงหาคม) ป.ป.ช.เปิดบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง จำนวน ๔๑๔ ราย

ภาพเชิงซ้อน 'การเมือง-การรบ'
แจกเงินเที่ยว 'รวยนักหรือ?'
เมื่อ 'ลางร้าย' มาถึงฝ่ายค้าน
'แล้งอีสานกับนักการเมือง'
รหัสลับ 'ประเทศไทย' ใต้พลูโต
เพิ่งเริ่มต้น "อย่าด่วนสรุป"