กำหนด4พ.ค. วันฉัตรมงคล


   


    คณะรัฐมนตรีรับทราบ 4 พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล เผยวันสำคัญของชาติใน 1 ปี มี 17 วัน รวมวันหยุดราชการ 19 วัน 
    ที่ทำเนียบรัฐบาล บ่ายวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ พล.ต.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติรับทราบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยกำหนดให้วันที่ 4 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล และวันหยุดราชการ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 พ.ค.62 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงรับพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาเมื่อวันที่ 5 พ.ค.62 ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์
    พล.ต.อธิสิทธิ์กล่าวว่า สำหรับการจัดทำภาพรวมวันหยุดราชการประจำปี โดยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 19 วัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย ให้สอดคล้องกับพระบรมราชโองการ มีรายละเอียดดังนี้
    1.วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 1 วัน
    2.วันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 1 วัน 
    3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 1 วัน
    4.วันสงกรานต์ 13-15 เมษายน รวม 3 วัน
    5.วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 1 วัน
    6.วันรัฐพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รอหมายกำหนดการ 1 วัน
    7.วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 1 วัน
    8.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 1 วัน
    9.วันอาสาฬหบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
    10.วันเข้าพรรษา แรม 1 ค่ำ เดือน 8 1 วัน
    11.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 1 วัน
    12.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 1 วัน
    13.วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 1 วัน
    14.วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 1 วัน
    15.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 1 วัน
    16.วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 1 วัน
    17.วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 1 วัน
    สำหรับวันหยุดประจำปีของธนาคารและวันหยุดของภาคแรงงาน หรือเอกชน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.


เรื่อง "นักเรียน" กับ "พานไหว้ครู"กลายเป็น......เรื่อง "เผด็จการทหารหาญ" กับ "ประชาธิปไตยกางเกงในเก่า" ได้เนียนและพิลึกกึกกือ!

โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'
'๑ หญิง ๒ ชาย' ที่ไปด้วยกัน
'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?
Where are you...ทักษิณ?