ปิดฉาก 'ผมเพื่อนโชค'


เพิ่มเพื่อน    

   ยังไม่มีบทสรุปคลิป "ผมเพื่อนโชค" จากเหตุการณ์ตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งด่านตรวจรถเก๋งที่มีผู้อ้างเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เป็นคนขับ แต่ไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่ อ้างเป็นเพื่อน "ผกก.โชค" พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ก่อนขับรถออกจากด่านไป

                จะออกมาแบบไหน อย่างไร???

                ฝ่ายศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ต้นสังกัดอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ก็อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

                ฝ่ายตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ต้นสังกัด "ผกก.โชค" ก็อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง ที่ขยายจาก 7 วันแรกไปอีก 15 วัน ยาวไปถึงสิ้นดือนพฤษภาคม

                แต่ที่ชัดเจนแบบไม่ต้องมานั่งเถียงกันจนคอเป็นเอ็นอีกแล้ว คือ ประเด็นตำรวจจราจรมีอำนาจในการขอดูใบอนุญาตขับขี่คนขับรถหรือไม่

                จำได้ว่าช่วงที่เกิดเรื่อง "ผมเพื่อนโชค" ใหม่ๆ นักกฎหมายต่างมีหลากหลายมุมมอง บ้างก็บอกต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดู บางคนก็บอกไม่ต้องให้ ตำรวจไม่มีสิทธิ์

                เล่นเอาชาวบ้านตาดำๆ งง ไม่รู้ต้องทำอย่างไรกันแน่หากตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่

                สุดท้ายก็ได้ความกระจ่าง ได้ความชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย แบบไม่ต้องมาเถียงกันให้วุ่นวายระหว่างคนขับรถกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

                เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ระบุไว้ใน มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (37) และ (38) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                (37) "เจ้าพนักงานจราจร" หมายความว่า หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและข้าราชการตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ก) รองผู้กำกับการจราจร (ข) สารวัตรจราจร (ค) รองสารวัตรจราจร (ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร (จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร (ฉ) ข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

                (38) "หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร" หมายความว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                ที่สำคัญ มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

                "มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง

ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว"

                โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.62

                ชัดเจนทุกถ้อยกระทงความ ปิดฉาก "ผมเพื่อนโชค" เสียที. 

 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.