ปิดฉาก 'ผมเพื่อนโชค'


   

   ยังไม่มีบทสรุปคลิป "ผมเพื่อนโชค" จากเหตุการณ์ตำรวจ สภ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตั้งด่านตรวจรถเก๋งที่มีผู้อ้างเป็นอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 เป็นคนขับ แต่ไม่ยอมให้ตรวจใบขับขี่ อ้างเป็นเพื่อน "ผกก.โชค" พ.ต.อ.โชคดี รักษ์วัฒนพงษ์ ผกก.สภ.ทุ่งใหญ่ ก่อนขับรถออกจากด่านไป

                จะออกมาแบบไหน อย่างไร???

                ฝ่ายศาลยุติธรรม คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ต้นสังกัดอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 ก็อยู่ระหว่างตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

                ฝ่ายตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 ต้นสังกัด "ผกก.โชค" ก็อยู่ระหว่างสอบสวนข้อเท็จจริง ที่ขยายจาก 7 วันแรกไปอีก 15 วัน ยาวไปถึงสิ้นดือนพฤษภาคม

                แต่ที่ชัดเจนแบบไม่ต้องมานั่งเถียงกันจนคอเป็นเอ็นอีกแล้ว คือ ประเด็นตำรวจจราจรมีอำนาจในการขอดูใบอนุญาตขับขี่คนขับรถหรือไม่

                จำได้ว่าช่วงที่เกิดเรื่อง "ผมเพื่อนโชค" ใหม่ๆ นักกฎหมายต่างมีหลากหลายมุมมอง บ้างก็บอกต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดู บางคนก็บอกไม่ต้องให้ ตำรวจไม่มีสิทธิ์

                เล่นเอาชาวบ้านตาดำๆ งง ไม่รู้ต้องทำอย่างไรกันแน่หากตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่

                สุดท้ายก็ได้ความกระจ่าง ได้ความชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมาย แบบไม่ต้องมาเถียงกันให้วุ่นวายระหว่างคนขับรถกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร

                เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ระบุไว้ใน มาตรา 4 ให้ยกเลิกความใน (37) และ (38) ของมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                (37) "เจ้าพนักงานจราจร" หมายความว่า หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรและข้าราชการตำรวจ ซึ่งดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ (ก) รองผู้กำกับการจราจร (ข) สารวัตรจราจร (ค) รองสารวัตรจราจร (ง) ผู้บังคับหมู่งานจราจร (จ) รองผู้บังคับหมู่งานจราจร (ฉ) ข้าราชการตำรวจตำแหน่งอื่นซึ่งหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

                (38) "หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจร" หมายความว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือข้าราชการตำรวจซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้กำกับการหรือเทียบเท่าที่ได้รับแต่งตั้งจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

                ที่สำคัญ มาตรา 8 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 31/1 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

                "มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดง

ต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว"

                โดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ในอีก 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.62

                ชัดเจนทุกถ้อยกระทงความ ปิดฉาก "ผมเพื่อนโชค" เสียที. 

 


วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน คือ มีข้อความมา ว่า...... "อยากให้คุณเปลวพูดเรื่องหุ้นและการกู้ยืมเงินของ ทอนอีก ยื้อเวลาหนึ่งเดือนแล้ว ทาง กกต.จะฟ้องได้ไหม หรืออะไรยังไง?"

'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'
ประชาธิปไตย 'พานไหว้ครู'
โลกจะสวยด้วย "จิตให้"
'แม่มด' หรือคน 'คดแผ่นดิน'
'ด้วยยินดีและสิ่งที่ห่วงใย'