ร้องหลักสูตรครู4ปีเนื้อหาย่ำกับที่ บางสถาบันลักไก่ตั้งชื่อวิชาใหม่ แต่เนื้อในของเดิมเป๊ะ 


เพิ่มเพื่อน    

27พ.ค.62-หลักสูตรผลิตครู 4 ปี เกิดเรื่อง เหตุ บางสถาบัน ไม่ยอมปรับเนื้อหาวิชาเดิม  แต่ใช้วิธีตั้งชื่อวิชาใหม่แต่สอนแบบเดิม “เอกชัย” เผยครูต้องคิดค้นวิชาใหม่ นำองค์ความรู้เดิมมาต่อยอด กำชับประเมินผลการเรียนการสอนแบบเข้มงวด พร้อมกับฟังเสียงสะท้อนจาก นักศึกษา ครู

นายเอกชัย  กี่สุขพันธุ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) กล่าวว่า ตามที่สถาบันผลิตครูหลายแห่งมีการปรับไปใช้หลักสูตรผลิตครู 4 ปีแล้วนั้น ขณะนี้พบว่า หลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ของบางสถาบันมีปัญหา เนื่องจากไม่ยอมปรับเนื้อหาของวิชาขึ้นใหม่ แต่เลือกใช้วิธีการตั้งชื่อวิชาใหม่แทน แต่ยังคงสอนเนื้อหาแบบเดิม เช่น วิชาจิตวิทยาการสอน และหลักสูตรการสอน ซึ่ง 2 วิชานี้นักศึกษา สะท้อนออกมาว่า  อาจารย์สอนซ้ำและเป็นการเรียนที่ซ้ำไปซ้ำมา ซึ่งตนคิดว่าสาเหตุที่ส่วนใหญ่ไม่ยอมปรับปรุงวิชาการสอนในวิชาครูนั้น เพราะอาจารย์บางคนกลัวว่าตัวเองจะไม่มีวิชาที่จะสอนและภาระงานลดลง  เกิดความกังวลว่า จะไม่มั่นคงในการทำงาน  จึงทำให้ต้องป้องกันวิชาของตัวเองเอาไว้ก่อน    ส่งผลให้การผลิตครูของเราเดินช้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะตนมองว่าในหลักสูตรผลิตครู 4 ปี ครูต้องคิดค้นวิชาใหม่ๆ มาสอนเด็ก  ด้วยการนำองค์ความรู้เดิมมาต่อยอดกับศาสตร์วิชาใหม่ เช่น การเรียนวิชาโค้ดดิ้ง เป็นการเรียนเขียนโปรแกรม  หากครูผู้สอนนำมาประยุกต์กับวิชาพื้นฐานเดิมที่สอนอยู่ก็สามารถกลายเป็นวิชาใหม่ๆ ได้ ดังนั้น  เราต้องปรับวิธีคิดตลอดเวลา 
"เหมือนกับหมอหากมาเจอโรคใหม่ๆไม่มีวิธีรักษาคนไข้ก็ต้องตายหมด ซึ่งมันไม่ใช่ เราสามารถต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ได้ตลอดเวลา  อย่างไรก็ตาม คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์จะต้องติดตามและมีการประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูแบบเข้มงวด พร้อมกับฟังเสียงสะท้อนจากนักศึกษาครูให้มากขึ้น แม้อาจารย์มหาวิทยาลัยจะมีอิสระทางวิชาการก็จริงแต่ต้องมีอิสระในการกำกับดูแลการสอนที่ถูกต้องด้วย"ประธานกมว.กล่าว

เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบนโยบายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผลิตครูอย่างมีคุณภาพและพัฒนาความรู้ของครูยุคใหม่ให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นนั้น นายเอกชัย กล่าวว่า เรื่องนี้เราต้องเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันผลิตครู โดยเฉพาะคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เพราะหากยังยึดติดการสอนแบบเดิมๆ ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้แบบเดิมไม่มีการต่อยอดหรือตามทันการการเรียนการสอนยุคใหม่ได้  ซึ่งตนมองว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังขาดอยู่มาก คือ การปลูกฝังความเป็นครูให้แก่นักศึกษาครู เช่น  อาจารย์ผู้สอนจะต้องเอาใจใส่นักศึกษาด้วยการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นของลูกศิษย์ ต้องมีใจกว้างเพราะนักเรียนอาจคิดเห็นไม่เหมือนกับเรา เป็นต้น


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.