กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562


เพิ่มเพื่อน    

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 โดยอนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 203 ล้านบาท พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการนำเสนอโครงการฯเพื่อขอรับทุนฯให้น่าสนใจ" ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจขอรับทุนฯ เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตั้ งแต่ 15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ของกองทุนฯ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี (ที่ 3 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและองค์ความรู้ ผศ. ดร. วรัชญ์ ครุจิต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ลัดดา ตั้งสุภาชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก (ซ้ายสุด) ผู้ดำเนินรายการ และวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ (ขวาสุด) รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


ก็พลอยปีติยินดีไปด้วย......กับพี่น้องชาวใต้ "นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา-สงขลา" ที่มีโอกาสได้รับเสด็จ"สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" พระผู้ซึ่งเป็นแก้วตา-ดวงใจของมวลพสกนิกรไทยทั้งมวล

ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'