กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562


   

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนแบบทั่วไป (Open Grant) ประจำปี 2562 โดยอนุมัติทุนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงิน 203 ล้านบาท พร้อมจัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่อง "แนวทางการนำเสนอโครงการฯเพื่อขอรับทุนฯให้น่าสนใจ" ในวันที่ 24 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจขอรับทุนฯ เปิดรับข้อเสนอเพื่อขอรับทุนตั้ งแต่ 15 พ.ค. ถึง 14 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. โดยสามารถขอรับทุนได้ทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaimediafund.or.th ของกองทุนฯ

วสันต์ ภัยหลีกลี้ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประกอบด้วย รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี (ที่ 3 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและองค์ความรู้ ผศ. ดร. วรัชญ์ ครุจิต (ที่ 2 จากขวา) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และประชาชน ลัดดา ตั้งสุภาชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ดร. ธีรารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก (ซ้ายสุด) ผู้ดำเนินรายการ และวรินรำไพ ปุณย์ธนารีย์ (ขวาสุด) รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์


"เป็นกำลังใจให้จีน สู้..สู้" สำหรับพวกเราคนไทย....... ยามนี้ ไม่มีอะไรดีไปกว่าช่วยกันส่งแรงใจไปให้พี่น้องจีนที่กำลังเผชิญไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ค่อนข้างเดียวดายขณะนี้ โดยเฉพาะที่ "อู่ฮั่น"

การตั้งรับ 'ไวรัส' ของรัฐบาล
สัญญาณ 'ล้างบาง' ตำรวจ
ทำไมต้อง "กดบัตรแทนกัน"?
แรงจูงใจของอาชญากร
ที่ไม่ได้วินิจฉัย 'ใช่ว่าไม่ผิด'
'ศิษย์หนุ่มกับอาจารย์ทารก'