กองทุนสื่อฯ กุมขมับ ผู้ขอทุนเขียนโครงการไม่ชัด-ส่งงานไม่ทัน ชี้อยากให้เยาวชนมีส่วนร่วมกิจกรรมกองทุนฯ ด้วย


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     9 พ.ย.63 - นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการเปิดเวทีเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใต้โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาค ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่ จ. นครศรีธรรมราช ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ และประชาชน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคใต้ เกี่ยวกับนโยบายการให้ทุนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์   ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานจำนวนมาก  ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะถึงการดำเนินงาน โดยสภาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ อยากให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของกองทุน ทั้งในรูปแบบเครือข่ายของกองทุนเครือข่ายเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม  

     นางยุพา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนปัญหาของการขอทุน คือ ผู้ที่ต้องการรับการจัดสรรทุนเขียนโครงการไม่เป็น ไม่เข้าใจขั้นตอนการทำงาน ไม่สามารถบอกเป้าหมายการดำเนินงานได้ตรงประเด็น และไม่สามารถส่งงานตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น กองทุนจึงมีการชี้แจงและให้การอบรมในการเขียนโครงการให้ตรงเป้าหมายและน่าสนใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัด และผลสัมฤทธิ์ในการทำงาน เพื่อพัฒนาการเขียนโครงการให้ได้รับทุนในปีต่อไป  

     นอกจากนี้ จากเวทีเสวนาทำให้เห็นการบูรณาการทำงานระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ วธ .  โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดที่เป็นแกนกลางประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มาเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งไม่ใช่ทำงานต่างคนต่างทำ และทำให้กองทุนได้ผู้ที่ต้องการทำงานสร้างสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจจริงมาทำงานร่วมกัน   หลังจากนี้ จะเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นที่ จ.อุบลราชธานี ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ต่อไป

     “ วธ. พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้กับผู้สนใจขอรับทุนทุกฝ่าย ทั้งการให้ความรู้ ช่วยแก้ปัญหาในส่วนที่ติดขัด ที่สำคัญจะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของผลงาน ซึ่งผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนจะต้องแบ่งค่าตอบแทนให้กองทุน ร้อยละ  50  ในกรณีที่นำผลงานไปทำธุรกิจการค้าและเกิดรายได้ต่างๆ  ส่วนเรื่องการร้องเรียนกรณีการจัดสรรทุนในแต่ละครั้งว่า ไม่เป็นธรรมนั้น  ยืนยันว่า ทุกขั้นตอนทำด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร้องเรียนตรวจสอบได้ ไม่คิดว่าเป็นปัญหาใหญ่ของการทำงาน ” นางยุพา กล่าว

 

 

 


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"