'ธีระชัย'เตือนทูลเกล้าฯนายกฯรัฐบาลเสียงข้างน้อยขัดรธน.ระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.62-  ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล  อดีตรมว.คลัง  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Thirachai Phuvanatnaranubala ระบุว่า บทความโดย ศ.ดร.ธีระภัทร์ เสรีรังสรรค์ ลงวันที่ 30 พ.ค. 2562 ตรงกับที่ผมวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้า

“สรุป

หลักการของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในระบบรัฐสภา รัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นจะต้องเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก(ของสภาผู้แทนราษฎร)

หากประธานรัฐสภานำชื่อบุคคลที่มีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในสภาผู้แทนราษฎร และไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ย่อมเป็นการขัดรัฐธรรมนูญฯ และขัดเจตนารมณ์ของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา

และยังอาจเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมที่กระทบหรือระคายเคืองต่อเบื้องพระยุคลบาท เพราะเป็นการทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากการนำของนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรย่อมเป็นรัฐบาลที่ปราศจากความชอบธรรมเป็นเบื้องต้น

และมีผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของประเทศ

และรัฐบาลดังกล่าวย่อมไม่สามารถบริหารประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนในที่สุด”

จึงน่าสงสัยว่า รัฐนาวาที่ พปชร. ตั้งความฝันเอาไว้สูงส่งนั้น ถึงวันนี้ อาจจะแล่นออกจากท่าเรือไม่ได้ด้วยซ้ำ?

 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก