กองทุนสื่อฯ แจงยกเลิกงบสร้างหนัง"โปรเม" เพราะไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ยื่นขอทุน


   

31 พ.ค.62- นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวชี้แจงกรณีที่กองทุนฯ ได้ออกประกาศยกเลิกการอนุมัติโครงการ "เอรียา จุฑานุกาล" หลังจากที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินโครงการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปี 2561 ในวงเงิน 16.5 ล้านบาทเมื่อวันที่ 29 พ.ค.62 ว่า จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ของปี 61 ซึ่งครั้งนี้มีผู้ได้รับอนุมัติจำนวน  40 โครงการ งบประมาณกว่า 160 ล้านบาทไปแล้วนั้น แต่หลังจากที่มีการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว ได้พบข้อมูลที่ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณให้ได้  เนื่องจากเจ้าของโครงการไม่ได้ดำเนินการตามข้อเสนอที่ยื่นเข้ามายังกองทุนฯ โดยพบว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้มีการจัดสร้างคืบหน้าไปแล้วถึงร้อยละ 80 - 90 มีการแถลงข่าวว่า จะจัดฉายในโรงภาพยนตร์วันที่ 8 ส.ค.นี้ อีกทั้งยังมีผู้สนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์อีกหลายราย  จึงได้เชิญเจ้าของโครงการมาสอบถามข้อเท็จจริง และชี้แจงว่า ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณให้ได้

 นายวสันต์ กล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่มีการอนุมัติเงินกองทุนให้ก่อนหน้านี้ เพราะเจ้าของโครงการเสนอขอรับทุนในเชิงของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน ต ลอดจนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันให้เอรียาประสบความสำเร็จในเวทีโลกได้  ซึ่งเข้ากับหลักเกณฑ์ของกองทุน แต่เมื่อพบว่า ภาพยนตร์ดังกล่าวจัดสร้างไปมากแล้ว และมีผู้สนับสนุนหลายราย อีกทั้งทางกองทุนฯ ก็ไม่สามารถจ่ายเงินย้อนหลังให้ได้  และยังมีประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์ที่มีข้อจำกัดอยู่  จึงมีการทบทวนและแจ้งยกเลิกสนับสนุนเงินทุนกับเจ้าของโครงการ  และหลังจากยกเลิก ทางกองทุนฯ จะคัดเลือกโครงการในหมวดเดียวกันใหม่เข้ามาแทนที่รวม 7 โครงการในวงเงินเท่ากัน  ทำให้โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในปี 2561 นี้เพิ่มเป็นจำนวน 46 โครงการ ซึ่งโครงการทั้งหมดจะมีระยะเวลาดำเนินการให้แล้วภายใน 1 ปี             


"สำหรับในปีนี้ ทางกองทุนฯ ยังอยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครโครงการประเภทเปิดรับทั่วไปให้บุคคลธรรมดา  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป สามารถเสนอขอรับทุนได้จนถึงวันที่ 14 พ.ย. นี้  ซึ่งโครงการครั้งนี้ จะเน้นการส่งเสริมเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน  ประชาชนทั่วไป  สื่อสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ และสื่อสำหรับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อ และงานวิจัยและการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วงเงินงบประมาณจำนวน  203 ล้านบาท"   นายวสันต์ กล่าว


"ช่อ-พรรณิการ์" นี่.......... ต้องยกให้เธอเป็น "เตียวเสี้ยน" แห่งสำนัก "อนาคตโคตรใหม่" อย่างนั้นเลยจริงๆ "เหว" ว่าลึกแล้ว แต่คิดจากก้อนสมองในหัวกะโหลกที่ทิ่มคอจมลงไปถึงไหล่ ลึกและล้ำกว่ามากนัก!

๒๑ มกรา 'มีใครจะลาบวช?'
ดิ้นกันไปเมื่อรู้ว่า 'ใกล้เมรุ'
ปิยบุตร "ยังเป็นคนอยู่หรือ?"
ประชาธิปัตย์ 'ก่อนศตวรรษ'?
ยำใหญ่ “ใส่ไข่” นายกฯประยุทธ์
'ผีบุญ' แนวทางศึกษา 'ทอน'