กองทุนสื่อฯ เปิดให้ทุนรอบใหม่ ม.ค.64 จ่อของบ กสทช.อีก 650 ล้าน


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวเปิดงานรับฟังความคิดเห็นเรื่องแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดสรรทุน สำหรับปีงบประมาณ 2564 ว่า จากปัญหาการเปิดให้ทุนและข้อจำกัดในหลายปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงมอบหมายให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อนำมาปรับรูปแบบและกระบวนการให้ทุน พร้อมกับการสร้างความเข้าใจกับผู้ที่จะเสนอขอให้รับการพิจารณาแบบทั่วถึงได้โครงการที่มีคุณภาพและเกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และจากการที่ได้เปิดให้ทุนปี 63 ได้รับความสนใจอย่างมากมีผู้เสนอโครงการมากว่า 1,460 โครงการ แต่จัดสรรได้เพียง 95 โครงการ ด้วยงบประมาณจำกัดเพียง 300 ล้านบาท ดังนั้น ในปี 64 ได้ทำแผนเสนอของบประมาณเพิ่มเติมไปยังสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยนำประสิทธิภาพและผลสำเร็จ และสรุปผลโครงการที่เสนอขอในปีที่ผ่านมาไปประกอบการพิจารณา

     นางยุพา กล่าวว่า สำหรับการเสนอโครงการในปี 64 วางแผนประชาสัมพันธ์เปิดตัวการเสนอทุนเร็วกว่าทุกปี เพื่อให้ผู้สนใจมีเวลาเตรียมตัว โดยจะเปิดเวทีทั้ง 4 ภาค เน้นการให้ความรู้เสนอแนะวิธีการเขียนขอทุน การกำหนดประเด็นปัญหาและผลิตชิ้นงาน และชี้แจงข้อจำกัดและกระบวนการการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อตัดปัญหาการทิ้งงานในอนาคต วางแผนจะประกาศเปิดรับโครงการตั้งแต่เดือน ม.ค. 64 และปลายเดือน ก.พ.จะได้โครงการของผู้รับทุนเพื่อให้เวลาทำงานทันกำหนดเวลา จุดสำคัญของการเสนอขอโครงการคือการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาขอทุนอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการผลิตสื่อสำหรับกลุ่มผู้พิการ กลุ่มด้อยโอกาส หากผู้สนใจที่จะเสนอขอโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดและกระบวนการทำงานมายังกองทุนได้  โดยกองทุนพร้อมจะเป็นพี่เลี้ยงสำหรับผู้สนใจมีการแบ่งขนาดการให้ทุนทั้งแบบขนาดเล็ก ขนาดกลาง และใหญ่  

     ด้านนายธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนฯ กล่าวว่า ได้เตรียมจัดทำแผนเสนอของบประมาณเพิ่มเติมจาก กสทช. ซึ่งรวมกับการบริหารจัดการในปี 64  ประมาณ 1,000 ล้านบาท หากการทำงานในปี 63 สามารถดำเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ โดยสามารถปรับกระบวนการทำงานให้ทันจัดสรรทุนได้ลงตัวและมีประสิทธิภาพแล้ว มั่นใจว่า กสทช.น่าจะให้งบประมาณสำหรับการให้ทุนครั้งใหม่ประมาณ 650 ล้านบาท โดยการเปิดให้ทุนรอบแรกจะเปิดรับที่จำนวน 350 ล้านบาท แต่หากมีโครงการที่เสนอขอมาจำนวนมากจะเปิดให้ทุนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 300 ล้านบาท พร้อมยืนยันโครงการในปี 63 ยังเดินหน้าต่อไปได้ เนื่องจากได้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนกับทางคณะอนุกรรมการวุฒิสภาด้านสื่อมวลชน และผู้ที่ร้องเรียน โดยเห็นว่าที่ผ่านมาอาจเกิดความไม่เข้าใจจากการประชาสัมพันธ์ไม่มากนัก แต่สามารถชี้แจงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนว่าเป็นไปตามกฎหมาย และการเปิดรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนครั้งนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจและสามารปรับกระบวนการทำงานให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจถึงงบประมาณ และข้อจำกัดต่างๆ

 


ทักษิณนี่..... ดูจากการโพสต์ทุกวันนี้ ถ้าไม่เรียกว่าโหนกระแสสามนิ้ว ก็ต้องบอกว่า ถูกระบอบ "สามนิ้ว" กลืนไปเป็นนิ้วก้อยหรือนิ้วโป้งตีนซ้ายธนาธรเรียบร้อยแล้ว!

ลับแล"ยุติธรรมที่ล่าช้า"
กกต.เปิดยอดเงินบริจาคพรรคการเมืองเดือนก.ค.รวม 12 พรรค 'ภูมิใจไทย'รับสูงสุด 2 ล้าน
"หดหัวในกระดอง"?!
"ทุบโต๊ะ" แค่คิดก็ "พัง" แล้ว
"ประชารัฐ-ธรรมนัส"    
"ฆาตกร"ในระบบ IO