เกษตรฯ มุ่งพัฒนาทุเรียนคุณภาพ จับมือ ตลาดไท จัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไท คุณภาพ”


เพิ่มเพื่อน    

 

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมการรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียน กระตุ้นให้เกษตรกรเน้นการผลิตทุเรียนคุณภาพ เพื่อจำหน่ายตลาดค้าส่งภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียนควรปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม เป็นการผลิตคุณภาพมาตรฐาน GAP พร้อมตรวจสอบย้อนผ่าน QR Code มุ่งสร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตทุเรียนซึ่งประเทศไทย มีแหล่งผลิตสำคัญของ 2 แหล่ง คือ ภาคตะวันออก และภาคใต้  สำหรับปี 2562 ได้วางแผนบริหารจัดการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดไว้เรียบร้อยแล้ว  โดยมีสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นตลาดส่งออกสำคัญ  นอกจากนี้ Modern trade และ ตลาดในประเทศ ตามการคาดการณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดกว่า 495,543 ตัน ขณะนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดไปแล้วกว่า 74%  และสถานการณ์ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ราคาทุเรียนเกรด A ที่เกษตรกรขายได้ 121 บาท/กิโลกรัม  ในขณะที่ภาคใต้ คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณผลผลิตทุเรียน 445,220 ตัน สำหรับตลาดภายในประเทศนั้น ตลาดไท นับเป็นตลาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งที่มีการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ จากข้อมูลพบว่ามีการซื้อขายทุเรียนผ่านตลาดไทวันละไม่ต่ำกว่า 400 – 600 ตัน ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการกระจายผลผลิตทุเรียนคุณภาพในประเทศสูง ราคาซื้อขายยุติธรรม จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อกระจายสู่ตลาดค้าส่งในประเทศให้มากขึ้นเพื่อรองรับการกระจายผลผลิตทุเรียนในอนาคตได้เป็นอย่างดี ช่วยลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ

              สำหรับการจัดงาน “ตลาดไท ทุเรียนไทคุณภาพ” ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 ณ ลานจอดรถ ตลาดผลไม้ฤดูกาล ตลาดไท อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลาดไท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด เพื่อส่งเสริมการผลิตของเกษตรกร รวมทั้งการจำหน่ายทุเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งมีกิจกรรม แนะนำให้ประชาชนทั่วไป สังเกตและการวิธีการเลือกซื้อทุเรียนคุณภาพ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในสินค้า

นอกจากนี้ภายในงานประกอบไปด้วยการแสดงนวัตกรรมเครื่องวัดทุเรียนคุณภาพจาก 4 สถาบันการศึกษา การจัดแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง”  เป็นครั้งแรก เพื่อเฟ้นหา “นักคัดทุเรียนคุณภาพของประเทศไทย” จากผู้สนใจเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ และการแสดงสุดยอดทุเรียนสายพันธุ์หายาก อาทิ หลงลับแล, หลินลับแล, ก้านยาว, พวงมณี, ชะนีไข่ และกบพิกุล เป็นต้น รวมทั้งการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการดูและการเลือกทุเรียนคุณภาพ

              สำหรับผลการแข่งขัน “นักคัดทุเรียนคุณภาพ นักคัดมือทอง” มีดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้แก่ นายปัญญา เชิงทอง จาก จ.นครศรีธรรมราช ได้รับโล่และประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 10,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้แก่ นายวิเชษฐ์ จันชุ่ม จ.นครศรีธรรมราช ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 5,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางเยาวลักษณ์ ทวิชสังข์ จ.สุราษฎร์ธานี ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินสด 3,000 บาท ส่วนรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายสมภพ ประจงจัด และนายอนุชา รักษา จาก จ.จันทบุรี ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินสด 2,000 บาท โดยกติกาการแข่งขัน คือ จะต้องคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีทั้งภายนอกและภายใน (แก่) ตามปริมาณ และเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องแม่นยำ ครบถ้วนและรวดเร็วที่สุด เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจากคุณภาพลักษณะภายนอกที่ปรากฏ ผิว หนาม ขั้ว พู รูปทรง ปราศจากโรคและแมลงทำลาย รวมทั้งคุณภาพลักษณะภายในที่ปรากฏ ซึ่งการดูคุณภาพของเนื้อทุเรียน มีดังนี้

เนื้อ 1 : เนื้อสีเหลือง เม็ดสีน้ำตาลเข้ม รสหวานอมมัน %แป้ง 32-35%

เนื้อ 2 : เนื้อสีเหลืองอ่อน เม็ดสีน้ำตาลอ่อน รสมันอมหวาน %แป้ง 30-32%

เนื้อ 3 : เนื้อสีขาวมีสีเหลืองแทรก เม็ดสีน้ำตาลอ่อนอมชมพู รสมัน %แป้ง 28-30%

การวัด %แป้ง ด้วยเครื่อง NIR spectrophotometer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ตรวจสอบวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งของเนื้อทุเรียน สุ่มผ่าดูคุณภาพเนื้อภายใน และชิมรส

              การจัดงานครั้งนี้ได้รับกระแสตอบรับจากผู้ชมงานเป็นอย่างดี เนื่องจากมีทุเรียนคุณภาพหลากหลายพันธุ์ทั้งสดและแปรรูปที่ยกทัพมาจากจังหวัดต่าง ๆ มาให้เลือกซื้อ นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้แนะนำผู้บริโภคซึ่งมาเที่ยวชมในงานได้ทราบถึง 5 วิธีในการคัดเลือกทุเรียนคุณภาพ โดย 1) สังเกตก้านผล ก้านผลจะแข็งและมีสีเข้มขึ้น สากมือ เมื่อจับก้านผลแล้วแกว่งผลทุเรียนจะรู้สึกว่า ก้านผลทุเรียนมีสปริงมากขึ้น ก้านผลบริเวณปากปลิงจะบวมโตเห็นรอยต่อชัดเจน 2) สังเกตหนาม ปลายหนามแห้ง มีสีน้ำตาลเข้ม เปราะและหักง่าย ดังนั้น เมื่อมองจากด้านบนของผลจะเห็นหนามเป็นสีเข้ม หนามกางออก ร่องหนามห่าง เวลาบีบหนามเข้าหากันจะรู้สึกว่ามีสปริง 3) สังเกตรอยแยกระหว่างพู ผลทุเรียนที่แก่จัดจะสังเกตเห็นรอยแยกสีน้ำตาลบนร่องพูอย่างชัดเจน ยกเว้น บางพันธุ์ที่พูปรากฏไม่เด่นชัด เช่น พันธุ์ก้านยาว 4) การชิมปลิง ผลทุเรียนแก่จัด เมื่อตัดขั้วผลหรือปลิงออกจะพบน้ำใส ซึ่งไม่ข้นเหนียวเหมือนในทุเรียนอ่อน และเมื่อชิมดูจะมีรสหวาน และ 5) การเคาะเปลือกหรือกรีดหนาม เมื่อเคาะเปลือกผลทุเรียนที่แก่จัดจะมีเสียงดังหลวม ๆ เสียงหนักหรือเบาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับพันธุ์และอายุของต้นทุเรียน

 

                                                      


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"