ท้องถิ่นเตรียมหย่อนบัตร! 3ด.ได้ลุ้นเลือกผู้ว่าฯกทม.


เพิ่มเพื่อน    


    กกต.ส่งหนังสือแจ้งสำนักงาน กกต.ทุกจังหวัด เตรียมอุปกรณ์พร้อมสำหรับเลือกตั้งท้องถิ่นในอีก 3 เดือนข้างหน้า คาดประเดิมเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.ก่อน ตามด้วย ส.ก.และนายกเมืองพัทยา
    เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. มีรายงานว่า นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มีหนังสือเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้เตรียมพร้อมในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
    หนังสือระบุว่า ให้สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น หีบบัตรเลือกตั้ง (หน่วยเลือกตั้งละ 2 ใบ) และคูหาเลือกตั้ง (ไม่น้อยกว่า 4 คูหาต่อหน่วย) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นให้พร้อมใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.2562 เป็นต้นไป 
    "โดยขอให้รายงานผลการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้สำนักงาน กกต.ทราบภายในวันที่ 15 มิ.ย.2562 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป" ท้ายหนังสือระบุ
    ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2562 ได้มีประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 ประกอบด้วย พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562, พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2562, พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2562, พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2562,  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พศ.2562 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2562
    สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ส่วนสภาท้องถิ่น มีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การบริหารส่วนตำบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
    มีรายงานว่า ในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นนั้น จะประเดิมที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ก่อน รวมถึงสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) แล้วตามด้วยนายกฯ เมืองพัทยา และองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ตามมา.


ในความเห็นผมนะ กรณี ทหารอียิปต์ "ติดเชื้อโควิด" เข้าพักโรงแรมที่ระยอง และเข้าห้าง ไล่เลียงตามตารางเวลาแล้ว วิตกได้........

บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ