ยูเอ็นเพื่อมหาสมุทร เลือก"โตโน -ดร.สุชนา" เป็น"ฑูตแห่งมหาสมุทร"


เพิ่มเพื่อน    


6มิ.ย.62-เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร ร่วมกับองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่งตั้ง รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร. ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล จากองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมงาน
 

สำหรับ ดาราหนุ่ม โตโน ภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ได้ประกาศตัวว่าจะเก็บขยะให้มากที่สุด โดยหวังไม่ให้ขยะจากบนบก ไหลลงไปสู่ทะเล  และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากการจัดอันดับ 1ใน10 ประเทศที่มีขยะทางทะเลมากที่สุด  นอกจากเก็บขยะในประเทศแล้ว โตโน ยังเดินทางไปเก็บขยะที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?