ยูเอ็นเพื่อมหาสมุทร เลือก"โตโน -ดร.สุชนา" เป็น"ฑูตแห่งมหาสมุทร"


   


6มิ.ย.62-เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร ร่วมกับองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่งตั้ง รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร. ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล จากองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมงาน
 

สำหรับ ดาราหนุ่ม โตโน ภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ได้ประกาศตัวว่าจะเก็บขยะให้มากที่สุด โดยหวังไม่ให้ขยะจากบนบก ไหลลงไปสู่ทะเล  และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากการจัดอันดับ 1ใน10 ประเทศที่มีขยะทางทะเลมากที่สุด  นอกจากเก็บขยะในประเทศแล้ว โตโน ยังเดินทางไปเก็บขยะที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย