ยูเอ็นเพื่อมหาสมุทร เลือก"โตโน -ดร.สุชนา" เป็น"ฑูตแห่งมหาสมุทร"


   


6มิ.ย.62-เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันมหาสมุทรโลก องค์การสหประชาชาติเพื่อมหาสมุทร ร่วมกับองค์กร AFMA – FAO Annex แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก แต่งตั้ง รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ให้เป็นทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sustainable Ocean Ambassador: SOA) ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ดร. ธิราช รุ่งเรืองกนกกุล จากองค์การสหประชาชาติเข้าร่วมงาน
 

สำหรับ ดาราหนุ่ม โตโน ภาคิน คำวิสัยศักดิ์ ได้ประกาศตัวว่าจะเก็บขยะให้มากที่สุด โดยหวังไม่ให้ขยะจากบนบก ไหลลงไปสู่ทะเล  และทำให้ประเทศหลุดพ้นจากการจัดอันดับ 1ใน10 ประเทศที่มีขยะทางทะเลมากที่สุด  นอกจากเก็บขยะในประเทศแล้ว โตโน ยังเดินทางไปเก็บขยะที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย


ไม่รู้ใครพูด.......ฟังแล้ว เลือด "ชาตินิยม" ขึ้นหน้า อยากเถียง..แต่เถียงไม่ออก คือที่เขาพูดว่าประเทศไทยดีทุกอย่างเสีย "อย่างเดียว"........มีคนไทยประเภท "อาศัยแผ่นดินเกิด" มากไปหน่อย!

จุดตายของ 'ธนาธร'
กเฬวรากลี้ภัยใจคด
ผิดพลาดของการตรากฎหมาย?
วันนี้ "ตามใจแฟน" ซักวัน
'คนไทยหัวใจกระวีกระวาด'
เรื่องพานกับ 'คนนอกคอก'