น้ำมันเถื่อนทะลัก!ปั๊มหลอดสงขลาขายโจ๋งครึ่ม


   

8 มิ.ย.62-  ที่บริเวณตรงข้ามโรงเรียนบ้านโคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา บรรดาปั้มหลอดขายน้ำมันเถื่อนซึ่งมีหัวจ่ายน้ำมันเถื่อนถึง 3 หัวจ่าย ได้ลดราคาน้ำมันเบนซิน 97 เหลือลิตรละ 23 – 24 บาท และน้ำมันโซล่า(ดีเซล)เหลือลิตละ 22 บาท เพื่อขายสู้กับปั้มน้ำมันที่เสียภาษีถูกต้องให้รัฐบาล 

โดยปั้มน้ำมันปกติขายน้ำมันแก๊สโซฮอล 95 อยู่ที่ลิตรละ 27.72 บาท และน้ำมันโซล่า(ดีเซล)อยู่ที่ลิตรละ 26.46 บาท ในขณะที่น้ำมันเถื่อนจากประเทศเพื่อนบ้าน จะขายน้ำมันเบนซิน 97 อยู่ที่ลิตรละ 18 บาท และน้ำมันโซล่า(ดีเซล)อยู่ที่ลิตรละ 18 บาท เช่นกัน

ขณะที่มีข่าวลือจากบรรดาผู้ค้าน้ำมันเถื่อนทั้งบรรจุในแกลลอนๆละ 10 – 20 ลิตร และ น้ำมันเถื่อนแบบปั้มหลอด ว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการขอจับสองถึงสามเดือนต่อครั้ง และยังมีการจ่ายใต้โต๊ะให้ขายน้ำมันเถื่อนได้ด้วย. 


"หลวงพ่อทวด"........ ยังคงนั่งมองลูกหลานและบ้านเมืองไทยด้วยเมตตาอยู่ในมณฑปวัดช้างให้ ริมทางรถไฟ เหมือนทุกๆ ปี

เฉพาะกับ "พระมหากษัตริย์"
ว่าด้วย 'บุญคุณและเอื้ออาทร'
น้ำครำตรวจสอบน้ำเน่า
น้ำท่วม 'อย่าเอาแต่ดู' ต้องทำ
ตรรกะ 'ตลบตะแลง' ของธร
โศกนาฏกรรมสัตว์การเมือง