เดือดพลั่ก!เพื่อไทยโต้'ประสาร'หาพรรคไร้ศักดิ์ศรี ถามลั่นกตัญญูต่อ'ทักษิณ'ไม่มีศักดิ์ศรีตรงไหน


   

8 มิ.ย.62 - นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวตอบโต้นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีต ส.ว. ที่วิจารณ์พรรคเพื่อไทยว่าการเลือกหัวหน้าพรรค ไม่สำคัญเท่ากับการสร้างพรรคให้มีศักดิ์ศรี ว่า ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนหนึ่ง ขอเรียนไปยังนายประสารว่าตนภูมิใจที่อยู่พรรคเพื่อไทย รู้สึกเป็นศักดิ์ เป็นศรีมาก เมื่อมีคำต่อท้ายว่าเป็น ส.ส.จากพรรคเพื่อไทย เพราะพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในแนวทางประชาธิปไตยมาอย่างมั่นคง ต่อเนื่อง ยาวนาน พรรคเพื่อไทยได้รับความไว้วางใจ ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นอย่างมาก เห็นได้จาก เลือกตั้งทั่วไปครั้งใด พรรคเพื่อไทยได้ลำดับ 1 ทุกครั้ง  ถ้าไม่มีเกียรติภูมิ ไม่มีศักดิ์ศรี ประชาชนคงไม่มอบความไว้วางใจกับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานหรอก
            
นายชวลิต กล่าวต่อว่า เมื่อเทียบกับระบอบเผด็จการที่ท่านชื่นชอบ ได้บริหารประเทศผ่านมา 5 ปี เศรษฐกิจ ปากท้อง ชาวบ้านเป็นอย่างไร ชาวบ้านมีคำตอบ เพียงแต่กติกาที่บิดเบี้ยวส่งผลให้มีการสืบทอดอำนาจได้อย่างไร้ศักดิ์ศรี เป็นทึ่เห็นกันทั่วประเทศ แต่ท่านไม่เห็น พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าต่อไปภายใต้แนวทางประชาธิปไตย โดยไม่ท้อถอย ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค มั่นใจว่าอีกไม่นาน ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ เพราะประชาชนส่วนใหญ่เห็นพิษภัยของระบอบเผด็จการอย่างถ่องแท้แล้ว
             
"ในขณะเดียวกัน ขอถามกลับไปว่าตัวท่านมีศักดิ์ศรีอะไร ถึงมาวิพากษ์วิจารณ์พรรคการเมืองอื่นที่อยู่ในแนวทางประชาธิปไตยว่าไร้ศักดิ์ศรี ทั้งๆ ที่ ท่านมีศักดิ์ศรีหรือไม่ ที่อาจถูกกล่าวหาได้เช่นกันว่า เป็นทาสรับใช้เผด็จการมาชั่วชีวิต การที่พรรคเพื่อไทยเคารพความเห็นผู้มีคุณูปการในการก่อตั้งพรรคไร้ศักดิ์ศรีอย่างไร ในทางตรงข้าม นี่คือความกตัญญูกตเวทิตา และนำความรู้ นำประสบการณ์ มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ส่วนการบริหารงานในพรรคเป็นเรื่องหน้างาน ที่ผู้บริหารพรรคต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ไม่มีใครมาสั่งการ แล้วให้ผู้บริหารรับผิดชอบตามกฎหมายแทนคนสั่งหรอกครับ" นายชวลิต กล่าว


โง่แล้วโทษ "กล้วย"! อย่างนี้ต้องให้ "เพื่อไทย-อนาคตใหม่" กินไข่แทนกล้วย เยื่อหุ้มสมองจะได้แข็งแรง คิดอะไรได้มากกว่าเอะอะ "วอล์กเอาต์"

เพื่อไทย 'หลอกแก้ผ้า' น้องใหม่
'ความลับทางทหารที่จำแม่น'
พรรคร่วม 'หลวม' ในแกนนำ
มีอะไรเสนอนอกจาก 'แบน'?
จากสภาสู่ 'พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์'
สภา "ปลาน้ำลึก-ปลาน้ำตื้น"