'แก้รัฐธรรมนูญ' แก้เพื่ออะไร?


เพิ่มเพื่อน    

    ไม่อยากพูดถึง.........
    ด้วยเกรงใจ 
    สถานะ "รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน" ธรรมศาสตร์ ของนาย "ปิยบุตร  แสงกนกกุล"
    ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ เลขาฯ พรรคอนาคตใหม่ 
    ผู้มีสรรพคุณต่อท้าย "ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยและฝรั่งเศส"!
    เพราะเมื่อวันเสาร์ (๘ มิ.ย.๖๒) ปิยบุตร บอกสัปดาห์หน้า อนาคตใหม่ จะยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา 
    "เบื้องต้น" ๒ มาตรา คือ มาตรา ๒๗๒ และ ๒๗๙
    หมายความว่า จะแก้อีกหลายมาตรา เบื้องต้น เอา ๒ มาตรานี้ "ฉลองกฐิน" ประยุทธ์ก่อน
    เพราะ "อนาคตใหม่" แค้นฝังไข่ดัน 
    ด้วยเข้าใจว่า มาตรา ๒๗๒ นี้ เป็นเหตุทำให้หัวหน้าพรรคเขาอดได้เป็นนายกฯ 
    ในแง่ว่า ๕ ปีแรก มาตรา ๒๗๒ ให้ "ส.ว.ร่วม ส.ส." โหวตเลือกนายกฯ ได้ 
    ทำให้ "ธรของฉ้อ" ต้องกลายเป็น "ธร-หย่อนสลึง" รำลิเก..อันตัวข้าพเจ้าเอง มีนามว่าธนาธร อยู่นอกสภาคนเดียว
    ฉะนั้น ต้องแก้มาตรานี้ เพื่อ "แก้หน้า" ให้ธร 
    ไม่งั้น...ฉ้อไม่ยอม
    "แม้ว" ที่เป็นแมวถูกหนังสติ๊กรัดไข่อยู่ตอนนี้ ก็ไม่ยอม!
    ส่วนมาตรา ๒๗๙......
    เป็นการรับรองความชอบของการออกประกาศ, คำสั่ง และการกระทำของ คสช.ว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
    สรุปชัดๆ ตามภาษาชาวบ้าน ก็คือ 
    ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค.๕๗ ที่คณะ คสช.ปฏิบัติการมา "ไม่มีความผิด" ใครจะไล่ล่า เช็กบิล ว่าด้วยความผิดใดๆ ตามหลังอีกไม่ได้
    เพราะ "นิรโทษกรรม" เบ็ดเสร็จตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว!
    นี่....ตามครรลองกฎหมายมันเป็นอย่างนี้
    แต่คนระดับ "รองศาสตราจารย์" ทางกฎหมาย กลับยกมาตรานี้ชูล่อ 
    เหมือนหลอกควายแดง-ควายส้มให้คึก เพื่อลงถนนไล่ขวิดเหมือนปี ๕๓ อีก
    ขอถาม "ปิยบุตรสุดเสร่อ" คำหนึ่งเถอะ ว่า
    จะแก้ไปเพื่ออะไร มาตรา ๒๗๙ นั่นน่ะ?
    แก้เพื่อไม่ให้มีกฎหมายคุ้มครอง คณะ คสช., พลเอกประยุทธ์ "องค์รัฏฐาธิปัตย์" ที่เข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๗ 
    จากนั้น ก็จะไล่เช็กบิลด้วยข้อหาต่างๆ เอาพลเอกประยุทธ์และ คสช.ขึ้นศาล-เข้าคุกน่ะเรอะ?
    อุ๊ย..ต๊ายยยตาย.......
    ความคิด-ความเข้าใจ "ผู้ชำนาญกฎหมายรัฐธรรมนูญ" เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมาได้อย่างไร ที่เข้าใจว่า แก้หรือลบทิ้งมาตรา ๒๗๙ นี้แล้ว 
    คสช.จะเหมือน "เต่าไม่มีกระดอง"?
    คือไม่มีกฎหมาย "คุ้มครอง-รองรับ" การกระทำใดๆ ตลอด ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ไล่ฟ้องร้องเอาโทษตามช่องกฎหมายได้?
    แต่คิดอีกที.........
    เป็นไปไม่ได้ ที่ปิยบุตรสุดหล่อจะไม่รู้หลักกฎหมาย  
    เอางี้.......
    ผมเคยอ่านที่คุณ "สกล หาญสุทธิวารินทร์" ให้ความรู้เรื่องนี้ไว้ แต่คราวรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ หลังบิ๊กบัง "ปฏิวัติทักษิณ" ปี ๒๕๔๙ โน่นแล้ว  
    เอาที่คุณสกลสรุปไว้มาเทียบเคียงกับกรณีนี้ได้ลงตัว
    ปิยบุตร "ผู้ชำนาญการกฎหมายรัฐธรรมนูญ" ลองอ่านดูก็ได้ เผื่อจะได้ไม่นำควายแดง-ควายส้มตกคันนาซ้ำซาก
    "การนิรโทษกรรม หรือการรับรองการใดๆ ถือว่ามีผลโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่บทบัญญัติของกฎหมายนั้นมีผลใช้บังคับ 
    แม้ภายหลังจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจหรือบทบัญญัติในการตรากฎหมาย 
    หรือมีการยกเลิกกฎหมาย 'ที่ให้ยกเลิกกฎหมาย' 
    หรือบทบัญญัติ ที่ให้นิรโทษกรรม หรือรับรองการดำเนินการ ถูกยกเลิก หรือสิ้นสภาพไป 
    ก็ไม่ทำให้การตรากฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย การนิรโทษกรรม หรือการรับรองการดำเนินการโดยบทบัญญัตินั้น 'สิ้นผลไป' 
    เพราะ 'มีผลโดยสมบูรณ์' ไปแล้ว 
    เมื่อเทียบเคียงจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเห็นว่า หากมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ฉบับปี  ๒๕๕๐ และยกเลิกมาตรา ๓๐๙ 
    หรือยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับปี ๒๕๕๐ ทั้งฉบับ ก็ไม่มีผลกระทบต่อบรรดาการใดๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๔๙ ว่าเป็นการชอบด้วยกฎหมายและรัฐธรรมนูญ 
    เพราะมาตรา ๓๐๙ ได้รับรองไว้มีผลสมบูรณ์แล้ว 
    นอกจากนี้ โดยบทบัญญัติของมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พุทธศักราช ๒๕๔๙ ก็ได้รับรองไว้ก่อนแล้วด้วย 
    อย่างไรก็ตาม การยกเลิกมาตรา ๓๐๙ ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดผลอะไรเลย 
    เพราะอย่างน้อยก็ทำให้ 'รัฐธรรมนูญสั้นลง' ไปหนึ่งมาตรา"
    เป็นไงล่ะ คุณสกลเขาเหน็บไว้คันก้นมั้ย?
    ในกรณีนี้ เพื่อความเข้าใจง่ายๆ เปลี่ยนจากรัฐธรรมนูญ ปี ๕๐ มาเป็นปี ๖๐ 
    และมาตรา ๓๐๙ ในรัฐธรรมนูญ ๕๐ มาเป็น มาตรา ๒๗๙ รัฐธรรมนูญปัจจุบัน
    จากนั้น เนื้อหาทั้งหมด ก็เป็นอย่างนั้น คือ ปิยบุตรจะแก้-ไม่แก้ มาตรา ๒๗๙ ผลเท่ากัน 
    อย่างดีก็ "รัฐธรรมนูญสั้นไป ๑ มาตรา" นั่นแหละ!
    เพราะ "การนิรโทษกรรม มีผลสมบูรณ์" เรียบร้อยไปแล้ว นับแต่วันที่รัฐธรรมนูญ ๖๐ มีผลบังคับใช้
    คสช.นั้น ถือว่า ปลดเปลื้องจากความผิดใดๆ ทั้งสิ้นแล้ว จากการเข้าควบคุมอำนาจปกครองประเทศ ๒๒ พ.ค.๕๗ ไปแล้ว
    และบรรดาคำสั่ง ประกาศ การกระทำใดๆ ของ คสช.ก็ถูกต้องตามกฎหมาย นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญ ฉบับ ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เช่นกัน
    มาออกกฎหมาย เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภายหลัง ก็ไม่มีผลใดๆ ที่จะไปล้มล้างได้!
    และทางกฎหมายอีกทาง.........
    คสช.ไม่เพียงได้รับนิรโทษกรรมตามมาตรา ๒๗๙ นี้เท่านั้น
    คสช.ได้รับนิรโทษกรรม ตามมาตรา ๔๘ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี ๒๕๕๗ ที่ประกาศใช้ ๒๒ ก.ค.๕๗ โน่น แล้วด้วยซ้ำ
    มาตรา ๔๘.........
    "บรรดาการกระทำทั้งหลาย ซึ่งได้กระทำเนื่องในการยึดและควบคุมอำนาจการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ของหัวหน้าและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
    รวมทั้งการกระทำของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำดังกล่าวหรือของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
    หรือของผู้ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อันได้กระทำไปเพื่อการดังกล่าวข้างต้นนั้น 
    การกระทำดังกล่าวมาทั้งหมดนี้ 
    ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อให้มีผลบังคับในทางรัฐธรรมนูญ ในทางนิติบัญญัติ ในทางบริหาร หรือในทางตุลาการ 
    รวมทั้งการลงโทษและการกระทำอันเป็นการบริหารราชการอย่างอื่น 
    ไม่ว่ากระทำในฐานะตัวการ ผู้สนับสนุน ผู้ใช้ให้กระทำ หรือผู้ถูกใช้ให้กระทำ 
    และไม่ว่ากระทำในวันที่กล่าวนั้นหรือก่อนหรือหลังวันที่กล่าวนั้น 
    หากการกระทำนั้นผิดต่อกฎหมาย ให้ผู้กระทำพ้นจากความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง"
    ก็ตรงตัวว่า...........
    "มันจบแล้ว" ปิยบุตร ในประเด็นที่จะไปแก้รัฐธรรมนูญมาตรา ๒๗๙ เพื่อไล่ล่าเช็กบิล คสช.
    แต่ที่ปิยบุตรใช้ประเด็นนี้เป็นเชื้อ "ก่อไฟ" เพื่อล่อควายแดง-ควายส้มลงถนน หวังขยายผลสู่การ "ล้มรัฐธรรมนูญ" ทั้งฉบับ
    ก็เหตุเดียว.........
    ไม่ล้ม "ไอ้แม้ว-อีปู" ชาตินี้ก็กลับบ้านไม่ได้ มาวันไหน "เข้าคุก" วันนั้น
    เพราะกฎหมายฉบับนี้ "โทษ" ไม่มีวันหมดอายุ!


"การบินไทย".....ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)วันนี้ ๒๗ พ.ค.ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!

อันตรายกว่า 'สารอันตราย'
"ฝันดี-ฝันร้าย"ของไทยวันนี้
"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"