โลกจะสวยด้วย "จิตให้"


เพิ่มเพื่อน    

               วันนี้ ขอเป็น "มัคนายก" นำทางบุญ-ทางกุศลสักวัน

                คือ เสาร์-อาทิตย์ ๑๕-๑๖ มิ.ย.นี้

                คณะศิษย์.........

                "พระหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

                จะทอดผ้าป่า ครั้งที่ ๓ ที่ "สวนแสงธรรม" พุทธมณฑล สาย ๓ กทม.

                ความจริง ตั้งใจจะบอกหลายวันแล้ว แต่เกรงจะลืมกันเสียก่อน จึงมาบอกใกล้ๆ วันนี่แหละ

                บางท่านสงสัย ทำไมทอดกันหลายครั้ง ก็ต้องขยายความกันนิด

                คือ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ที่วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ตอนนี้ "การก่อสร้าง" ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

                พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์นี้ เกิดขึ้นด้วยแรงกตัญญุตาธรรมของบรรดาศิษย์พระหลวงตา

                คือ "ทั้งศิษย์พระ-ศิษย์ฆราวาส" ช่วยกันสร้าง

                การก่อสร้าง ต้องบอกว่า แต่ละขั้นตอน นับตั้งแต่การตอกเสาเข็ม จนถึงโครงสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์

                เรียกว่า เดินหน้าได้ลื่นไหล บนเส้นทางศรัทธา-ปสาทะ ทุกอย่างจึงบรรลุเจตนา เป็นที่ปีติ

                เหตุที่เป็นเช่นนั้น.........

                เพราะศิษย์พระ-ศิษย์ฆราวาส เห็นประโยชน์ร่วมกันในหลักการของการสร้างพิพิธภัณฑ์ จึงขมีขมัน ช่วยกันทั้งแรงกาย-แรงทรัพย์

                แต่ละขั้นตอน จึงเหมือนนิรมิตรังสรรค์ ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาลอนริด เป็นเหตุให้ต้องสะดุดหยุดชะงัก

                "ศรัทธา" ค่าเหนือกว่า "ทรัพย์" เป็นเช่นนั้นจริงๆ

                การร่วมกันทอดผ้าป่าที่สะท้อนถึงศรัทธาหนักแน่นในพระหลวงตามหาบัวดังปรารภนี่แหละ

                 จึงเสมือนคลื่นในมหาสมุทรที่ไม่ขาดสาย ลูกแล้ว-ลูกเล่า ทยอยไล่กัน เป็นครั้งที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ไปเรื่อยๆ

                "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ" เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ศรัทธาที่พอกพูนของคณะศิษย์

                ก็จะถึงฝั่ง ณ จุดศรัทธา "สะพรั่ง-สมบูรณ์" นั้นด้วย!

                ผ้าป่าที่จะทอด ครั้งที่ ๓ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิ.ย.นี้ เป็นการรวบรวมเงินไปเพื่อ "งานตกแต่งภายใน"

                ก็ต้องสาธุ........

                เพราะไปถึงขั้น "ตกแต่งภายใน" ก็หมายถึงว่า พิพิธภัณฑ์พระหลวงตา สำเร็จ..เสร็จเป็นรูปร่างให้ตาจับจ้องมองสัมผัสภายนอกได้แล้ว

                งานตกแต่งภายใน จะว่าไป.......

                ต้องใช้เวลาและทุนทรัพย์พอๆ กับโครงสร้าง บางทีจะมากกว่าด้วยซ้ำ!

                เอ้า...บอกปฏิทินงานกันก่อน จะได้วางแผนการไปร่วมงานที่สวนแสงธรรมกันได้ตามตารางบุญ

                เสาร์ ๑๕ มิ.ย. เวลา ๑๘.๐๐ น. ตั้งองค์ผ่าป่า

                ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา

                อาทิตย์ ๑๖ มิ.ย. เวลา ๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต

                ๑๐.๐๐ น. ร่วมทอดผ้าป่าสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

                สำหรับท่านจะร่วมสานงานสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ โอนเงินไปได้ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโลตัสบ้านผือ อุดรธานี

                บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๔๒๑-๐๑๑๐๘๕-๑ ชื่อบัญชี "วัดนาคำน้อย" เพื่อตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์หลวงตามหาบัว

                ยังไม่ได้บอกเลยว่า การทอดผ้าป่าครั้งนี้ ผู้นำทางบุญ-ทางกุศล ประกอบด้วยท่านใดบ้าง ก็ดังนี้

                "พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก" เป็นประธานอุปถัมภ์ ฝ่ายบรรพชิต

                ส่วนคณะกรรมการทอดผ้าป่า ก็ประกอบด้วย

                ดร.เชาวน์ ณศีลวันต์ ประธานอุปถัมภ์ ฝ่ายคฤหัสถ์

                ทองศิริ ทองแถม ประธานทอดผ้าป่า ฝ่ายคฤหัสถ์

                กฤษดา บูรณะพานิชย์ รองประธานทอดผ้าป่า ฝ่ายคฤหัสถ์

                เนื้อความสมควรบอกกล่าว คงเท่านี้กระมัง

                พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ นี้........

                เมื่อเสร็จสมบูรณ์ จะเป็นศูนย์กลางของการศึกษาและปฏิบัติธรรม ไม่เพียงเฉพาะคนไทย

                แต่หมายรวมถึง "คนทั่วโลก" ที่อุปนิสัยเข้าถึงพระพุทธธรรมด้วย

                "พุทธธรรม" จะนำโลก

                ภาคอีสาน ลานวัดป่าบ้านตาด หรือ วัดเกษรศีลคุณ อุดรธานี ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ นี้

                จะเป็นลานศานติ "สุข-สงบ" ด้วยธรรม ไม่มีคำว่า "ลัทธิ-ศาสนา" ในความต่างชาติ ต่างชั้น ต่างภาษา ต่างความเชื่อ มาเป็นเครื่องแบ่งแยกและกางกั้น

                โลก นับวันจะร้อน ด้วยตัณหา-โมหะมนุษย์แผดเผา

                ธรรมเจดีย์พระหลวงตาฯ ตรงนี้แหละ

                จะเป็นจุดสำหรับ "พึ่ง-พักพิง" ทางใจ ณ ศูนย์กลางภาคอีสาน เพราะภายในธรรมเจดีย์ จะเป็นทั้งที่สอนและที่ปฏิบัติธรรม

                เป็นทั้งที่รวบรวมคัมภีร์ คำสอน คำเทศนา ของพระหลวงตามหาบัว ทั้งอรรถ ทั้งธรรม

                คือทั้งด้านปริยัติ และด้านปฏิบัติทางจิตภาวนา จะถูกรวบรวมให้ค้นคว้า ศึกษาอยู่ในธรรมเจดีย์นี้

                นอกเหนือจากอัฐบริขาร ประวัติ รูปเคารพ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่จะรวบรวมไว้ เพื่อการศึกษา รำลึก และเรียนรู้

                นี่คร่าวๆ เท่าที่ผมจำได้จากปาก "พระอาจารย์อินทร์ถวาย" ซึ่งท่านเคยกล่าวให้ฟัง ๒-๓ ปีมาแล้ว

                อ้อ เดี๋ยวก่อน.......

                นึกขึ้นได้ ตั้งแต่เดือนที่แล้ว เข้าใจว่าส่งมาทางอีเมล เจ้าหน้าที่พิมพ์มาให้หลายวันแล้ว แต่ยังไม่มีจังหวะ ขอรวมหนุนนำทำบุญ-ทำกุศลไปพร้อมกันเลย

                ข้อความในอีเมล มีดังนี้............

                เมื่อสามปีที่แล้ว คุณลุงกรุณาเขียนข้อความเชิญชวนให้คนทำบุญสร้าง "รพ.ชัยภูมิ" ค่ะ

                ตอนนี้ "หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม" ท่านเมตตาเป็นองค์อุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๐ ชั้น "รพ.เลย" ค่ะ

                ขอความกรุณาคุณลุง ช่วยเขียนคอลัมน์ให้คนบริจาคสมทบทุนสร้างครั้งนี้ด้วยค่ะ

                ขอเชิญสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๐ ชั้น "โรงพยาบาลเลย" หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นองค์อุปถัมภ์การก่อสร้าง โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี

                วัดป่าห้วยกุ่ม ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเลย เลขที่บัญชี ๖๔๘-๒๖๔๗๔๑-๖

                ขอแสดงความนับถือ

                เมธาณี อัศวลาภ

                ๐๖๒ ๔๑๙ ๐๕๕๐

                ขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ : ทางโทรสาร โรงพยาบาลเลย ๐๔๒-๘๖๒๑๔๗

                ก็หวังว่าไม่ช้าเกินการณ์ไปนะครับ โรงพยาบาลน่ะ ถ้าไม่คิดด้านบุญกุศล คิดเฉพาะด้านช่วยคน บุญกุศลก็มาเองเหลือหลายแล้ว

                ผมก็จำไม่ได้ ที่เคยบอกกล่าวให้ร่วมกันทำบุญสร้างโรงพยาบาลกับหลวงพ่อสายทอง

                ก็ขอบคุณ ที่คุณเมธาณีทำให้ผมได้ระลึกว่า ในความเวิ้งว้างว่างเปล่าของตัวผม อย่างน้อยก็ได้ทำอะไรที่มีคนจำได้บ้าง

                ก่อนๆ เราจะพูดกันว่า สร้างโรงพยาบาลมีแต่ตัวตึกเยอะแยะ แต่ที่ขาดแคลนจริงๆ คือตัวหมอ

                ทุกวันนี้ ไม่แล้วครับ!

                โรงพยาบาลเป็นบ้านที่สองของผมยามนี้ จึงได้ทราบจากปากหมอว่า ตอนนี้ไทยเราผลิตแพทย์ออกมา "ล้นแล้ว"

                ชนิดว่า เรียนจบ ไม่ต้องทำงานในโรงพยาบาลของรัฐเป็นการ "ใช้หนี้ทุน" อย่างแต่ก่อน

                เรียนจบเป็นแพทย์ อยากไปไหน ไปเลย!

                ถือเป็นข่าวดี.........

                แต่จะดีมากกว่า ถ้าระบบ "สาธารณสุขไทย" ทำให้โรงพยาบาล "ขาดแคลน" คนป่วย

                ท่านว่า...จริงมั้ย?. 


"บ้านเมืองไทย" ก็เหมือนตะกร้าตอนไปจ่ายตลาด ไม่ได้มีของที่ต้องกิน-ต้องซื้อยัดลงตะกร้าอย่างเดียว ฉะนั้น...... อย่าไปจดจ่ออยู่กับเรื่องใด-เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะจนจับเจ่า ชีวิตจะเฉาเปล่าๆ

"กระมิด-กระเมี้ยนอยู่ทำไม"?
'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส