กฤษฎีกาไม่รับเรื่องสรรหาเลขาสกสค.เหตุศาลปกครองรับไว้และไต่สวนแล้ว


เพิ่มเพื่อน    14มิ.ย.62- คกก.กฤษฎีกา มีมติไม่รับที่จะวินิจฉัย กรณีสรรหาเลขาฯ สกสค. เหตุศาลปกครองได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไปแถลงด้วยวาจาแล้ว  "อรรถพล ." ลั่น มีเอกสารยืนยันเรื่องร้องในทุกประเด็น  มั่นใจ จะมีการเพิกถอนคำสั่งตั้ง เลขาฯ สกสค.


นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. ให้ไปชี้แจงต่อศาลปกครองกรณีที่นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการ ศธ. ในฐานะปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาฯ สกสค.) ได้ยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครอง เพื่อขอให้มีการคุ้มครองฉุกเฉิน และเพิกถอนมติที่ประชุมคณะกรรมการ สกสค.ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และคำสั่งคณะกรรมการ สกสค.ที่ 2/2562 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ที่ตั้งนายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการ ศธ.เป็นเลขาฯ สกสค. ซึ่งตนได้แถลงต่อศาลว่าการสรรหาตำแหน่งเลขาฯ สกสค. และตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย ทุกอย่าง ไม่มีการกลั่นแกล้ง หรือมีอคติ เช่นเดียวกับการไปชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่ ศธ.ได้ส่งเรื่องให้ช่วยตีความในประเด็นการสรรหาเลขาธิการ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค. ตนก็ได้ยืนยันเรื่องนี้เช่นกัน


ด้านนายอรรถพล กล่าวว่า ตนในฐานะผู้ร้องได้ไปแถลงต่อศาล ถึงข้อผิดพลาดที่มิชอบด้วยกฏหมายใน 10 ประเด็น ซึ่งในแต่ละประเด็น มีข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ชี้ให้เห็นนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ.ใช้อำนาจไม่ถูกต้อง โดยในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ศาลปกครองได้นัดทั้ง 2 ฝ่ายไต่สวนอีกครั้ง  ก่อนจะตั้งองค์คณะเพื่อพิจารณาคดีภายใน 7 วัน ทั้งนี้   คาดว่าศาลจะตัดสินได้ไม่เกินกลางเดือน กรกฎาคมนี้ เพราะตนคิดว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อน มีเอกสารยืนยันในสิ่งที่ตนร้องในทุกประเด็น   และตนมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วจะมีการเพิกถอนคำสั่งแน่นอน 
ส่วนการยื่นเรื่องเพื่อฟ้องต่อศาลอาญาทุจริต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน เบื้องต้นมีผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกระทำความผิดอาญาชัดเจนแล้วไม่ต่ำกว่า 3 รายที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ในวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และภายในสัปดาห์หน้าน่าจะไปยื่นฟ้องผู้ที่เกี่ยวข้องต่อศาลได้ สำหรับกรณีที่ ศธ.ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความประเด็นการสรรหารเลขาฯ สกสค. และผู้อำนวยการองค์การค้าของ สกสค.นั้น ตนได้เดินทางไปชี้แจงถึงข้อผิดพลาดดังกล่าวด้วยเช่นกัน และล่าสุดคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ได้มีมติไม่รับที่จะวินิจฉัยเรื่องนี้แล้ว เนื่องจากเห็นว่าศาลปกครองได้มีหมายเรียกให้ผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้องไปแถลงด้วยวาจาแล้ว


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.